Pensi Rescue Oy produkter PPPress AB RescueSALE

Innehållssamlare

Vil redde enda flere liv

Nyheter från Ambulanseforum - tors, 24/01/2019 - 14:05

Ambulansearbeiderne i Porsgrunn tar i bruk ultralyd bilen for å avdekke en spesiell type hjerteinfarkt. Målet er at flere pasienter skal få riktig behandling raskere, forteller Sykehuset Telemark. Tidligere: Infarkambulansen på Sørlandet kan avdekke uavklarte hjerteinfarkt Les også: Kan bli helt avgjørende ved infarkt Hør eller se også om hjerteinfarktambulansen tilRead More

Innlegget Vil redde enda flere liv dukket først opp på Ambulanseforum.

Örebro rankat som bästa universitetssjukhus

Nyheter från Vårdförbundet - tors, 24/01/2019 - 12:23

Örebro universitetssjukhus knep överraskande platsen som bästa universitetssjukhus i Dagens Medicins rankning Bästa sjukhuset i år. I övriga klasser toppar Värnamos och Oskarshamns sjukhus.

Nu ska vården av satellitpatienter granskas

Nyheter från Vårdförbundet - tors, 24/01/2019 - 12:04

Risken att drabbas av en vårdskada är högre hos patienter som är utlokaliserade än för dem som vårdas på rätt avdelningar. Nu startar Ivo en kartläggning av vården för satellitpatienter  för att vården ska bli säkrare.

Helseministeren gir nytt håp for luftambulanse i mjøsområdet

Nyheter från Ambulanseforum - tors, 24/01/2019 - 12:02

Når sykehusstrukturen og funksjonsfordelingen mellom sykehusene i Innlandet er endelig vedtatt, blir det luftambulanse i mjøsområdet, ifølge Gudbrandsdølen Dagningen (krever innlogging). Helseminister Bent Høie støtter anbefalingene i en rapport om «basestruktur forambulansehelikopter» som Helse- og omsorgsdepartementet fikk oversendt i fjor. – Utredningen anbefaler at det på sikt opprettes enambulansehelikopterbase iRead More

Innlegget Helseministeren gir nytt håp for luftambulanse i mjøsområdet dukket først opp på Ambulanseforum.

Normann ble sviktet av AMK og legevakta da han døde – nå kjemper sønnene for rettferdighet

Nyheter från Ambulanseforum - tors, 24/01/2019 - 11:22

Normann Wattum fra Odnes ble bedt om å puste med magen og ringe tilbake til legevakta dersom brystsmertene og «nummenheten» i armene vedvarte. Det kunne jo ha med angsten hans å gjøre. Han ble funnet død i sengen en uke senere, skriver Oppland Arbeiderblad (krever innlogging). Om kvelden 6. februarRead More

Innlegget Normann ble sviktet av AMK og legevakta da han døde – nå kjemper sønnene for rettferdighet dukket først opp på Ambulanseforum.

– Enkle sikkerhetstiltak vil redde liv i tunneler

Nyheter från Ambulanseforum - tors, 24/01/2019 - 11:07

Hva må til for å gjøre redning mer effektivt ved tunnelbranner? Forskere har undersøkt hvordan 80 forsøkspersoner utstyrt med VR-briller reagerte i en virtuell tunnelbrann. Konklusjonen er at enkle grep kan redde liv, ifølge Gemini forskningsmagasin. – I en forrykende fart kom den mot meg, røykskya. Det tok ikke mangeRead More

Innlegget – Enkle sikkerhetstiltak vil redde liv i tunneler dukket først opp på Ambulanseforum.

I dag vedtek styret omstridd spareplan

Nyheter från Ambulanseforum - tors, 24/01/2019 - 08:48

I dag skal Helse Møre og Romsdal vedta dei største innsparingane helseføretaket nokon gong har gjennomført i det turbulente livet til denne sjukehusdrivaren. Frå skipinga i 2011 har Helse Møre og Romsdal vore på etterskot med økonomien kvart einaste år, skriv NRK Møre og Romsdal. Ambulansestasjonane i Møre og RomsdalRead More

Innlegget I dag vedtek styret omstridd spareplan dukket først opp på Ambulanseforum.

