Pensi Rescue Oy produkter PPPress AB RescueSALE

Innehållssamlare

Ny indsatsledervogn til Beredskab Fyn

Nyheter från Beredskapsinfo i Danmark - sön, 03/02/2019 - 10:00

Beredskab Fyn har i december 2018 indsat en ny VW Tiguan som indsatsledervogn i beredskabets indsatsområde Assens. Den nye indsatsledervogn afløser en vogn af samme type, der blev indsat i december 2017, men som nu er udgået på grund af vedvarende tekniske problemer.

Foto: Michael Gaarddal Madsen

Medarbejder hos kommunikationsfirma får ”kraftig advarsel” for samarbejde med Falck

Nyheter från Beredskapsinfo i Danmark - lör, 02/02/2019 - 20:00

Kommunikationsfirmaet Advice arbejdede tæt sammen med Falck i forbindelse med BIOS-sagen. Ifølge Advice har firmaet på flere parametre ikke levet op til de værdier og standarder, som firmaet har. Derfor har en medarbejder nu fået ”en kraftig advarsel” for sin rolle i sagen, “der på mange parametre er uacceptabel og meget langt fra, hvad Advice ønsker at være kendt for”.

Advice oplyser, at firmaet i 2014-15 arbejdede for Falck.

”Vores arbejde indgår i Konkurrencerådets afgørelse om Falck, som blev offentliggjort fredag den 1. februar 2019. Advice er ikke part i sagen i juridisk forstand, og har derfor på intet tidspunkt i undersøgelsesforløbet været i kontakt med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, og er på intet tidspunkt blevet hørt i sagen. Vi har derfor heller ikke kunnet udtale os om sagen før nu, hvor vi har fået adgang til materialet. Vi mangler fortsat at sætte os grundigt ind i sagen, men vil gerne melde følgende ud”, oplyser direktør Espen Højlund.

”Vi er anonymiseret i styrelsens afgørelse. Vicedirektør Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Jacob Schaumburg-Müller begrunder anonymiseringen i Børsen 31. januar således: ’Sagen handler om, at Falck har overtrådt loven og fået et påbud. De tre kommunikationsbureauer har ikke overtrådt nogen lov og har ikke fået noget påbud. De har ikke engang haft adgang til partshøring’. Af den årsag kan vi ikke kommentere på Konkurrencerådets afgørelse. Som det fremgår af Falcks kommunikation, ønsker virksomheden selv at påtage sig det fulde ansvar for sagen. Det respekterer vi selvfølgelig”, siger Espen Højlund.

Har ikke levet op til værdier og standarder

”Men en ting er den juridiske side af sagen. Noget andet er den etiske. Ved en umiddelbar gennemlæsning af afgørelsen kan vi konstatere, at vi på flere parametre ikke lever op til de værdier og standarder, vi har, og de forventninger omverdenen har til os. Det gælder både i forhold til at sikre os, at dialogen med vores kunder altid er professionel og nøgtern. Og det gælder i forhold til at sikre os, at vi er helt tydelige omkring, hvem vi repræsenterer. Det beklager vi dybt”, siger Espen Højlund.

”Sagen, som for os er ganske usædvanlig, giver anledning til dyb selvransagelse og skærpelse af vores interne værdier og guidelines. Samarbejdet med Falck blev iværksat af to tidligere medarbejdere i efteråret 2014. Herudover blev en tredje medarbejder tilknyttet projektet fra starten af 2015. Sidstnævnte har ikke haft kontakt med andre end ansatte i Falck, og han har spillet en marginal rolle i projektet. Denne medarbejder er stadig ansat i Advice, og vi har valgt at give vedkommende en kraftig advarsel for sin rolle i sagen, der på mange parametre er uacceptabel og meget langt fra, hvad Advice ønsker at være kendt for. Og den ligger langt fra, hvad vi praktiserer og rådgiver vores kunder til”, slutter Espen Højlund.

