Pensi Rescue Oy produkter PPPress AB RescueSALE

Innehållssamlare

Lukning af vagtcentral koster mindst 20 medarbejdere jobbet

Nyheter från Beredskapsinfo i Danmark - ons, 10/06/2020 - 21:34
Fremover vil Falck i Danmark kun have én vagtcentral til modtagelse og disponering af opkald om autohjælp og sygetransport. Vagtcentralen placeres i Vejle, og det betyder, at den nuværende vagtcentral i Nykøbing Falster nedlægges. Dermed vil 35 medarbejdere miste jobbet, medmindre de ønsker at flytte til Vejle, hvor der oprettes 15 nye stillinger.

Digital manifestation mot besparingar i vården

Nyheter från Vårdförbundet - ons, 10/06/2020 - 15:13

Sjukvårdsuppropet samlas åter för att protestera mot nedskärningar i vården. På grund av pandemin hålls manifestationerna digitalt den här gången.

Ett sista farväl bakom visir

Nyheter från Vårdförbundet - ons, 10/06/2020 - 06:00

Tårar droppar ner i munskyddet. Den äldre mannen, som nyss fanns där, är borta. ­Maria Norman vill klappa om dottern, men kan bara nicka tyst. Pandemin är i Uppsala, och den palliativa vården är sig inte lik.

Kommune ser ud til at skifte mening om lukning af brandstation

Nyheter från Beredskapsinfo i Danmark - tis, 09/06/2020 - 22:00
Det var på kant med sandheden, da formanden for Beredskab & Sikkerhed, borgmester Jan Petersen, i sidste uge udtalte, at en lukning af brandstationen i Hinnerup vil give borgerne i Hinnerup-området et mindst lige så godt serviceniveau som i dag. Og efter at have studeret tallene for responstiderne i området, ser byrådet i Favrskov Kommune ud til at trække sin støtte til lukningen.

Färre privatanställda med i facket

Nyheter från Vårdförbundet - tis, 09/06/2020 - 14:14

Klart färre av vårdens privatanställda är med i facket än de som jobbar i offentlig sektor. Vårdförbundet har byggt om sin organisation för att möta problemet.

Hennes personal vågade stanna hemma när de var förkylda

Nyheter från Vårdförbundet - tis, 09/06/2020 - 06:00

Närvarande ledarskap är en framgångsfaktor när det gäller att hantera smittorisk på äldreboenden, visar en tillsyn som IVO har gjort. På Särkivaaragården i Övertorneå har man inte haft något fall av covid-19, men brottas med flera utmaningar i krisens spår. Fasta - och en del nya - rutiner har varit viktiga för att lyckas.

Sverige har fået to brandslukningsfly – som Danmark også kan trække på

Nyheter från Beredskapsinfo i Danmark - mån, 08/06/2020 - 21:00
Kønne er de måske ikke ligefrem. Men med anskaffelsen af to nye brandslukningsfly bliver det svenske beredskab mod skovbrande væsentligt styrket. Flyene af typen AT-802F FireBoss har hver en kapacitet på 3.000 l. vand. Det indebærer, at de på en time kan kaste ca. 50.000 l. vand ned over en skovbrand. Flyene er en EU-ressource, som Danmark dermed også kan trække på.

Slut med midlertidig deltagerbegrænsning på førstehjælpskurser

Nyheter från Beredskapsinfo i Danmark - mån, 08/06/2020 - 16:00
Som følge af den politiske aftale om genåbningen af Danmark, bortfalder den midlertidige begrænsning på ni kursister på førstehjælpskurser fra i dag. Det oplyser Dansk Førstehjælpsråd. Der fastholdes dog et krav om 4 m2 gulvplads pr. elev i kursuslokalerne. Det skyldes, at et førstehjælpskursus ikke er en siddende aktivitet.

Halv miljon i skadestånd efter otillåten övertid

Nyheter från Vårdförbundet - mån, 08/06/2020 - 15:11

Region Skåne får betala 450 000 kronor för att ha låtit personal inom ambulansen jobba sammanlagt 1 000 timmar otillåten övertid under 2018. Sedan dess har situationen förbättrats, arbetsgivaren och Vårdförbundet har en bra dialog.

Drottning Silvia lyfter sjuksköterskors covidkompetens

Nyheter från Vårdförbundet - mån, 08/06/2020 - 06:00

Under drottning Silvias beskydd kommer nu en internationell utmärkelse för att uppmärksamma sjuksköterskors idéer och lösningar inom vården av covidsjuka. Stipendiet är öppet för sjuksköterskor och sjuksköterskestudeneter i fem länder.