Fler söker vård i halkan

Nyheter från Vårdförbundet - tors, 24/01/2019 - 05:00

Glashala trottoarer drar upp besöksfrekvensen i vården. Vanligast är fraktur på underarmen.

Dålig koll på papperslösas rätt till vård

Nyheter från Vårdförbundet - ons, 23/01/2019 - 19:30

Brister i landstingens information till sin personal gör att papperslösa riskerar att nekas vård som de har laglig rätt till. Det visar en ny rapport från Röda korset som släpptes i dag.

Falcks brandstationsledere får lov til at fortsætte

Nyheter från Beredskapsinfo i Danmark - ons, 23/01/2019 - 18:30

Falcks brandstationer skal fortsat have brandstationsledere. I oktober sidste år blev 85 brandstationsledere ellers informeret om, at deres funktioner ville blive nedlagt, men Falck har nu besluttet, at funktionen som brandstationsleder opretholdes. Opgaverne bliver dog ændret, således at lederne primært skal være det lokale, koordinerende ankerpunkt.

Reaktionen blandt Falcks brandfolk var særdeles negativ, da Falck i oktober kunne oplyse, at kun 30 stationer fremover skulle have lokale brandstationsledere. På de øvrige 85 stationer ville brandstationslederfunktionen blive nedlagt. I stedet ville Falck i højere grad anvende fuldtidsansatte ledere, der hver skulle dække et større antal stationer.

Nu har Falck så trukket planerne tilbage – i hvert fald delvist:

”Vi har ændret på brandstationsleder-setup’et, således at vi beholder brandstationsleder-funktionen som et lokalt koordinerende ankerpunkt på de enkelte stationer”, fortæller brandchef Max Andersen fra Falck.

Praktiske opgaver fordeles

Med den nye fokus på den koordinerende funktion vil de praktiske opgaver, som brandstationslederne hidtil har udført på deres stationer, i højere grad kunne fordeles ud blandt andre medarbejdere. Det påvirker også brandstationsledernes aflønning:

”Der vil fortsat være et vederlag for den koordinerende del, mens praktiske opgaver på stationen vil blive aflønnet separat, uanset om det er brandstationslederen selv eller andre kollegaer, der løser disse opgaver”, forklarer Max Andersen.

Färsk kyckling från affären vanlig källa till magsjuka

Nyheter från Vårdförbundet - ons, 23/01/2019 - 14:35

En ny rapport från Livsmedelsverket och Folhälsomyndigheten visar att samma varianter av campylobakter som finns i färsk kyckling även har hittats hos många av de personer som blivit sjuka av bakterien.

Fejl på mange fyrværkeritransporter

Nyheter från Beredskapsinfo i Danmark - ons, 23/01/2019 - 10:00

Nye tal viser, at der var fejl på 10 af de 23 fyrværkeritransporter, som politiet stoppede og kontrollerede i Syddanmark. Politiet betegner det som en skuffende høj andel. Blandt fejlene var bl.a. manglende tilsyn af ildslukkere, manglende ildslukningsudstyr, mangelfuld lastsikring og manglende eller ikke-korrekte transportdokumenter, der ville gøre brandslukning sværere.

Kontrollerne af fyrværkeritransporter er gennemført af Tungvognscenter Syd, der dækker de tre politikredse Syd- og Sønderjylland, Fyn og Sydøstjylland – og arbejder med tungvognskontroller af alle slags.

Det har været foretaget kontroller i alle de tre politikredse, og især omkring kendte opbevarings- og salgssteder, hvor politiet har været tilstede ved aflæsning og udpakning af fyrværkeri. Der har været tale om grundige kontroller, der bl.a. også har været opfølgning på konkrete anmeldelser.