Falck har meddelt, at sagen ankes og kan ende ved domstolene. Advice har derfor ikke yderligere kommentarer til sagen.

Store mangler i kommunale plejeboligers brandsikkerhed

Nyheter från Beredskapsinfo i Danmark - lör, 02/02/2019 - 19:00

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen indskærper over for kommuner, at brandkravene i landets plejeboliger skal overholdes. Det sker på baggrund af den tragiske brandulykke på plejecentret Farsøhthus i Allingåbro sidste år, hvorefter en del kommuner har indberettet om mangelfulde brandsikkerhedsmæssige foranstaltninger i deres plejeboliger.

Transport-, bygnings- og boligministeren har siden den tragiske brandulykke på plejecentret Farsøhthus i Allingåbro sidste år arbejdet for at skabe klarhed over brandsikkerheden i plejeboliger for at forebygge, at en lignende ulykke kommer til at ske igen.

Ministeren igangsatte derfor en undersøgelse af brandsikkerheden i landets plejeboliger. De foreløbige resultater af undersøgelsen viser, at af de kommuner, der har svaret, er det stort set alle, der har bygninger med plejeboliger, som ikke lever op til de brandkrav, der var gældende på det tidspunkt, hvor boligen blev opført eller renoveret. De resterende kommuner forventes at svare inden den forlængede frist, som er den 1. februar 2019.

Minister: Helt uacceptabelt

”Det er helt uacceptabelt, at der er kommuner her i landet, der uden andre foranstaltninger fraviger fra de krav, der er for brandsikkerhed i vores plejeboliger. Kommunerne skal stramme op og få styr på de bygninger, der ikke overholder kravene, så beboerne kan være trygge ved at bo i plejebolig. Derfor har jeg bedt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om at skrive til disse kommuner og anmode om en redegørelse for, hvornår de vil tage initiativ til at sikre, at alle deres plejeboliger lever op til den krævede brandsikkerhedsmæssige standard”, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

Ministeren orienterede i denne uge bygningsordførerne om det brev, nogle kommuner har modtaget. I brevet understreger Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen også, at kommunen som bygningsmyndighed er forpligtet til at lovliggøre ulovlige forhold, når kommunen bliver opmærksom på dem. Samtidig er kommunerne bygningsejere, og det er en helt grundlæggende regel i byggeloven, at det er ejerens ansvar, at en bygning til enhver tid er lovlig.

Beredskabet foretager de brandsyn, som der stilles krav om i beredskabslovgivningen. I den forbindelse besigtiger beredskabet regelmæssigt landets plejeboliger. På baggrund af de foreløbige resultater af undersøgelsen tyder det på, at der kan være behov for at få strammet op på reglerne for brandsyn – herunder på opfølgningen af de gennemførte brandsyn. Det vil ministeriet nu undersøge.

De kommuner, der har angivet at have mangelfulde brandsikkerhedsmæssige forhold i deres plejeboliger, skal indsende deres redegørelse til Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen senest den 15. april 2019.

Fremtidens brandbil var på besøg hos Hovedstadens Beredskab

Nyheter från Beredskapsinfo i Danmark - lör, 02/02/2019 - 10:00

På Vesterbro i København kunne man i denne uge få et syn ud over det sædvanlige. Foran Vesterbro brandstation på Enghavevej var opstillet en Concept Fire Truck (CFT), som er Rosenbauers bud på fremtidens autosprøjte. CFT’en er et hybridkøretøj, hvor såvel køretøj som pumpe kan drives af både elmotor og dieselmotor.

Herudover har CFT’en nogle interessante funktioner og features – blandt andet konstant 4-hjulstræk, lav læsse- og løftehøjde, kompakt design og dimensioner, lille venderadius samt integreret brug af data.

Hovedstadens Beredskab har haft prototypen til låns et par dage, og den var derfor med ved afholdelsen af den årlige nytårsparole, hvor de nyeste udrykningskøretøjer blev vist frem.

