Pensi Rescue Oy produkter PPPress AB RescueSALE

februari 2014

I dag avgjordes Skaraborgsmästerskapen i rinkbandy för räddningstjänst, ambulans och polis.

28 februari 2014 - 23:02
0 kommentar/er

Utåt sätt är det en trevlig dag där de jagar en boll. Men verkligheten är att det är ett viktigt verktyg för att öka samverkan inom organisationen. I dag avgjordes Skaraborgsmästerskapen i rinkbandy för räddningstjänst, ambulans och polis.

Läs mer på Skaraborgs Läns Tidning  http://www.skaraborgslanstidning.se/artikel/66573/okar-samverkar-med-en-boll

Ambulanspersonal riktar hård kritik mot sin arbetsmiljö

28 februari 2014 - 17:42
0 kommentar/er

VÄRMLAND - Ambulanspersonal riktar hård kritik mot sin arbetsmiljö

I flera brev till landstinget, det senaste daterat 27 februari, skriver personalen att råder mycket dålig arbetsmiljö på stationen.

Personalen på en ambulansstation i länet har i flera brev till landstingsledningen påtalat att arbetsmiljön inte är bra på stationen. Det handlar bland annat om kritik mot stationchefens ledarskap, lönesättning ifrågasätts och att informella ledare finns.

Sveriges första ambulansråd bildas i Skåne

28 februari 2014 - 13:50
0 kommentar/er

SKÅNE - För första gången i ambulanssveriges historia är Falck inbjudna till den Medicinska Fakulteten på Lunds Universitet för att bilda ett ambulansråd.

Vid ett möte med rektorn vi Lunds Universitet den 29 januari framförde representanter från RSPE Region Skåne, Vårdförbundet och Falck synpunkter på besparingskravet som lett fram till att bl.a. specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning ambulanssjukvård inte kan starta under 2014.

En särskilt viktig ambulanstransport

28 februari 2014 - 13:46
0 kommentar/er

SKARABORGS FLYGFLOTTILJ (F7) - Att alla ambulanstransporter är viktiga säger sig självt, men ibland måste till och med Försvarsmaktens resurser tas i anspråk för att patienten snabbt och säkert ska kunna förflyttas mellan sjukhus. F 7 får regelbundet förfrågningar om att ställa upp och flyga patienter som är i behov av att kontinuerligt vara uppkopplad mot en så kallad transportabel ECMO-pump.

Under Vasaloppet höjs beredskapen

28 februari 2014 - 10:49
0 kommentar/er

I Mora höjer man sin beredskap idag och inför söndagens Vasalopp.

För att kunna göra snabba insatser så placeras ambulanser och brandbilar ut på olika platser i Mora. Det finns också två bandvagnar som är redo att hjälpa till om nån behöver hjälp i besvärlig terräng.

Falck Academy inleder samarbete med Domstolsverket

28 februari 2014 - 08:18
0 kommentar/er

Falck Academy inleder samarbete med Domstolsverket
Falck Academy är stolta över att ha fått förtroendet att i Domstolsverkets regi utbilda personalen vid Sveriges domstolar i ”Säkert bemötande”. Falck Academy har lång erfarenhet av utbildningar inom Kris- och konflikthantering. Att domstolsverket valde att samarbeta med Falck Academy i detta viktiga ämne är en bekräftelse av det goda arbete Academy gör på detta område.

Söker du jobb !?

28 februari 2014 - 08:09
0 kommentar/er

Klicka på bannern uppe till vänster och du länkas till "Lediga jobb"

Sidor