De konstaterede forseelserne var bl.a.:
  • Mangelfuld lastsikring.
  • Manglende tilsyn af ildslukkere.
  • Manglende ildslukningsudstyr.
  • Manglende uddannelse.
  • Manglende sikkerhedsudstyr til chauffør/medhjælper.
  • Manglende skriftlige anvisninger/ikke korrekte skriftlige anvisninger (beskriver, hvad chaufføren skal gøre ved uheld og evt. lækager).
  • Manglende/ikke korrekte transportdokumenter (som giver manglende overblik over mængden af farligt gods, hvilket f.eks. ved brand i køretøjet kan have stor betydning).
  • Beskadigede emballager, ikke-lukkede emballager.
  • Manglende afmærkning af køretøj.
  • Manglende sikkerhedsrådgiver tilknyttet firmaet.

Sagerne afgøres med bøder.

Fejl på mange kasser med fyrværkeri

Som eksempel på en sag blev et sættevognstog den 27. december 2018 standset ved Vingsted nær Vejle. Der var umiddelbart synlige fejl på lasten som gjorde, at lastbilen blev returneret til afsenderen i Vandel. Her blev hele sættevognen tømt. Det blev i den forbindelse konstateret, at der manglede transportdokument for en del af lasten, at mindst 16 papkasser var beskadigede og at to papkasser var ødelagt af fugt, idet pappet var helt blødt. Tre kasser var ikke lukket, og der var fri adgang til indholdet, ligesom to kasser var ikke fyldt efter.

Derudover var der manglende lastsikring, og der var dårlig pakning af nogle paller, hvilket senere på lastbilens rute ville have givet problemer. De beskadigede kasser skulle pakkes om, og nogle skulle destrueres, inklusiv det indeholdte fyrværkeri, og to paller skulle pakkes om.

Et andet eksempel er en varebil, som den 29. december 2018 blev standset i Vejle midtby. Køretøjet var ikke afmærket, og føreren havde ikke den krævede uddannelse. Transportdokumentet var endvidere ikke korrekt, da det angav en væsentlig mindre mængde, end der blev transporteret. Endvidere var der mangelfuld lastsikring og ingen skriftlige anvisninger. Der manglede også en ildslukker, der manglede sikkerhedsudstyr, og virksomheden havde ingen sikkerhedsrådgiver.

– Om ambulansen forsvinner, vil det rive hjertet ut av oss alle

Nyheter från Ambulanseforum - ons, 23/01/2019 - 08:59

Leka-ordfører Per Helge Johansen mener forslaget om ambulansestasjon på Kjelleidet er uakseptabelt, skriver Namdalsavisa (krever innlogging). – Vi kan ikke godta at beredskapen svekkes så dramatisk i ytterområdet, sier Johansen. Forrige uke gjennomførte Helse Nord-Trøndelag samtaler med eierne i Helse Midt-Norge, hvor dialogen med Helgelandssykehuset HF om ambulanseorganiseringa for LekaRead More

Innlegget – Om ambulansen forsvinner, vil det rive hjertet ut av oss alle dukket først opp på Ambulanseforum.

”Barnmorska hela vägen” kom bara halvvägs

Nyheter från Vårdförbundet - ons, 23/01/2019 - 05:00

Barnmorskorna räckte inte till och avstånden var för långa. Bara hälften av kvinnorna  som skulle bli tryggare fick med sig en känd barnmorska under förlossningen. Det är resultatet två år efter nedläggningen av förlossningen i Sollefteå.

Debat: Vi har bange anelser for fremtiden som brandmand

Nyheter från Beredskapsinfo i Danmark - tis, 22/01/2019 - 19:00

Landets deltidsbrandfolk er stolte af det job, som de udfører, men den seneste tids nedskæringer på stationer, mandskab og materiel gør, at mange brandfolk føler, at de bliver misbrugt. Så derfor har brandfolkene bange anelser for fremtiden, skriver Gunnar Melchiorsen, der er faglig konsulent i deltidsbrandfolkenes organisation, i dette debatindlæg.

