Pensi Rescue Oy produkter PPPress AB RescueSALE

Nyheter från Vårdförbundet

Prenumerera på Nyhetsflöde Nyheter från Vårdförbundet
Uppdaterad: 1 vecka 5 dagar sedan

Fler unga får diagnosen könsdysfori

ons, 05/07/2017 - 14:00

Ny statistik från Socialstyrelsen visar att det blivit vanligare att söka vård för problem med könsidentiteten.

"Har hemsjukvården rätt patienter?"

ons, 05/07/2017 - 13:37

Genom att mäta vårdbehovet hos patienterna i hemsjukvården och vad sjuksköterskorna lägger sin tid på skulle arbetstiden kunna användas effektivare. Det anser forskaren Kajsa Thorsell som i sin doktorsavhandling har tagit fram ett mätverktyg.

Vuxna ska inte vaccineras mot tbc

ons, 05/07/2017 - 11:10

Studenter i vårdyrken rekommenderas inte längre att ta BCG-vaccination mot tuberkulossmitta.

Se din medarbetare och förebygg psykisk ohälsa

ons, 05/07/2017 - 09:00

Det personliga ledarskapet där chefen ser varje medarbetares behov kan förebygga psykisk ohälsa. När det förhållningssättet användes inom Stockholms stad minskade sjukskrivningarna.

Nyfärdiga sjuksköterskor behöver mer stöd

ons, 05/07/2017 - 07:00

Många vårdgivare upplever att nyutbildade sjuksköterskor saknar tillräcklig praktisk kompetens och är allt mer rädda för att göra misstag. Men att förlänga utbildningen skulle knappast lösa problemen.

Digitalt är bra - men måste kvalitetssäkras

tis, 04/07/2017 - 15:49

Digitala vårdcentraler – javisst. Men först mer resurser till primärvården så att personalen inte flyr till verksamheter med mindre arbetsbelastning. Det krävs kunskap, utvärdering och styrning innan de digitala lösningarna kan bli en avlastning.

Sen diagnos för yngre med Alzheimers

tis, 04/07/2017 - 12:59

Yngre patienter får sin Alzheimerdiagnos senare än äldre. Det skiljer ett år mellan grupperna enligt en ny studie.

Missade utreda gravids låga blodvärde

tis, 04/07/2017 - 10:44

Efter kritik från Ivo har en helt ny rutin skapats av Skaraborgs sjukhus för att utreda låga blodvärden hos gravida. En kvinna med tarmcancer gick outredd under större delen av sin graviditet.

Utan personalens kompetens blir digitaliseringen svår

tis, 04/07/2017 - 09:00

Fem landsting upphandlar just nu ett modernt system för vårdinformation som ska ge patienterna bättre information och bidra till nya arbetssätt i vården. För att det ska lyckas behöver personalen involveras mer och utbildas i digital kunskap.

Framtidens vård kräver partnerskap med patienten

tis, 04/07/2017 - 06:00

Vården är för sjukhustung, för ojämlik och för fast i gamla arbetssätt. På seminariet om vad framtiden kräver var panelen enig om att vården måste anpassa sig till patienterna och att personalen måste bli bättre på att lyssna.

”Vi behöver en barnmorska per födande kvinna”

mån, 03/07/2017 - 19:01

Sverige är i toppklass vad gäller förlossningsvård och mödrahälsovård. Men hur länge håller det när personalkrisen blir allt värre? Professionerna är enade om en lösning: politikerna borde bestämma att det ska vara en barnmorska per födande kvinna.

Vill få politikerna att diskutera dödshjälp

mån, 03/07/2017 - 18:01

I Finland har medborgarna rätt att tvinga sina riksdagsledamöter att utreda frågan om dödshjälp. I Sverige är ämnet fortfarande så känslig att politikerna inte vill ta i det.

Gotland visar vägen för en mer sammanhållen vård

mån, 03/07/2017 - 15:10

Svensk sjukvård är i dag fragmentiserad och sätter sällan patienten i fokus. Men på Gotland har socialtjänst och sjukvård ett tätt samarbete som ger en mer kontinuerlig vård, utifrån den enskilde individens behov.

Nu föreslås hpv-vaccin även till pojkar

mån, 03/07/2017 - 10:42

Folkhälsomyndigheten bedömer att även pojkar bör få vaccination mot hpv-virus i det  allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

”Budskapen når fram bättre när solen skiner”

mån, 03/07/2017 - 08:00

Jämställda löner, kompetensförsörjning och utveckling av e-hälsa är tre ämnen som Vårdfokus minipanel hoppas få höra kloka tankar om under årets Almedalsvecka.

Dagliga vårdnyheter från Almedalsveckan

mån, 03/07/2017 - 06:00

Hur går vi från stuprör och toppstyrning till jämlik hälsa och personcentrering? Det är frågor som kommer att tas upp vid Vårdförbundets stora seminarium i Visby den här veckan. Vårdfokus är på plats och rapporterar från detta och mycket annat i Almedalen.

Ny modell ska minska akutbesöken inom psykiatrin

mån, 03/07/2017 - 04:00

Just nu pågår ett forskningsprojekt inom psykiatrin i Skåne som sätter patienternas behov i fokus. Målet är att skapa en ny vårdmodell som kan minska antalet frekventa besökare inom akutpsykiatrin.

Halva förlossningspengen har gått till bemanning

fre, 30/06/2017 - 15:41

Drygt 51 procent av medlen som landstingen får för att utveckla förlossningsvård och kvinnors hälsa används till personal. Men det satsas även på att utbilda kring och förebygga förlossningsskador, visar en ny rapport från SKL.

Nytt privat ambulansavtal klart

fre, 30/06/2017 - 13:23

Nu ska även Vårdförbundets medlemmar som jobbar inom den privata ambulansen få kortare arbetstider vid rotation – men arbetstidsförkortningen dröjer. ARTIKELN ÄR UPPDATERAD.

Vill införa demensteam i hela landet

fre, 30/06/2017 - 10:43

I Socialstyrelsens förslag till nationell demensstrategi föreslås en satsning på lokala demensteam där flera olika yrkesgrupper samarbetar kring de insatser som behövs när någon får en demensdiagnos.

Sidor