Pensi Rescue Oy produkter PPPress AB RescueSALE

Innehållssamlare

Otydlig journalföring av barnvaccinationer

Nyheter från Vårdförbundet - ons, 12/07/2017 - 04:00

En sjuksköterska inom barnhälsovården får kritik från Inspektionen för vård och omsorg för att bristande dokumentation i samband med vacciantioner.

Undersköterska arbetade som skolsköterska

Nyheter från Vårdförbundet - tis, 11/07/2017 - 15:20

En grundskola i Göteborg får allvarlig myndighetskritik för att de låtit en undersköterska arbeta som skolsköterska.

Falck beskyldes for at omgå arbejdstidsregler

Nyheter från Beredskapsinfo i Danmark - tis, 11/07/2017 - 08:00
Falck i Sverige har oprettet sit eget vikarbureau, der giver Falcks medarbejdere mulighed for at tage vagter i Falcks svenske ambulanceselskab. Men ifølge fagforeningen Vårdförbundet er det en omgåelse af arbejdstidsreglerne. Ved at Falck lader medarbejderne tage vagter i to forskellige selskaber undgår de nemlig at skulle overholde reglerne om, at medarbejderne kun må have et begrænset antal overarbejdstimer hos en arbejdsgiver.

Fortsatt kamp mot sängar i korridorer

Nyheter från Vårdförbundet - tis, 11/07/2017 - 04:00

Mer än 99 gånger har sängar placerats i korridorer vid Helsingborgs lasarett. Detta på mindre än ett år. Nu vill Vårdförbundet återigen inleda förhandlingar med Region Skåne för brott mot arbetsmiljölagen.

Lätt övervikt hos mamman kan ge missbildningar hos barnet

Nyheter från Vårdförbundet - mån, 10/07/2017 - 11:37

Det kan räcka med ett bmi över 25 hos den gravida kvinnan för att risken för allvarliga missbildningar ska öka. Det visar en ny svensk studie som utmanar tidigare kunskap.

Midtjylland har de hurtigste ambulancer

Nyheter från Beredskapsinfo i Danmark - mån, 10/07/2017 - 08:00
Chancen for, at man som borger får akut ambulancehjælp indenfor 5 minutter, er størst, hvis man bor i Region Midtjylland – og mindst, hvis man bor i Region Syddanmark. Og risikoen for, at man må vente i over 15 minutter på hjælpen, er størst i Region Nordjylland, og også her klarer Region Midtjylland sig bedst.

Danmark i spidsen for skærpet ambulance-hygiejne

Nyheter från Beredskapsinfo i Danmark - sön, 09/07/2017 - 21:00
Fremover bliver hygiejnen i ambulancer væsentligt skærpet. Det sker, fordi et dansk forslag om hygiejne er blevet vedtaget enstemmigt i standardiseringsregi og nu bliver del af den europæiske standard for ambulancer og tilbehør. Forslaget har fokus på, at det er vigtigt, at det er nemt at gøre rent i ambulancerne.

Nye SINE-skadestedssæt udskydes igen

Nyheter från Beredskapsinfo i Danmark - lör, 08/07/2017 - 11:00
Udvidelsen af antallet af skadestedssæt på SINE-radionettet fra 200 til 232 og indførelsen af 100 nye assistance-skadesæt er endnu en gang blevet udskudt. Det skyldes, at Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation har erfaret, at der stadig er enkelte beredskaber, der ikke har fået opdateret deres SINE-radioer med den nye struktur.

Psykiatrin gynnas av öppenhet kring psykisk ohälsa

Nyheter från Vårdförbundet - fre, 07/07/2017 - 10:04

Att vi vågar tala öppet om psykisk ohälsa är ett steg på vägen mot en psykiatri med högre status där det är självklart för professionerna att se patienten som partner i vården.