Har kig på hybridkøretøjer

”El-drevne køretøjer giver en åbenlys miljømæssig fordel, men betyder også, at der vil være et markant lavere støjniveau ved pumpedrift. De nye standardsprøjter, som vi lige nu er i gang med at sætte i drift, er ikke hybridkøretøjer, men vi har kig på hybridbiler til andre formål. Det er selvfølgelig interessant for os at følge med i, hvad fremtiden bringer, og særligt i forhold til udviklingen og mulighederne for at reducere miljøpåvirkninger og sikre et bedre arbejdsmiljø”, forklarer Tim OIe Simonsen, der er operationschef i Hovedstadens Beredskab.

Ved fremvisningen var det også muligt at se Hovedstadens Beredskabs nye indsatslederbil, som netop er en hybridbil, foruden den helt nye type autosprøjte, den nyeste type ambulance og den selvkørende skum- og vandkanon ”LUF 60”.

Hovedstadens Beredskab opruster i disse år med ny teknologi og køretøjer. I løbet af 2019 sættes blandt andet 12 af de nye autosprøjter i drift, og bådberedskabet udvides med en ny type redningsbåd.

Foto: Hovedstadens Beredskab

Region indgår ny aftale med udrykningslæger

Nyheter från Beredskapsinfo i Danmark - fre, 01/02/2019 - 19:00

I Region Midtjylland er der to praktiserende læger, der fungerer som udrykningslæger. Det er to læger på Samsø, og de tilkaldes ved alvorlige ulykker eller sygdom på øen. Nu vil Region Midtjylland indgå en ny aftale med lægernes organisation. Som led i aftalen får lægerne fremover en timebetaling på 32 kr. for at stå til rådighed samt 868 kr. pr. udrykning.

Udrykningslægeordningen er en særlig ordning, der er relevant i områder, hvor der er et særligt behov og en særlig struktur, som kræver alternative løsninger i forhold til at sikre præhospital lægehjælp. Det gør sig gældende på Samsø, hvor de praktiserende læger som udgangspunkt altid kan kontaktes, og hvor de geografiske forhold medfører, at en udrykningslæge ofte vil kunne nå frem før en præhospital akutlæge i akutlægehelikopteren.

Udrykningslægerne på Samsø arbejder i øjeblikket efter en aftale, der blev indgået mellem Århus Amt og lægernes organisation i 1999. Aftalen er imidlertid forældet, og derfor skal der indgås en ny aftale, der tager højde for de aktuelle krav og den aktuelle praksis, f.eks. i forhold til lovgivningskrav om journalføring.

Skal stille med udrykningsgodkendt bil

Som led i aftalen skal udrykningslægerne i forbindelse med tiltrædelse af aftalen gennemføre en uddannelse, således at de har et bestået PHTLS-kursus eller tilsvarende kursus, som kan godkendes af Region Midtjylland samt har deltaget i en uddannelsesdag i regi af Præhospitalet. Lægerne er forpligtede til at vedligeholde PHTLS-kurset og til at deltage i opfølgende efteruddannelse svarende til én arbejdsdag årligt.

Lægerne skal selv stille bil til rådighed for løsning af opgaverne. Den bil, som den enkelte læge anvender, skal synes én gang årligt efter retningslinjer fastsat af Færdselsstyrelsen. Regionen betaler de direkte omkostninger ved syn, mens udgifter til reparation og vedligeholdelse af bilen betales af lægen. Lægen skal sikre, at der til enhver tid er en gældende udrykningstilladelse til bilen.

Der ydes et honorar pr. tilkald på 868 kr. Der ydes endvidere en timebetaling pr. time, hvor lægen står til rådighed for udkald, på 31,79 kr.

Många ringer nödnumret 112 i onödan

Nyheter från Vårdförbundet - fre, 01/02/2019 - 14:31

Alldeles för många ringer nödnumret 112 när det egentligen hade räckt att ringa krisinformationsnumret 113 13. Det konstaterar SOS Alarm som gått igenom statistiken för hur olika nummer används i Sverige.