Af Gunnar Melchiorsen, faglig konsulent Øst, Landsklubben for Deltidsansatte Brandfolk (LFDB)

De mange beredskabssammenlægninger forløber ikke alle steder lige glat, og vi ser da også nogle, der bryder ud igen.

Som omtalt på BeredskabsInfo har man nu i Østsjællands Beredskab indgået en ny kontrakt med Falck.  Der skal både spares fire mand og tankvogn i Solrød, trods 2/3 af byens brandhaner er sløjfet, og de kørte ca. 30 assistancer i 2018, og i Greve lukker man helt ned for deltidsbrandfolkene her pr. 1-2-2019. På mange stationer går man ned fra 1+7 til 1+5, men flere steder går de helt ned på 1+3.

Dårlig information til brandfolkene

Flere af stederne er informationen tilgået brandfolkene via kommunens hjemmeside eller endda via BeredskabsInfo. Det er ikke en særligt behagelig måde at få information om, at man bliver reduceret eller skal lukkes helt ned. Man har her forhandlet i længere tid, og så pludselig skal alt gennemføres på kort tid, og det er ikke til gavn for hverken brandfolk eller beredskabet. Den meget korte opsigelse og ændring af beredskabet er hverken godt for arbejdsmoralen eller den enkelte brandmand, og det er ikke noget, der tåler en gentagelse.

LFDB kan ikke blande sig i den enkelte kommunes serviceniveau, men vi kan opfordre til, at de implicerede deltidsfolk bliver informeret undervejs i forløbet – og som minimum, når en beslutning er taget. Informationen bør tilgå den enkelte brandmand og ikke via kommunens hjemmeside eller Facebook.

Forskelsbehandling af brandfolk svækker moralen

På Sydsjælland har et beredskab valgt at hjemtage alle køretøjer og købt fem nye biler. Her har man valgt at give tre biler til det kommunale beredskab med alt det nyeste af det nyeste. Alt er fint og arbejdsmiljøet er højt prioriteret. De to biler, som skal køre hos underleverandøren, er af en lidt anden kvalitet. Et helt andet mærke, og selve oppakningen er nedprioriteret. Det er svært for deltidsfolkene at forstå dette valg (eller fravalg), og det styrker hverken moralen eller det kommende samarbejde mellem stationerne.

I Østjyllands Brandvæsen lukkede man en station, til trods for at alle målinger kunne dokumentere, at responstiden ud til borgerne ville blive betydeligt forringet. Det kom til at holde stik, men endnu er der ikke sket noget for at øge sikkerheden og servicen til borgerne.

Det virker som om, at det menneskelige aspekt er væk, og at økonomien har overtaget al fornuft.

Ikke holdbart for hverken brandfolk eller beredskaber

Vi mangler ca. 400 deltidsbrandfolk på landsplan. Og stopper denne udmagring og nedskæring af mandskab og materiel samt stationslukninger ikke snart, kommer vi hurtig til at stå over for et kæmpe problem.

Det er jo ikke ledelsen eller bestyrelsen, der står i forreste række, når brandfolkene kommer frem. Og når der så hverken er mandskab eller materiel/vand nok med til, at den enkelte opgave kan løses. Og ventetiden nogle gange kan opleves som meget lang. Så er det vores brandmandskolleger/medlemmer – den pligtopfyldende brandmand – der står for skud. Det er hverken holdbart for brandfolkene eller beredskaberne.

Ingen ønsker, at det skal blive værre for hverken borgerne eller virksomheder, men vi har alle bange anelser for fremtiden som brandmand – om hvad vi kan komme til at opleve. Og så er det, at man kan overveje at stoppe som brandmand.

Stop, før det går galt

Vi håber, at politikerne snart får stoppet denne udvikling. En beredskabsdirektør udtalte, at nu havde politiet endelig fået tilført ekstra midler, så nu må det snart være beredskabernes tur.