Simuleringsträning kan stärka studenter och patientsäkerhet

Nyheter från Vårdförbundet - fre, 07/07/2017 - 09:23

Vårdförbundet, politiker och lärosäten är överens om att avancerad simuleringsträning med dockor bör användas ännu mer på vårdutbildningarna. Men frågan är om någon är villig att stå för den kostnadsökning som tillkommer.

Löneskillnaden: diskriminering eller fel val av kvinnorna?

Nyheter från Vårdförbundet - fre, 07/07/2017 - 07:00

Ordförandena i Kommunal och Vårdförbundet är överens om att det är värdediskriminering som gör att kvinnor fortfarande bara tjänar 88 procent av vad män gör.

Nytt avtal i Norrbotten ger 32 timmar vid ständig natt

Nyheter från Vårdförbundet - tors, 06/07/2017 - 14:31

Vårdförbundet och Region Norrbotten har tecknat ett avtal om nattarbetstider som på flera punkter är bättre än den centrala överenskommelsen som slöts innan jul – både för enstaka pass och för de som jobbar ständig natt.

Personalflykt spär på hot från antibiotikaresistens

Nyheter från Vårdförbundet - tors, 06/07/2017 - 10:00

Multiresistens är en av vår tids största utmaningar. Sverige är framgångsrikt på att hålla nere antibiotikaanvändningen och att förebygga infektioner, men omsättningen på sjuksköterskor är ett problem.

Sjung ut och stärk gemenskapen på arbetsplatsen

Nyheter från Vårdförbundet - tors, 06/07/2017 - 08:00

Kultur ger energi och minskar risken för utmattning. Det visar forskningen och det anser professor Töres Theorell, som tycker att chefer borde föra in kulturella upplevelser på veckoschemat.

Ny rekord i antallet af udrykninger til blinde alarmer

Nyheter från Beredskapsinfo i Danmark - tors, 06/07/2017 - 07:00
I 2016 rykkede de kommunale redningsberedskaber ud til 15.358 blinde alarmer fra ABA-anlæg, hvilket er en stigning på 12 pct. i forhold til 2015 og samtidig det højeste antal nogensinde. Det oplyser Beredskabsstyrelsen. De blinde alarmer udgør nu over en tredjedel af alle udrykninger i de kommunale beredskaber.

Hon vill att sjuksköterskor ska ta plats i tobaksfrågan

Nyheter från Vårdförbundet - tors, 06/07/2017 - 06:00

Sjuksköterskan Yvonne Bergmark Bröske är övertygad om att Sverige kan bli rökfritt till 2025. Men fler av hennes kolleger  runt om i landet behöver engagera sig i frågan, samtidigt som arbetsgivarna måste ge mer tid för tobaksavvänjande behandlingar.

Fler unga får diagnosen könsdysfori

Nyheter från Vårdförbundet - ons, 05/07/2017 - 14:00

Ny statistik från Socialstyrelsen visar att det blivit vanligare att söka vård för problem med könsidentiteten.

"Har hemsjukvården rätt patienter?"

Nyheter från Vårdförbundet - ons, 05/07/2017 - 13:37

Genom att mäta vårdbehovet hos patienterna i hemsjukvården och vad sjuksköterskorna lägger sin tid på skulle arbetstiden kunna användas effektivare. Det anser forskaren Kajsa Thorsell som i sin doktorsavhandling har tagit fram ett mätverktyg.

Vuxna ska inte vaccineras mot tbc

Nyheter från Vårdförbundet - ons, 05/07/2017 - 11:10

Studenter i vårdyrken rekommenderas inte längre att ta BCG-vaccination mot tuberkulossmitta.

Se din medarbetare och förebygg psykisk ohälsa

Nyheter från Vårdförbundet - ons, 05/07/2017 - 09:00

Det personliga ledarskapet där chefen ser varje medarbetares behov kan förebygga psykisk ohälsa. När det förhållningssättet användes inom Stockholms stad minskade sjukskrivningarna.

Sidor

Prenumerera på Ambulansforum® innehållssamlare