Pensi Rescue Oy produkter PPPress AB RescueSALE

Innehållssamlare

Nødbehandlerbil i Nordborg skal i udbud

Nyheter från Beredskapsinfo i Danmark - tis, 05/02/2019 - 19:00

I dag er det Danfoss, som driver den særlige nødbehandlerbil i Nordborg. Bilen er døgnbemandet med to nødbehandlere, og den har små 700 udrykninger om året. Den nuværende kontrakt mellem Region Syddanmark og Danfoss udløber imidlertid til august, og derfor vil nødbehandlerbilen i næste måned blive sendt i udbud.

Nordborgs nødbehandlerbil rykker ud til alle A-udkald på Nordals, men den kan også kaldes ud til resten af Als. Nødbehandlerbilen har i 2018 haft 672 udrykninger, og antallet af udrykninger har været stigende over årene.

Bilen er bemandet med to nødbehandlere. Sammenlignet med Region Syddanmarks akuthjælperordninger har nødbehandlerne et højeste uddannelsesniveau og bedre udstyr, men det er dog under ambulance- og akutbilsniveau. Akutbilerne i Region Syddanmark er bemandet med en paramediciner.

Sikrer lavere responstid

Nødbehandlerbilen indgår i responstidsopgørelserne for første sundhedsprofessionelle beredskab på stedet. Det er stærkt medvirkende til, at responstiden for første vogn på stedet i Nordborg kun er på 6,1 minutter, for den gennemsnitlige ventetid på en ambulance i området er helt oppe på 15,4 minutter.

Regionen betaler med den nuværende kontrakt Danfoss 2,1 mio. kr. årligt for driften af nødbehandlerbilen. Til sammenligning koster en akutbil 3,2 mio. kr. årligt. Den nuværende kontrakt udløber den 31. august 2019, og der er ikke mulighed for forlængelse af kontraktperioden. Derfor forventer regionen at kunne offentliggøre en udbudsbekendtgørelse medio marts 2019 med tilbudsfrist medio april 2019, så en ny kontrakt kan træde i kraft den 1. september 2019.

Styrker ambulansetjenesten i Telemark – foreslår fem akuttambulanser og tre syketransportbiler

Nyheter från Ambulanseforum - tis, 05/02/2019 - 16:27

Sykehuset Telemark ønsker å sikre en god og likeverdig ambulansetjeneste til hele befolkningen i fylket. Sykehuset har derfor utarbeidet en ambulanseplan som legges fram for styret i neste uke, skriver Sykehuset Telemark. – Vi må gjøre flere grep dersom vi skal opprettholde og styrke den gode beredskapen i Telemark, sierRead More

Innlegget Styrker ambulansetjenesten i Telemark – foreslår fem akuttambulanser og tre syketransportbiler dukket først opp på Ambulanseforum.

En ubehagelig Apple-test: Fallregistrering førte til oppdrag i Hamar

Nyheter från Ambulanseforum - tis, 05/02/2019 - 15:47

Jeg har nettopp gjennomlevd den sprøeste helgen i mitt liv. Natt til lørdag kollapset jeg på badet da jeg besøkte en god venn på Hamar, skriver Toralv Østvang i Computerworld. Badet lå i gjesteavdelingen i det store huset, langt unna soverommet der vertskapet sov, så ingen hørte at jeg faltRead More

Innlegget En ubehagelig Apple-test: Fallregistrering førte til oppdrag i Hamar dukket først opp på Ambulanseforum.

Ensamkommande unga som tar droger mår ofta psykiskt dåligt

Nyheter från Vårdförbundet - tis, 05/02/2019 - 15:08

Det finns ett tydligt samband mellan missbruk och psykisk ohälsa bland ensamkommande ungdomar. Många har allvarliga symtom i form av självskadebeteende, suicidtankar eller att de har försökt begå självmord.

