Pensi Rescue Oy produkter PPPress AB RescueSALE

Innehållssamlare

Kommunal rekryterar Fredrik Kornebäck

Nyheter från Kommunal - ons, 08/03/2017 - 14:05
Kommunal rekryterar Fredrik Kornebäck som ny pressekreterare. Han ansluter till Kommunals nybildade ledningsstab och kommer ha särskilt ansvar för långsiktig planering och extern avtalsrörelsekommunikation. - Jag har en lång erfarenhet av att arbeta med pressfrågor inom politiken. Men jag är också en tidigare journalist och arbetsmarknadsreporter som tycker att en stark fackföreningsrörelse är något av det viktigaste Sverige har. Därför känns det som en kul och passande utmaning att gå vidare till välfärdens största fackförbund. Kommunal har påbörjat en resa. Det ska bli spännande att vara

Fel av S att släppa äldreomsorgen

Nyheter från Kommunal - ons, 22/02/2017 - 13:43
Företrädare för socialdemokraterna har signalerat att reglering av vinster i välfärden kan begränsas till skolområdet. Kommunal anser att det är fel väg att gå. - Jag delar bilden av att situationen inom skolan är akut. Men att stoppa övervinsterna i äldreomsorgen är minst lika viktigt. Resurserna bör stanna i välfärden – inte försvinna i aktieutdelningar och skatteparadis, säger Kommunals ordförande Tobias Baudin, förbundsordförande på Kommunal. I dag tjänar de som arbetar inom privat omsorg 1 800 kronor mindre än sina offentliganställda kolleger varje månad. Det är också mer visstider

Nu ska välfärden gå från deltid till heltid

Nyheter från Kommunal - fre, 10/02/2017 - 10:31
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) lanserar idag ett partsgemensamt utvecklingsprojekt för att fler inom välfärden ska arbeta heltid. − Att vi går från deltid till heltid är nödvändigt för att möta välfärdens stora personalbehov. Om alla deltidsanställda i välfärden skulle arbeta bara en timme mer i veckan skulle det motsvara nästan 6 000 heltidsanställda, säger Lena Micko, ordförande på Sveriges Kommuner och Landsting. Idag möts 250 arbetsgivarrepresentanter och fackliga företrädare för en uppstartskonferens i Stockholm. Konferensen

Nu vaknar Kommunal – med stor medlemsdialog

Nyheter från Kommunal - mån, 06/02/2017 - 13:04
Idag lanserar Kommunal en stor medlemsdialog. En dryg halv miljon medlemmar bjuds in att vara med och peka ut riktningen för framtidens Kommunal. Bakgrunden är att fackföreningen under lång tid har tappat i förtroende. Det vill vi vända. Till hjälp har vi låtit ta fram en charmig robottupp. Tuppen läser av åsikter och frågor som skickas till Kommunal och väcker uppmärksamhet kring sådant som är viktigt för medlemmarna. - Tuppen har i tusentals år varit en symbol för uppvaknande. Nu vill vi lyssna ännu mer på medlemmarnas åsikter och förändras i grunden, säger Tobias Baudin, Kommunals

Inbjudan till seminarium - Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg?

Nyheter från Kommunal - ons, 18/01/2017 - 10:07
En ny rapport från Stockholms universitet ger aktuell och unik kunskap om arbetsvillkoren inom den svenska äldreomsorgen. Rapporten visar bland annat att hälften av dem som arbetar inom Kommunals yrkesgrupper i äldreomsorgen funderar på att lämna yrket. Att arbetsmiljön inom äldreomsorgen är problematisk är ingen nyhet. Men äldreomsorgens omfattning, inriktning och organisering är under snabb förändring, och det har inte varit känt vad de senare årens förändringar inneburit för äldreomsorgspersonalens arbetssituation. Hur har personalen till exempel påverkats av att antalet

Strejken avblåst - seger för undersköterskorna inom privat vård och omsorg

Nyheter från Kommunal - mån, 12/12/2016 - 19:08
Idag tecknade Kommunal och Almega Vårdföretagarna ett nytt avtal som innebär att även undersköterskorna inom privat vård och omsorg kommer att omfattas av den extra lönesatsning som deras kollegor inom offentlig, idéburen och kooperativ verksamhet redan har fått. - Det här är ett styrkebesked och en seger för såväl undersköterskor som övrig personal inom privat vård och omsorg. Vi har varit tydliga med våra krav och det är glädjande att motparten gått oss till mötes på alla punkter. Det här är ett viktigt steg mot mer jämställda löner även inom den privata vårdsektorn, säger Kommunals

Kommunal varslar om strejk för privatanställda undersköterskor

Nyheter från Kommunal - tors, 01/12/2016 - 10:18
Idag varslar Kommunal om konflikt för anställda inom privat vård och äldreomsorg. Trots intensiva förhandlingar vägrar Almega Vårdföretagarna att gå med på att ge undersköterskorna den lönesatsning som deras kollegor hos andra arbetsgivare redan har fått. Förhandlingarna strandar på grund av att de privata vårdjättarna vill ge lägre löneökningar för sina anställda än vad de offentliga, kooperativa och idéburna arbetsgivarna erbjuder sina anställda. - Vårdföretagen har bestämt sig för att dumpa lönerna för vårdanställda. En konsekvens av de privata vårdjättarnas agerande är att de

