Pensi Rescue Oy produkter PPPress AB RescueSALE

november 2013

Läkarambulansen

30 november 2013 - 11:16
0 kommentar/er

Enheten bemannas av en prehospitalt mycket erfaren specialistläkare inom anestesi och intensivvård samt en mångårigt ambulanserfaren sjuksköterska med specialistutbildning inom samma område.

Utöver att användas som operativ förstärkningsresurs vid akuta tillstånd arbetar man också med rådgivning, handledning och återkoppling för övrig ambulanspersonal. Ett annat viktigt område är prehospital sjukvårdsledning vid händelser där många sjukvårdsresurser är involverade.

Uppdaterad tidpunkt för uppgradering i Rakelsystemet

29 november 2013 - 14:52
0 kommentar/er

SKÅNE - På grund av andra planerade tekniska förändringar har den planerade uppgraderingen av Rakel flyttats fram till natten mellan söndag den 1 december och måndag den 2 december klockan 00.00-02.00.

Under en tid har det varit problem att använda positioneringstjänsten i Rakel effektivt. Problemen har varit att den senaste positioneringen av resurser ibland stått stilla i SOS Alarms kartor och inte förflyttat sig när fordonet rör sig.

Bedömningsbilen

28 november 2013 - 09:47
0 kommentar/er

GÖTEBORG - Ambulanssjukvården i Göteborg har under senare år haft en kraftig volymökning. Detta i kombination med att många inkommande larmsamtal är svårbedömda har skapat behov av att hitta nya angreppssätt i det prehospitala arbetet.

Sedan juni 2013 finns inom Sahlgrenska som första ambulanssjukvård i landet en s.k. bedömningsbil tillgänglig dagtid.

Kommunalråd kräver nattambulans

28 november 2013 - 09:43
0 kommentar/er

RÄTTVIK - Förslaget att ta bort ambulans nattetid från Rättvik upprör kommunalråd Annette Riesbeck (C).

– Jag reagerar enormt starkt på förslaget och kommer att skriva till landstingets styrelse, säger kommunalrådet.

I en konsekvensanalys hur ambulanspersonalens arbetstidsavtal ska kunna fungera finns olika alternativ på förändringar av ambulansverksamheten. En förändring innebär att den så kallade dygnsambulansen, det vill säga ambulans både dag och natt i Rättvik flyttas till Leksand. Rättvik får då kvar en dagambulans.

Sidor