Meiner lokaliseringa av ambulansebåten har ført til tap av menneskeliv

Nyheter från Ambulanseforum - tis, 05/02/2019 - 15:03

Ambulansetenesta kjem med eit oppsiktsvekkjande utspel: Lokaliseringa av ambulansebåten har resultert i dødsfall, skriv Vestlandsnytt (krev innlogging). – Det har ved eire høve vore dokumentert at utrykkingstida i dag er for lang, og dette har også ført til tap av menneliv ute på øyane. Slik heiter det i eit innspelRead More

Innlegget Meiner lokaliseringa av ambulansebåten har ført til tap av menneskeliv dukket først opp på Ambulanseforum.

Sykehussamling på Gaustad svekker akuttmedisinsk beredskap i halve Norge

Nyheter från Ambulanseforum - tis, 05/02/2019 - 14:43

Samling på Gaustad er et prestisjeprosjekt for sykehusledelsen ved Oslo universitetssykehus, uten pasienten i fokus, skriver Nils Oddvar Skaga fagansvarlig overlege i traumatologi, avdeling for anestesiologi, akuttklinikken, Oslo universitetssykehus Ullevål i et innlegg i Aftenposten. Det samlede fagmiljøet kan være lokalisert hvor som helst, men «Samling på Gaustad» er heltRead More

Innlegget Sykehussamling på Gaustad svekker akuttmedisinsk beredskap i halve Norge dukket først opp på Ambulanseforum.

Hur går det i vintervädret?

Nyheter från Vårdförbundet - tis, 05/02/2019 - 11:28

När hjulen på ambulansen slirar och snön vräker ner är det tur att det finns hjälpsamma människor i närheten, berättar ambulanssjuksköterskan Mats Frost från ett snötäckt Norrtälje.

Hva bør vi bekymre oss for i 2019?

Nyheter från Ambulanseforum - tis, 05/02/2019 - 10:16

En endret sikkerhetspolitisk situasjon, digitaliseringen av samfunnet og klimaendringene skaper nye utfordringer som Norge må forholde seg til, skriver Cecilie Daae, direktør Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap(DSB) i VG. Vi lever heldigvis i et trygt og stabilt samfunn der vi er vant til at det meste fungerer som det skal.Read More

Innlegget Hva bør vi bekymre oss for i 2019? dukket først opp på Ambulanseforum.

Ikke alle pasienter skal ha oksygenbehandling ved akutt hjerteinfarkt

Nyheter från Ambulanseforum - tis, 05/02/2019 - 10:12

Nyere studier har sådd tvil om det er riktig å gi rutinemessig oksygenbehandling ved hjerteinfarkt, og dette har skapt usikkerhet i sykepleiemiljøene, skriver Sykepleien. Les også tidligere: Ekspertgruppe advarer mot å gi oksygen til flertallet av pasienter Artikkelen belyser grunnlaget for dagens praksis, hvilken rolle sykepleieren har i behandlingen, ogRead More

Innlegget Ikke alle pasienter skal ha oksygenbehandling ved akutt hjerteinfarkt dukket først opp på Ambulanseforum.

DMI: Beredskaberne fik sen besked om opjusterede vandstandsprognoser

Nyheter från Beredskapsinfo i Danmark - tis, 05/02/2019 - 10:00

DMI’s varsling i forbindelse med stormen Alfrida i januar ramte under den faktiske vandstand i Syd- og Sønderjylland, og nogle steder kom opjusteringen af varslingerne for sent. Først relativt sent i forløbet fik DMI således opjusteret varslerne for Syd- og Sønderjylland og kommunikeret dette til de respektive beredskaber, viser en evaluering fra DMI.

Det er Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg, der har bedt energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt om at redegøre for, hvad der gik galt i kommunikationen mellem DMI og beredskaberne i Syd- og Sønderjylland i forbindelse med den storm, som forårsagede massive oversvømmelser den 3. januar 2019.

