Pensi Rescue Oy produkter PPPress AB RescueSALE

mars 2017

Ambulans med födande fick vända

29 mars 2017 - 10:34
0 kommentar/er

En ambulans med en födande kvinna på väg till CSK fick vända för att det saknades platser. På väg mot Lund fick ambulanspersonalen beskedet att vända igen. Fördröjningen kunde ha lett till allvarliga vårdskador.                                                                                                 En dag i november i fjol satte sig en kvinna och hennes man, bosatta i Kristianstads kommun, i en taxi på väg till förlossningskliniken i Lund. Kvinnan var i 40:e veckan, vattnet hade gått och det var en minut mellan värkarna.

Nu är det klart att Babcock Scandiavian Air Ambulance AB, före detta Scandinavian Medicopter AB får uppdraget att driva ambulanshelikoptertjänsten i Stockholms läns landsting fram till år 2022

29 mars 2017 - 10:29
0 kommentar/er

I den nya upphandlingen ställs bland annat krav på en större ambulanshelikopter för att ge personalen bättre förutsättningar att vårda patienten.

Ambulanshelikoptern är en livsviktig resurs för att nå invånare i de delar av länet där tillgången till vägburen ambulans är begränsad. I och med den nya upphandlingen har tjänsten stärkts på flera punkter:

Succé för akut psykiatrisk hjälp i ambulans

27 mars 2017 - 10:44
0 kommentar/er

n ny typ av ambulans utrustad med psykiatrisk specialkompetens har de senaste sex månaderna åkt på akuta larm om psykisk ohälsa i Göteborg. Nu förlängs projektet.

Bilen, som är bemannad med en psykiatrisk specialistsjuksköterska, har fått god respons från såväl personal som patienter och nu kommer besked om att projektet förlängs ytterligare ett år.

- Jag har en helt annan kompetens och teknik när jag samtalar med patienten, säger Petra Andreasson, en av specialistsjuksköterskorna.

Stukad fot eller skuren i fingret – onödiga utryckningar frustrerar

27 mars 2017 - 10:42
0 kommentar/er

Onödiga ambulansutryckningar ökar i Kronoberg. Ambulansförare uttrycker frustration över att behöva åka på larm som inte är nödvändiga.

För tio år sedan var 35 procent av utryckningarna som ambulansen åkte på, prio ett-larm. Det innebär att ambulanserna åker ut med blåljus och sirener. Nu ligger den siffran på över 50 procent, berättar en oroad Stefan Engdahl, som är verksamhetschef på ambulansen i Växjö.

Stuka foten, är det ett ambulansuppdrag?

Stefan Engdahl, verksamhetschef ambulansen

Ambulanschef: ”Ingen garanti”

23 mars 2017 - 15:22
0 kommentar/er

Det kan vara en bra idé att regionens egna sjuksköterskor sköter prioriteringen av ambulanser. Men det är ingen garanti för att det blir bättre än SOS Alarm, menar Hans Halén vid ambulanssjukvården vid Skarborgs sjukhus.

Regionstyrelsen har ställt sig bakom förslaget att regionen fortsatt ska ha avtal med SOS Alarm för alarmering och dirigering av ambulanser. Men också att regionen ska ta över den medicinska prioriteringen i egen regi från 1 oktober i år.

God samverkan föder nya idéer – ambulanssjukvård i utveckling

23 mars 2017 - 15:18
0 kommentar/er

Hur kvalitetssäkrar vi svensk ambulanssjukvård? Kan ett regionalt strokeregister rädda liv? Vilka är det som åker ambulans fyra gånger eller mer per år? Detta är exempel på frågor som diskuterades under ett forskningssymposium vid Högskolan i Borås 9 mars. Vi gjorde nedslag i tre forskningspresentationer.

Akut sjuka erbjuds blodtransfusion redan i ambulans och helikopter

23 mars 2017 - 15:13
0 kommentar/er

Från slutet av mars kommer akut sjuka patienter i Uppsala län att erbjudas blodtransfusioner redan på olycksplatsen, i ambulans och helikopter. Syftet är att förbättra vården av patienter i chock med stora blödningar. Ambulanssjukvården i länet är först i Sverige med att kunna ge blod redan i ambulansen.

Provkörning av Volvo XC90 Ambulans

22 mars 2017 - 11:44
0 kommentar/er

Som verkliga arbetshästar är Sveriges livräddande ambulanser viktiga nav i landets sjukvård. Årligen körs 100 000-tals mil med livräddande transporter och nu har en ny spelare äntrat scenen. Vi kör helt nya Nilsson XC90 Ambulans. 

Alla ser dem, men få vill åka i dem – landets alla gulmålade ambulanser. Som ett nätverk av ambulerande akutsjukvård eller som sjuktransport är ambulanssjukvården en viktig del av svensk trygghet.

Chef för luftambulansen slutar

18 mars 2017 - 12:07
0 kommentar/er

Paul Carbonnier, förbundschef för Svensk luftambulans lämnar sina chefsuppdrag men stannar i verksamheten som pilot.
Kanslichef Gunnar Blomquist tar till vidare över jobbet.

Paul Carbonnier har varit förbundschef och ”account manager” sedan 2014. Förra veckan meddelade han att han lämnar båda posterna, men fortsätter som pilot i Svensk luftambulans.

– Arbetsbelastningen har varit för hög. Vi gjorde så från början med respekt för kostnaderna. Nu är det dags att dela upp jobben, säger Paul Carbonnier.

De åker till sjuka – när ambulansen inte gör det

18 mars 2017 - 11:58
0 kommentar/er

Antalet utryckningar med ambulans har ökat drastiskt, men alla som ringer och larmar behöver inte ambulans. Därför har en bedömningsbil satts in som åker på de larm som SOS Alarm bedömer som mindre allvarliga.

Sedan snart ett år har ambulanssjukvården i Umeå en så kallad bedömingsbil. En fullt utrustad ambulans, som åker på larm som SOS Alarm bedömer som mindre allvarliga.

Förstärkt Sjukvårds Ledning FSL

16 mars 2017 - 09:36
0 kommentar/er

Direktiv 120 - Förstärkt Sjukvårds Ledning, FSL inom Ambulanssjukvården i Region Skåne

Vid nationella och regionala samverkansövningar och verkliga händelser har brister i särskild sjukvårdsledning i skadeområdet identifierats såväl nationellt som Region Skåne. Särskild sjukvårdsledning vid något mer komplexa händelser exempelvis speciella hotsituationer, publika evenemang och stora skadehändelser kan för några kännas som en för stor uppgift trots tidigare genomförd utbildning i PS Skåne, Prehospital Sjukvårdsledning Skåne.

Sidor