De gör podd om intensivvård

Nyheter från Vårdförbundet - fre, 01/02/2019 - 10:52

Intensivvårdssjuksköterskorna Kalle Stoorhöök och Sofia Lindström har nyligen lanserat en ny podd om intensivvård. Med den vill de framför allt nå patienter och anhöriga, men även vårdpersonal som tar hand om patienter som kommer direkt från iva.

Kan tatueringar vara ett problem vid MR?

Nyheter från Vårdförbundet - fre, 01/02/2019 - 08:00

Den frågan får ofta röntgensjuksköterskor från patienter som är tatuerade. Trots lugnande besked hittar den som söker på nätet fallbeskrivningar om pirrande obehagskänslor i huden, brännskador och svårigheter att få bra bilder. Nu presenteras en studie om riskerna.

BIOS-kritisk gruppe på Facebook blev reelt drevet af Falck

Nyheter från Beredskapsinfo i Danmark - tors, 31/01/2019 - 20:00

Da debatten om BIOS rasede, var det Facebook-gruppen ”Nej tak til ambulancekaos”, som bragte mange af de kritiske historier om det hollandske ambulanceselskab. Det fremstod som om, at gruppen blev administreret af en ambulanceredder i Region Syddanmark, men reelt var den oprettet af Falcks kommunikationsbureau, der også kom med forslag til kritiske historier, som redderen kunne offentliggøre.

Facebook-gruppen ”Nej til ambulancekaos” blev oprettet af Falck-redder Finn Andersen fra Fyn i september 2014. Gruppen fik hurtigt mange tusinde medlemmer, og både Finn Andersen og medlemmerne bragte dagligt kritiske nyheder om BIOS – ofte i form af deling af artikler fra andre medier.

Men ifølge Konkurrencerådets nylige afgørelse var Facebook-gruppen led i en plan, der var lagt af Falck. I afgørelsen er gruppens og ejerens navn anonymiserede, men det fremgår af sammenhængen, at der er tale om ”Nej til ambulancekaos”.

Fremstod uafhængig af Falcks ledelse

Ifølge Konkurrencerådet anvendte Falck det, der i konkurrencelovgivningen hedder ekskluderende aktiviteter, overfor BIOS. Og ofte blev aktiviteterne udført i armslængde, således at de konkrete aktiviteter ikke kunne føres tilbage til Falck som den reelle initiativtager og afsender. Aktiviteterne fremstod på den måde som objektive og troværdige for både redderne i Falck og offentligheden.

”En af Falcks ekskluderende aktiviteter, etableringen og brugen af [en gruppe på et socialt medie], fremstod eksempelvis som uafhængig af Falcks ledelse, idet gruppen tilsyneladende var oprettet og drevet af [en ambulanceredder i Region Syd]. [Gruppen på det sociale medie] blev dog oprettet af Falck som led i implementeringen af Falcks overordnede, ekskluderende strategi, og var også reelt drevet af Falck i ’dobbelt armslængde’, dvs. via [kommunikationsbureau X] og med [en ambulanceredder i Region Syd] som administrator af gruppen”, skriver Konkurrencerådet i afgørelsen.

Kommunikationsbureau og Falck havde adgang

”[Gruppen på det sociale medies] formål var reelt at skabe usikkerhed og bekymring hos ambulanceredderne i Syd om BIOS som arbejdsgiver og mobilisere redderne, deres familier, venner og øvrige borgere i protest over BIOS som fremtidig ambulanceleverandør. Målet var, at redderne ville afholde sig fra at søge over til BIOS. På opdrag fra Falck fulgte [kommunikationsbureau X] med i aktiviteterne i gruppen og kom på daglig basis med forslag til nyheder, som [ambulanceredderen i Region Syd] kunne lægge op i gruppen. Falck var desuden i besiddelse af log-in og adgangskode til [ambulanceredderen i Syds] profil på [det sociale medie]. Falck havde dermed direkte adgang til gruppen og kunne både lægge opslag op, godkende eller afvise opslag samt fjerne opslag og kommentarer til opslag i gruppen”, skriver Konkurrencerådet.