Mange af vores medlemmer er deltidsbrandfolk, der forlader arbejde/familie og venner for at hjælpe andre i nød. Men hvis vi bliver færre brandfolk, så skal de, der er tilbage, løbe flere gange og ofte fra alt, og så vil vores arbejdspladser snart sige stop, og det vil vores familie også.

Nu er det på tide, at vi stopper op og stikker en finger i jorden – og får føling med, hvad det egentlig er, der lige sker, og om vi nu gør det rigtigt.

Hvorfor er det, at en brandmand løber først ind i en brændende bygning og er ham, der kommer sidst ud? Fordi vi er brandfolk og vi er stolte over det. Så kære bestyrelser/beredskaber og politikere: Stop nu dette vanvid, vi er på vej ud i, før det går galt.

Vi er stolte af det job, vi udfører, og gør det med glæde, men vi vil ikke misbruges, og det er der, mange, der føler, at de bliver lige nu.

Ambulansearbeidere i Sykehuset Østfold

Nyheter från Ambulanseforum - tis, 22/01/2019 - 15:01

Sykehuset Østfold søker ambulansearbeidere i faste stillinger og vikariater. Søknadsfristen er 04.02.19. Vi har ledige faste stillinger og vikariater  ved prehospital avdeling – Ambulanse seksjon Indre Østfold Prehospital avdeling. Ambulansetjenesten i Østfold er lokalisert i fem østfoldbyer (Halden, Fredrikstad, Sarpsborg, Moss og Mysen) og dekker et geografisk område på 4200 kvadratkilometerRead More

Innlegget Ambulansearbeidere i Sykehuset Østfold dukket først opp på Ambulanseforum.

För mycket på jobbet kan få kvinnor att öka i vikt

Nyheter från Vårdförbundet - tis, 22/01/2019 - 13:55

Oavsett om kvinnor har en akademisk bakgrund eller inte tycks höga krav på jobbet öka risken för att de ska gå upp i vikt. Männens midjemått verkar dock inte påverkas alls. 

Ny podkastepisode: Stille drukning – slik behandler du druknede

Nyheter från Ambulanseforum - tis, 22/01/2019 - 10:33

– Har vi et reflektert nok forhold til hva som er hypoterm hjertestans? Ved drukning kan vi ha en pasient med cerebral nevroproteksjon, og da skal vi gjøre litt andre ting enn vanlig drukning og vanlig hjertestans, sier Halvard Stave. Se et eksempel på stille drukning her, hvor minuttene virkerRead More

Innlegget Ny podkastepisode: Stille drukning – slik behandler du druknede dukket først opp på Ambulanseforum.

To nordjyske byer får 112-akuthjælpere

Nyheter från Beredskapsinfo i Danmark - tis, 22/01/2019 - 10:00

Nu får endnu to nordjyske lokalområder en 112-akuthjælperordning, hvor lokale akuthjælperkorps bliver alarmeret via sms, så de kan rykke ud og yde indledende førstehjælp og opstarte behandling til akut syge i områder, hvor der kan være en længere responstid for ambulancerne. Det er Gedsted i Vesthimmerland og Østervrå i Vendsyssel, der har fået tildelt en ordning.

”Vi har stor fokus på og gavn af vore frivilligordninger, hvor omkring 1.300 lokale ildsjæle gør en enormt flot indsats for at skabe tryghed i deres lokalområde ved at rykke ud, når der er akut brug for førstehjælp. Derfor er jeg også glad for, at vi kan føje yderligere to 112-akuthjælperordninger til”, siger Mogens Ove Madsen, der er formand for Akut- og Praksisudvalget i Region Nordjylland.

De nye akuthjælpere forventes at være færdiguddannede, så begge 112-akuthjælperordninger kan være i drift inden sommeren. Til den tid vil der så være 12 ordninger i Region Nordjylland.

Andre områder får mulighed for udrykning til hjertestop

I alt ansøgte syv områder om at få tildelt en 112-akuthjælperordning. For de fem øvrige områder er der dog stadig mulighed for at komme til at bidrage til trygheden i lokalområdet med en frivillig indsats.