Ett svek mot svenska löntagare

Nyheter från Kommunal - tors, 17/11/2016 - 15:32
I riksdagens finansutskott röstade Sverigedemokraterna och Alliansen idag emot regeringens proposition om rimliga villkor och löner enligt kollektivavtal i offentliga upphandlingar. - Att SD och Alliansen vill fälla regeringens förslag är ett hån mot svenska löntagare. Människor ska inte arbeta i Sverige till löner på 20-30 kronor i timmen. Det borde vara självklart, säger Kommunals ordförande Tobias Baudin. Med regeringens förslag skulle kommuner och upphandlande myndigheter få tydliga besked om hur krav på löner, arbetstider, semester, tjänstepensioner och försäkringar bör ställas. Den

Välfärdsutredningen ett steg i rätt riktning

Nyheter från Kommunal - tis, 08/11/2016 - 12:15
Idag presenterades Välfärdsutredningen för regeringen. Utredningen föreslår ett vinsttak på 7 procent plus statslåneräntan. Utredningen föreslår också att tillstånd ska krävas för att ta emot offentliga medel till välfärdsverksamhet. Det är förslag i rätt riktning. - Det är ett väldigt genomtänkt och välarbetat förslag, och det märks att utredaren har en god inblick i problemen med vinstdrift i välfärden.  Med den lösning som Ilmar Reepalu presenterar skulle 4.5-5 miljarder kunna återföras till välfärden varje år. Enligt Kommunals beräkningar skulle det motsvara cirka 12 000

Frågan om vinster i välfärden är en politisk fråga – inte en juridisk

Nyheter från Kommunal - ons, 02/11/2016 - 13:01
Idag presenterar Kommunal rapporten ”Rätten att reglera vinster i välfärden – en juridisk analys”. Rapporten har tillkommit som svar på att Svenskt Näringsliv argumenterat för att det vore rättsligt omöjligt att reglera välfärdsvinsterna. I rapporten klarläggs att så inte är fallet utan att det alltjämt är politikerna som har ansvar och makt att bestämma hur skattemedel ska användas. -Återkommande hävdar man från företagarhåll att svenska politiker är bakbundna av Europakonventionen och EU-rätten. Men när man analyserar juridiken närmare så finns inga sådana hinder. Frågan om vinster i

Kommunal rekryterar statssekreterare som ny samhällspolitisk chef

Nyheter från Kommunal - fre, 28/10/2016 - 11:00
Kommunal kan idag meddela att vi rekryterar forskaren och tidigare statssekreteraren Maja Fjaestad att leda Kommunals utredningsenhet. Teknologie doktor Maja Fjaestad kommer närmast från tjänsten som statssekreterare på Statsrådsberedningen. Hon har även disputerat och verkat som forskare på KTH samt tillbringat tid på ledande forskningsinstitutioner som MIT i Boston och Max Planck-institutet i Berlin. Hon är civilingenjör i teknisk fysik och har de senaste åren uppmärksammats som en av Sveriges ledande debattörer inom frågor om digitalisering och samhälle. – Vi befinner oss i ett stort

Undersköterskesatsning i ett nytt kollektivavtal med KFO

Nyheter från Kommunal - fre, 21/10/2016 - 12:22
Kommunal har tecknat ett nytt treårsavtal med KFO inom området hälsa, vård och övrig omsorg. Ett avtal som innebär löneökningar på minst 500 kronor per heltidsanställd. Utöver det innefattar det nya avtalet en extra lönesatsning på undersköterskor. -Undersköterskor är en värdediskriminerad grupp på arbetsmarknaden. Det innebär att deras arbete värderas lägre för att det är ett kvinnodominerat yrke, jämfört med yrken där män är i majoritet. För att komma till rätta med detta har Kommunal förhandlat fram en rejäl extra löneökning för den yrkeskategorin, säger Lars-Sture Johansson, ombudsman

Inbjudan: Är det möjligt att reglera vinster i välfärden?

Nyheter från Kommunal - tors, 20/10/2016 - 13:10
Med anledning av regeringens Välfärdsutredning lanserar Kommunal rapporten ”Rätten att reglera vinster i välfärden – en juridisk analys”. Rapporten beskriver de juridiska ramarna för en framtida vinstbegränsningsreglering och synar argumenten att en reglering av vinster i välfärden inte vore förenlig med gällande rätt. Rapporten är skriven av juristerna Oskar Taxén och Anton Östros för Kommunal. I samband med lanseringen av rapporten arrangerar Upphandlingsrättslig Tidskrift (UrT) och den förmögenhetsrättsliga avdelningen vid SCCL, Stockholms Universitet, ett seminarium om juridiken

Sidor

Prenumerera på Ambulansforum® innehållssamlare