Efter offentliggørelsen af Konkurrencerådets afgørelse har ”Nej tak til ambulancekaos” skiftet navn til ”Abc”, og alle medlemmer af gruppen er blevet slettet.

Nyt udrykningskøretøj medbringer udstyr med løftekapacitet på 675 tons

Nyheter från Beredskapsinfo i Danmark - tors, 31/01/2019 - 19:00

Banedanmarks særlige hjælpevognsberedskab – der blandt andet rykker ud i tilfælde af afsporinger og ulykker – har taget et nyt køretøj i brug. Det er en Volvo FL, som medbringer store mængder materiel, herunder hydrauliske løftedonkrafte med en samlet løftekapacitet på 675 tons samt specialudstyr, der kan bruges til at flytte en vogn eller et lokomotiv sidelæns.

Hjælpevognsberedskabet råder over specialiseret materiel, og beredskabet rykker blandt andet ud i tilfælde af afsporing og nedbrud på tog samt ved ulykker. Her varetager hjælpevognsberedskabet bjergning af jernbanemateriel og vurdering af – samt frigivelse af – materiel efter bjergning, sikring af hændelsesstedet og indsamling af fakta på hændelsesstedet.

I sidste måned satte hjælpevognsberedskabet en ny hjælpevogn i drift, efter at vognen i nogen tid havde været igennem en større opbygning. Den nye hjælpevogn er en Volvo FL, årgang 2009, med en 7 liters motor på 6 cylindere og med 246 HK. Den er opbygget med dobbeltkabine. Vognen er godkendt til udrykningskørsel, og den er ikke fartbegrænset som andre lastbiler, når den bruges i udrykningssituationer. Hjælpevognen er et tovejs-køretøj, der kan sporsættes, hvor dette er muligt. Dermed kan løfteudstyr og specialværktøj bringes helt frem til en ulykke eller et havari.

Under opbygning af hjælpevognen er der lagt stor vægt på arbejdsmiljøet.

I alt medbringer hjælpevognsberedskabet hydrauliske løftedonkrafte med en samlet løftekapacitet på 675 tons på den nye vogn. Der medbringes også en større mængde træklodser, som bruges til opklodsning og understøtning af de hydrauliske donkrafte. Ud over dette bruges klodserne til sikring i forbindelse med løftet togmateriel. Vognen er også pakket op med specialudstyr, der kan bruges til at flytte en vogn eller et lokomotiv sidelæns, så det kan komme tilbage på sporet.

Vården har mycket att lära av spetspatienterna

Nyheter från Vårdförbundet - tors, 31/01/2019 - 15:22

Kroniskt sjuka är experter på sin sjukdom, men saknar inflytande i den egna vården. Sara Riggare, som leder ett projekt om spetspatienter, önskar att vårdpersonal inte skyggade för att ge smärtsamma besked. Förändring kan kräva det, säger hon.

Första telefonlinjen mot våld i nära relationer

Nyheter från Vårdförbundet - tors, 31/01/2019 - 15:05

På måndag öppnas Sveriges första telefonlinje för personer som vill få hjälp med att sluta utöva våld mot sin partner. Förhoppningen är att det ska leda fram till en nationell telefonlinje.

Innlandet får nytt storsykehus ved Mjøsbrua

Nyheter från Ambulanseforum - tors, 31/01/2019 - 12:41

Innlandet skal få et nytt hovedsykehus til 8,65 milliarder kroner. Det bestemte styret i Helse Sør-Øst nå i formiddag, melder NRK Hedmark og Oppland. Dette har vært en årelang strid, skriver NRK. Styret i Helse Sør-Øst har sittet sammen i Hamar i formiddag for endelig å vedta ny sykehusstruktur iRead More

Innlegget Innlandet får nytt storsykehus ved Mjøsbrua dukket først opp på Ambulanseforum.