”Tovholderne for de områder, som ikke fik tildelt en akuthjælperordning, kan forvente at blive kontaktet og blive orienteret om muligheden for at opstarte en sms-hjertestopordning, hvis området ikke allerede har en. Det er Region Nordjyllands anden frivilligordning, hvor der udelukkende kaldes ud til hjertestop. Vi har allerede nu mange af disse ordninger, hvor frivillige yder en flot tryghedsskabende indsats”, fortæller Mogens Ove Madsen.

Der er i øjeblikket 49 sms-hjertestopordninger i Region Nordjylland. Ordningerne består af en gruppe på 15-25 mennesker i et lokalsamfund, og disse ordninger skal ikke politisk godkendes.

Vil gerne styrke trygheden i lokalområdet

Der er hos tovholderne for de to nye 112-akuthjælperordninger glæde over, at netop deres lokalområde fik tildelt en ordning. Doris Lauritzen, der er tovholder i Gedsted, ser frem til, at de 23 frivillige i området nu kan komme i gang med akuthjælperuddannelsen.

”Jeg er super glad for, at vi har fået tildelt en ordning. Vi har i forvejen en sms-ordning, men med akuthjælperordningen bliver vi uddannet til at kunne yde en endnu bedre hjælp. Vi oplever jævnligt eksempler på en lang responstid, og derfor er det også vigtigt, at vi selv kan gøre noget for at hjælpe i akutte situationer, inden den professionelle hjælp når frem”, siger Doris Lauritzen.

Også Gorm Rosendal, der har taget teten for at etablere ordningen i Østervrå, har afventet den endelige godkendelse med spænding:

”Det bliver godt for os, at vi får sådan en ordning op at stå, da der er en længere responstid for ambulancerne i vores område. Jeg er glad for, at regionen dermed også værdsætter, at vi er en flok frivillige, som gerne vil gøre noget for at øge trygheden i vores lokalområde”, siger Gorm Rosendal.

To typer ordninger i Nordjylland

112-akuthjælperordningen er en udvidet frivillig førstehjælpsordning, som er udviklet af Region Nordjylland. De frivillige rykker ud og yder førstehjælp, når de modtager en sms fra AMK-vagtcentralen om en akut opstået hændelse i deres lokalområde. En 112-akuthjælper er en frivillig borger, der har fået et udvidet førstehjælpskursus i blandt andet hjerte-lunge-redning, måling af blodsukker, førstehjælp ved fremmedlegeme i halsen samt anvendelse af førstehjælpsudstyr som f.eks. brug af iltapparat og hjertestarter. Alle 112 akuthjælpere udfører behandling på en delegation af den præhospitale lægelige chef og deltager løbende i de vedligeholdelseskurser som Region Nordjylland holder.

Der er lige nu 10 ordninger i Region Nordjylland. De ligger i Øster Assels, Karby, Nørre Vorupør, Stenbjerg, Sillerslev, Agger/Krik, Frøstrup, Aalbæk, Mou/Egense og Øster Hurup/Als.

En sms-hjertestopordning er derimod en frivillig førstehjælpsordning, hvor de frivillige rykker ud, når en borger i deres lokalområde får hjertestop. Når AMK-vagtcentralen modtager et 112-opkald, der vækker mistanke om hjertestop, sendes der straks en sms afsted til de frivillige, der er medlem af sms-hjertestopordningen i det distrikt, hvor borgeren med hjertestop befinder sig. Det vil ofte være muligt for frivillige i nærområdet at nå hurtigt frem og påbegynde genoplivning, inden de præhospitale enheder ankommer til stedet.

Ivo vill veta när patienter "faller mellan stolarna"

Nyheter från Vårdförbundet - tis, 22/01/2019 - 08:00

Det är inte ovanligt att patienter med komplexa problem upplever att de bollas mellan olika instanser och att ingen tar något ansvar. Nu vill Inspektionen för vård och omsorg tillsammans med patienterna ta reda på var dessa brister finns.

Sidor

Prenumerera på Ambulansforum® innehållssamlare