”DMI har foretaget en evaluering af varslingen af forhøjet vandstand den 2. januar i forlængelse af blæsevejret Alfrida. Evalueringen viser, at varslerne generelt var gode, men at første varsling ramte under den faktiske vandstand enkelte steder, herunder i Syd- og Sønderjylland. Varslingen blev løbende opjusteret, men for enkelte steder kom opjusteringen sent”, skriver Lars Chr. Lilleholt i et svar til udvalget.

Sen kommunikation til beredskaberne

”DMI har oplyst, at instituttet den 30. december 2018 udsendte femdøgnsudsigt for voldsomt vejr med forhøjet vandstand for bl.a. Sydlige Lillebælt som forløber for et varsel. Nytårsnat udsendte DMI varsel på 120-160 cm for Sydlige Lillebælt gældende for den 2. januar. Dette varsel blev opjusteret den 2. januar 2019 om morgenen til 140-165 cm, hvor der blev målt 166 cm i Åbenrå. DMI har oplyst, at der i varslingsforløbet har været løbende kommunikation med Trekantområdets Brandvæsen, Kolding Kommune samt Brand & Redning Sønderjylland, men at vandstandsprognoserne generelt ramte for lavt, og at man først relativt sent i forløbet fik opjusteret varslerne for Syd- og Sønderjylland og kommunikeret dette til de respektive beredskaber”, skriver ministeren.

”Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at beskytte borgerne i tilfælde af kraftig blæst og forhøjet vandstand. Der må i farlige vejrsituationer ikke herske tvivl om, hvilken information man skal forholde sig til, og den information skal være så præcis som muligt. Jeg ved, at DMI vil bruge erfaringerne fra Alfrida i bestræbelserne på en mere klar og tydelig kommunikation”, slutter Lars Chr. Lilleholt.

Skyddsombud hotas och kränks

Nyheter från Vårdförbundet - tis, 05/02/2019 - 06:00
Var tionde skyddsombud i Vårdförbundet har utsatts för kränkningar och hotfullt beteende från sina chefer. En del pressas att avsäga sig rollen, visar Vårdfokus enkät.

En hundraåring som håller glöden vid liv

Nyheter från Vårdförbundet - tis, 05/02/2019 - 00:00

Sjuksköterskor måste säga ifrån mer och ställa krav, tycker Kerstin Jarl som har firat sin 100-årsdag med stort kalas. Hon blev färdig operationssjuksköterska 1941 och har kämpat med låga löner och långa arbetspass ett helt yrkesliv.

Styrket koordination af sygetransport skal lette presset på ambulancerne

Nyheter från Beredskapsinfo i Danmark - mån, 04/02/2019 - 19:00

Region Hovedstaden skal fremover stå for koordinationen af både ambulancekørsel, liggende sygetransport og siddende sygetransport. Regionen håber, at det på sigt kan reducere presset på ambulancerne, fordi regionen får bedre muligheder for at sende sygetransportvogne til patienter, der ikke har behov for en akutambulance.

Efter at Region Hovedstadens siddende sygetransport har været i udbud, har regionen valgt at dele opgaven op. Regionen har således hjemtaget koordineringen af de ca. 1.500 daglige sygetransporter, mens Falck og HB-Care står for at udføre kørslerne.

Fra 1. februar 2019 fik Region Hovedstadens Akutberedskab derfor ansvar for koordinering af alle patienttransporter i regionen. Det kan bl.a. give et større samspil mellem de forskellige slags patienttransport, og på længere sigt kan det være med til at lette presset på ambulancekørsler, der er steget støt de seneste år.

Vil bruge ressourcerne mere effektivt

”Regionen har et godt koordineret ambulanceberedskab, og nu styrker vi overblikket og samspillet mellem alle slags patienttransport, så de kan aflaste hinanden. Vi sikrer borgere den rette transport til deres behandling eller undersøgelse, så ressourcerne bruges mest effektivt”, fortæller Christoffer Buster Reinhardt, der er formand for sundhedsudvalget i Region Hovedstaden.