Svenska sjuksköterskor bildar ny internationell organisation

Nyheter från Vårdförbundet - tors, 31/01/2019 - 10:37

För att stärka svenska sjuksköterskors röster internationellt har Vårdförbundet tillsammans med Svensk sjuksköterskeförening bildat den nya organisationen JSNO, Joint virtual Swedish nurse organisation for international work.

Gir seg som enhetsdirektør for prehospital tjenester i Helgelandssykehuset

Nyheter från Ambulanseforum - tors, 31/01/2019 - 09:47

Bjørn Haug har sagt opp stillinga si som enhetsdirektør ved prehospitaletjenester ved Helgelandssykehuset, melder Helgelendingen (krever innlogging). Det var administrerende direktør, Hulda Gunnlaugsdóttir, som orienterte om dette på tampen av dagens styremøte, onsdag den 30. januar. Hun understreket at dette var en frivillig avgang og at stillinga nå vil bliRead More

Innlegget Gir seg som enhetsdirektør for prehospital tjenester i Helgelandssykehuset dukket først opp på Ambulanseforum.

Helgelandssykehuset leverer overskudd på 32 millioner

Nyheter från Ambulanseforum - tors, 31/01/2019 - 09:10

– Det er meget positivt, sa administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir, før hun overlot talerstolen til økonomisjef Tove Lyngved på onsdagens styremøte, skriver Rana Blad (krever innlogging). Styreleder Dag Hårstad var opptatt av at det også på fag leveres godt i Helgelandssykehuset. – All honnør til hele organisasjonen for det, saRead More

Innlegget Helgelandssykehuset leverer overskudd på 32 millioner dukket først opp på Ambulanseforum.

Våldsdömd sjuksköterska jobbade kvar på akuten

Nyheter från Vårdförbundet - tors, 31/01/2019 - 06:00

Efter fallet med den våldtäktsmisstänkte läkaren som fick jobba kvar på Södersjukhuset visar det sig nu att även en sjuksköterska, som dömts för grov kvinnofridskränkning, fortsatte jobba i ett och ett halvt år efter att domen fällts.

Falck: Vores handlinger var pinlige – men ikke ulovlige

Nyheter från Beredskapsinfo i Danmark - ons, 30/01/2019 - 21:00

”Vi har sagt og skrevet ting, som er pinlige, men vi har ikke overtrådt konkurrenceloven”. Det siger Falcks koncernchef, Jakob Riis, efter dagens afgørelse fra konkurrencemyndighederne, der har besluttet at melde Falck til politiet for at have misbrugt koncernens dominerende stilling. Falck har anket sagen til Konkurrenceankenævnet, men erklærer sig også klar til at gå til domstolene.  

Konkurrencerådet har konkluderet, at Falck overtrådte konkurrenceloven i forbindelse med at hollandske BIOS overtog ambulancekørslen fra Falck i Region Syddanmark.

Falck undskyldte sidste år offentligt for dele af sin ageren i forbindelse med den meget omtalte BIOS-sag. Falck erkendte, at koncernen ikke levede op til sine egne og omverdenens forventninger, men samtidig erklærede Falck, at man ifølge sine juridiske rådgivere havde ageret inden for konkurrencelovens rammer. Og på baggrund har Falck besluttet, at man anker afgørelsen til Konkurrenceankenævnet – og derefter er klar til at gå til domstolene. Falck understreger dog, at man trods anken efterlever Konkurrencerådets påbud om at ophøre med den ulovlige adfærd.

”Vi har fået et påbud om ikke at agere, som vi gjorde i 2014-15, hvor vi talte dårligt om en konkurrent. Det efterlever vi selvfølgelig fortsat”, siger Jakob Riis, der er koncernchef for Falck.

