Pensi Rescue Oy produkter PPPress AB RescueSALE

september 2013

Bromölla får egen ambulans

06 september 2013 - 11:32
0 kommentar/er

Från och med måndag kommer Bromölla ha en egen ambulans. Stationen placeras vid Hälsoringen.

– Det blir en så kallad dag-ambulans som är tillgänglig mellan klockan 07 och 17, säger Staffan Thore, pressansvarig vid Falck Ambulans AB som driver ambulansverksamheten i det sydvästra och östra distriktet i Skåne.

Förra hösten påbörjade Region Skåne en upphandling av ambulanssjukvården för tre av de fyra distrikten i Skåne.

Ambulansforskning flyttas ut i verkligheten

05 september 2013 - 20:16
0 kommentar/er

I Stockholm kopplas ambulanssjukvård och forskning nu samman i ett unikt koncept, "akademiska ambulansen".

Tanken är att forskningen i högre grad ska ske ute i ambulanserna. Universiteten och sjukvården ska samarbeta tätare kring forskning och utbildning som rör ambulanssjukvården, den prehospitala vården.

Satsningen är ett samarbete mellan Stockholms läns landsting, ambulansföretagen och lärosätena. Även larmcentralen och Stockholms prehospitala centrum finns med.

Flytta alarmeringsverksamheten till MSB

04 september 2013 - 19:06
0 kommentar/er

Samhällets alarmeringsverksamhet – exempelvis hanteringen av 112-samtal – bör skötas av en myndighet. Allra bäst vore om verksamheten integreras med MSB.

Det skriver MSB i ett remissvar på Alarmeringstjänstutredningens betänkande "En myndighet för alarmering".
MSB delar mycket av utredningens problembeskrivning, men menar att det konkreta förslaget till uppgifter för alarmeringstjänsten är för snävt.

Ambulanspersonalen ska fystestas varje år

04 september 2013 - 10:41
0 kommentar/er

Förr räckte det med fystest vid nyanställning. Nu ska ambulans­personalen vid Kungälvs sjukhus testas årligen. En arbetsmiljöfråga, säger ambulanssjuksköterskan Peter Bolin.

Han var en av de första att testa sin kropp i den nya satsningen. Han hoppas att de fysiska proven ska ge motivation till dem som behöver en extra puff i ryggen för att hålla kroppen i trim.

"Ny ambulansorganisation kan bli ännu rörigare"

04 september 2013 - 10:38
0 kommentar/er

En statlig utredning vill inrätta en ny nationell alarmeringsmyndighet. Vårdförbundet anser dock att allt ansvar för ambulansdirigeringen ska ligga kvar hos landstingen.

De senaste åren har ambulanssjukvården skapat många rubriker. Ambulanser som inte har kommit fram i tid, eller inte kommit alls är bara några exempel.

För att komma till rätta med problemen i larmkedjan tillsattes en statlig utredning med uppdrag att ta fram förslag på åtgärder för alla blåljusmyndigheter (ambulans, polis, brandkår, med flera).

Obamabesök sinkar ambulanser

03 september 2013 - 18:19
0 kommentar/er

President Obamas besök sätter press på Stockholms trafiksystem. Det innebär att svårt sjuka kan tvingas vänta på ambulans.
– Det kommer att ta längre tid, säger Åke Östman på Aisab till SvD.

samband med president Barack Obamas besök spärras stora delar av Stockholms innerstad av. Dessutom stänger bilkorteger tillfälligt av färdvägar med kort förvarning.

Åke Östman är vd för Aisab, som har 25 ambulanser i drift en vanlig veckodag i länet. Bemanningen blir densamma de närmaste dagarna.

Sidor