En øget koordinering gør, at Akutberedskabet på sigt f.eks. kan sende en siddende eller liggende transport til patienter, som ikke har behov for en akutambulance, men ikke selv kan komme til hospitalet. Og det vil komme borgere med de mest akutte behov for behandling og transport til gode.

Samtidig opretter regionen nye centrale bestillingskontorer til at stå for booking af kørsler. Erfaringer fra et centralt bestillingskontor i den sydlige del af regionen viser, at samling af bestillinger på sigt kan være med til at reducere de omkring 42.000 forgæves kørsler årligt.

”Nu kan vi på sigt få antallet af forgæves kørsler ned, og borgerne kan få en mere smidig og ensartet bestilling, når borgerne selv får mulighed for at ændre eller aflyse en kørsel, hvis f.eks. tidspunktet for en behandling eller undersøgelse ændres”, siger Christoffer Buster Reinhardt.

Overtager opgaven i etaper

Akutberedskabet overtager koordineringen af den siddende sygetransport i etaper fra februar til april 2019. Det sker først i Københavns centrum og derefter i Herlev og Gentofte, Nordsjælland og Bornholm. Falck og HB-Care står for selve kørslen. I planområde Syd vil Movia som hidtil koordinere og disponere.

Ifølge Akutberedskabets direktør, Freddy Lippert, er koordineringen en kompleks opgave:

”Koordinering er en meget sammensat opgave, og derfor er vi glade for det tætte samarbejde med borgere, hospitaler og leverandører. Sammen vil vi have fokus på at minimere de uregelmæssigheder, der måtte komme i de næste måneder, hvor vi overtager disponeringen”, siger han og tilføjer, at overgangsperioden forventes at vare til sommeren 2019.

Retten avviste å dømme kvinne for å ringe 113

Nyheter från Ambulanseforum - mån, 04/02/2019 - 16:34

Hun blir imidlertid domfelt for å forstyrre ro og orden, ifølge Brønnøysunds Avis (krever innlogging). En kvinne fra Sør-Helgeland er i Brønnøy tingrett idømt en bot på 5.000 kroner for ordensforstyrrelse etter straffelovens paragraf 181. Forstyrret ro og orden Bakgrunnen er at hun ifølge en siktelse fra politimesteren i NordlandRead More

Innlegget Retten avviste å dømme kvinne for å ringe 113 dukket først opp på Ambulanseforum.

Inhalationsteknik är en färskvara

Nyheter från Vårdförbundet - mån, 04/02/2019 - 16:12

För personer som har astma och kol är det viktigt att använda rätt inhalationsteknik. Men förmågan kan variera över tid och risken att behandlingen inte fungerar optimalt ökar om patienten använder olika typer av inhalatorer. 

Kroppskameror för vårdanställda stoppas i Skåne

Nyheter från Vårdförbundet - mån, 04/02/2019 - 12:51

Beslutet att utrusta vårdpersonal på akutmottagningarna i Skåne med kroppskameror blir inte av. Enligt en intern utredning är det inte tillåtet med nuvarande lagstiftning. Moderaterna i Skåne vill nu att lagstiftningen ändras.

Allt fler invånare per sjuksköterska

Nyheter från Vårdförbundet - mån, 04/02/2019 - 10:58

Det går drygt 92 svenskar per yrkesverksam sjuksköterska i Sverige. Det är tolv fler än för ett år sedan. Det är en utveckling som syns i hela landet – se hur det ser ut i ditt län.

Falck opgiver anke i konkurrencesag

Nyheter från Beredskapsinfo i Danmark - mån, 04/02/2019 - 09:00

Falck vil alligevel ikke anke Konkurrencerådets afgørelse i BIOS-sagen, ligesom Falck ikke vil indbringe sagen for domstolene. Det fortæller Falcks koncernchef, Jakob Riis. At anke sagen ville ifølge Jakob Riis kompromittere den etiske linje, som Falck ønsker at stå for, og fjerne fokus fra Falcks turnaround. “Nu gælder det om at genoprette vores kunders og omverdenens tillid til Falck”, siger Jakob Riis, der samtidig bebuder nye besparelser på 500 mio. kr.