Har ikke levet op til forventningerne

”Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen forholder sig ikke til, hvorfor BIOS gik konkurs, men kun til, om Falck har handlet på en måde, som begrænsede konkurrencen i markedet. Det er pinligt for Falck, at vi står i en situation, hvor konkurrencemyndighederne kan skabe tvivl om vores ageren. Vi har ikke levet op til vores egne og omverdenens forventninger til Falck, men vi har ifølge vores juridiske rådgivere holdt os inden for konkurrencelovens rammer. Vi ser frem til domstolenes vurdering af sagen”, siger Jakob Riis.

Tilbage i 2018 redegjorde Falck for nogle af de punkter, som Konkurrencerådet nu peger på i sin kendelse:

”Vi var for optagede af at søge viden om BIOS. Vi delte for velvilligt oplysninger om en konkurrent med blandt andre journalister, der researchede om BIOS. Flere gange skete det på en måde, hvor det ikke var tydeligt, at Falck var bidragsyder. (…) Vi har sagt og skrevet ting, som vi fortryder. Vi ønsker aldrig igen at stå i en lignende situation”.

Falck: Vi delte kun korrekte oplysninger om BIOS

Falck mener dog ikke, at deres handlinger forhindrede BIOS i at komme ind på markedet:

”Sagens akter dokumenterer, at vi gjorde en stor indsats for, at vi kun delte viden, som var korrekt og kunne dokumenteres af enhver. Falcks indsamling og deling af viden kunne i sig selv ikke forhindre en konkurrent i at etablere sig. Det ændrer ikke ved, at vi skulle have holdt os langt væk”, siger Jakob Riis

BIOS har varslet, at Falck kan imødese en erstatningssag.

”Vi beder Konkurrenceankenævnet og senere domstolene afgøre sagen, fordi vi og vores juridiske rådgivere er uenige i rådets konklusioner. Vi har sagt og skrevet ting, som er pinlige, men vi har ikke overtrådt konkurrenceloven. Sagen kan ende i erstatningssager imod Falck. Det er almindeligt og vores juridiske rådgiveres anbefaling, at en sag som denne afgøres ved domstolene”, siger Jakob Riis.

Slagelses konstituerede beredskabschef ansættes i stillingen

Nyheter från Beredskapsinfo i Danmark - ons, 30/01/2019 - 19:30

Den 45-årige Michael Djervad bliver på fredag ny beredskabschef i Slagelse Brand og Redning. Dermed bliver han ansat i den stilling, hvor han siden november 2017 har være konstitueret efter et års tids ansættelse som viceberedskabschef. Michael Djervad er blevet valgt af et enigt ansættelsesudvalg efter to samtalerunder.

Michael Djervad blev ansat som viceberedskabschef i 2016, hvor han kom fra en stilling som beredskabsinspektør i Vestsjællands Brandvæsen og før det en tilsvarende stilling i Sorø Brandvæsen. Da beredskabschef John Olesen blev afskediget i november 2017, blev Michael Djervad konstitueret i chefstillingen.

I den periode, hvor Michael Djervad har stået i spidsen for beredskabet, er der sket en stor udvikling, hvor beredskabet har fået nye køretøjer og materiel, ny station i Slagelse og nye opgaver som f.eks. brandslukning til søs i Østdanmark.

”Vi havde to ansættelsesrunder med flere kompetente kandidater, og vurderede på baggrund af samtalerne, at Michael både har den rette, solide erfaring og en ledelsesform, som passer godt til organisationen. Jeg er sikker på, at Michael vil sikre en fortsat udvikling af beredskabsområdet, som både kommer borgerne og medarbejderne til gode”, siger kommunaldirektør Frank E. Andersen fra Slagelse Kommune.

Två års ockupation av BB i Sollefteå

Nyheter från Vårdförbundet - ons, 30/01/2019 - 16:25

Två år efter att aktionen för att få tillbaka förlossningen till Sollefteå sjukhus har ockupanterna inte gett upp hoppet. Nu uppger de att de är redo att stanna ytterligare fyra år om det behövs.

Sidor

Prenumerera på Ambulansforum® innehållssamlare