Rusning efter Gotlandsresor skapar oro i vården

Nyheter från Vårdförbundet - fre, 05/06/2020 - 15:48

I samma sekund som regeringen gav klartecken till resor i sommar blev det rusning till Gotlandsfärjorna. Nu växer oron bland vårdpersonal för vad som ska hända när hundratusentals turister anländer i coronatider.

Wiehe och Tolstoy sjunger för nyexade sjuksköterskor

Nyheter från Vårdförbundet - fre, 05/06/2020 - 09:44

I Malmö blir examenshögtiden digital. Trots det kommer studenterna få en högtidlig stund. Artisterna Mikael Wiehe och Viktoria Tolstoy kommer att spela var sin låt, bland annat för nyblivna sjuksköterskor och biomedicinska analytiker.

Vil nedlægge brandstationen i Hinnerup

Nyheter från Beredskapsinfo i Danmark - fre, 05/06/2020 - 09:00
Det er formentlig snart slut med brandstationen i Hinnerup. Det fælleskommunale Beredskab & Sikkerhed ønsker nemlig at nedlægge stationen – og i stedet indgå en aftale med Østjyllands Brandvæsen om, at området fremover skal dækkes fra den kommende brandstation i Lisbjerg. Denne station får 1-minutsberedskab, og dermed vil den kunne nå hurtigere frem til Hinnerup end en lokal station med 5-minuttersberedskab.

"Vi känner oss överkörda och livegna"

Nyheter från Vårdförbundet - fre, 05/06/2020 - 06:00

Sjuksköterskor har börjat säga upp sig i coronakrisen. På Ryhov i Jönköping råder upprorsstämning över semesterhanteringen.
”Vi känner att vi är överkörda och livegna” säger specialistsjuksköterskan Eva Berglund som varnar för att många på iva kommer att sluta.

Mer än 600 sjuksköterskor har dött av coronaviruset

Nyheter från Vårdförbundet - tors, 04/06/2020 - 15:17

Internationella sjuksköterskeorganisationen, ICN, vill se en databas över hur många sjuksköterskor som insjuknat och dött i covid-19 och uppmanar världens länder att skydda vårdpersonal – som är hårt ansatt av covid-19.

Stor fyringsrunde i Falck

Nyheter från Beredskapsinfo i Danmark - tors, 04/06/2020 - 10:00
COVID-19-pandemien gør ondt hos Falck, der nu har besluttet at afskedige 450 medarbejdere - heraf 300 i Danmark. Afskedigelserne vil især ske indenfor assistancehjælp i Københavns Lufthavn, patienttransport samt vejhjælp og sundhedsydelser i Norden, der er de områder, som er hårdest ramt af pandemien. De konkrete afskedigelser i Danmark sker senere i juni.

Sjuksköterskor stöttar hemtjänstens covidteam

Nyheter från Vårdförbundet - tors, 04/06/2020 - 08:17

Sedan en dryg månad tillbaka har alla stadsdelar i Göteborg särskilda specialistteam inom hemtjänsten som arbetar hos brukare med konstaterad eller misstänkt covid-19. Sjuksköterskan Annika Löf har i uppgift att handleda och stötta teamet i stadsdelen Askim-Frölunda-Högsbo.

Sju operationer och fyra dödsfall anmäls - kirurg avstängd

Nyheter från Vårdförbundet - ons, 03/06/2020 - 15:33

Skånes universitetssjukhus, SUS, har lex Maria-anmält sju komplikationer, med fyra dödsfall, i samband med hjärtkirurgi. Samtliga fall gäller en kirurg som nu är avstängd från att operera. En utredning ska också gå igenom ett 40-tal andra komplikationer där samma person varit inblandad.

Alla vill testa sig - hon sticker till

Nyheter från Vårdförbundet - ons, 03/06/2020 - 14:37

Sjukvården har labbkapacitet för 100 000 coronatester i veckan, men bara en tredjedel görs. Samtidigt vill allt fler testa sig privat för antikroppar trots myndigheternas avrådan. "Många vill veta om de varit sjuka, och på befolkningsnivå blir det bra statistik", säger Josephine Malmström, sjuksköterska på Doktor 24.

Ny professor med særlig fokus på præhospital hjertestop og genoplivning

Nyheter från Beredskapsinfo i Danmark - ons, 03/06/2020 - 06:00
Overlæge Fredrik Folke er tiltrådt som klinisk professor i kardiologi med særlig fokus på præhospital hjertestop og genoplivning. ​45-årige Fredrik Folke er overlæge i kardiologi på Herlev og Gentofte Hospital og som klinisk forskningslektor ved Københavns Universitet og Region Hovedstadens Akutberedskab har han været pioner inden for hjertestopforskning og akutte patientforløb.

Sidor

Prenumerera på Ambulansforum® innehållssamlare