Udmeldingen fra Jakob Riis kommer samtidig med, at Falck kan offentliggøre sit regnskab for 2018.

I 2018 blev Falck tildelt nye kontrakter med en årlig værdi af mere end 800 mio. kr. Nye, væsentlige kontrakter omfatter ambulancekørsel i Alameda County i Californien og King’s College Hospital i London, yderligere ambulancetildelinger i Stockholm, sundhedsydelser til Volvo-koncernen i Sverige og vejassistanceydelser til det danske forsikringsselskab Topdanmark.

Regnskabet viser, at Falck har fået styrket økonomien væsentligt – og generelt er blevet bedre til at tjene penge. Selv om omsætningen stort set står stille – og endda falder lidt indenfor assistanceområdet – har Falck næsten fordoblet evnen til at skabe overskud, så Falcks driftsoverskud nu udgør 4,7 pct. af omsætningen, mod 2,4 pct. året før. Indenfor ambulance-området er overskuddets andel steget fra 1 pct. til 4,5 pct., og indenfor assistance-området er den steget fra 8,2 pct. til 13,8 pct.

Yderligere effektiviseringer på vej

Samlet fik Falck et driftsoverskud på 192 mio. kr. på ambulance-området og 415 mio. kr. på assistance-området. Det skyldes blandt andet, at der er gennemført mere end 2.000 effektiviseringstiltag. Men Falck melder nu ud, at effektiviseringsprogrammet fortsætter i 2019, og Falcks nye ambition er at reducere omkostningerne med yderligere 500 mio. kr. sammenlignet med 2018 og med fuld effekt i 2020.

“For at øge vores konkurrencefordel og forbedre vores indtjening har vi hævet vores ambition med yderligere 500 mio. kr. fra vores effektiviseringsprogram. Vi har med succes implementeret programmet på tværs af forretningsområder, og nu vil vi udbrede det til nye områder og derved udnytte de investeringer, vi har foretaget i forbedrede driftsmodeller i det forløbne år. Vi tror på, at et stærkt fokus på effektivitet går hånd i hånd med at forbedre vores services og med at være vores kunders foretrukne forretningspartner”, siger koncernchef Jakob Riis.

Går ikke videre med konkurrencesag

Falck fik i sidste uge en afgørelse for brud på konkurrenceloven. Dengang meldte Falck ud, at man ville anke afgørelsen til Konkurrenceankenævnet og domstolene. Men efter en uge i mediestormvejr har Falck skiftet mening:

”Falck levede i 2014-15 ikke op til omverdenens og vores egne forventninger til os selv. Det er helt uacceptabelt, hvad der blev sagt og gjort dengang. Vi har klare etiske retningslinjer for, hvordan vi agerer over for konkurrenter, og vi er godt på vej i vores oprydning og turnaround. Det ønsker vi ikke, at der sås tvivl om. At anke sagen ville kompromittere den etiske linje, vi står for. Forretningsmæssigt ville det fjerne fokus fra den turnaround, vi er godt på vej med. Nu gælder det om at genoprette vores kunders og omverdenens tillid til Falck”, siger Jakob Riis.

Kräver klimatansvar från vården

Nyheter från Vårdförbundet - mån, 04/02/2019 - 06:00

Fler borde engagera sig i vårdens klimatpåverkan. Inte minst på den egna arbetsplatsen eller utbildningen, det anser blivande sjuksköterskan Evelina Krantz som uppmanar till ekologiskt uppvaknande i sjukvården.

Vanessa och Sarah tände på mixen

Nyheter från Vårdförbundet - mån, 04/02/2019 - 06:00
Önskan att syssla med både teknik och människor styrde de båda blivande röntgen­sjuksköterskornas val. Redan nu siktar de på att gå vidare.

Sidor

Prenumerera på Ambulansforum® innehållssamlare