Pensi Rescue Oy produkter PPPress AB RescueSALE

Nyheter från Vårdförbundet

Prenumerera på Nyhetsflöde Nyheter från Vårdförbundet
Uppdaterad: 3 dagar 19 timmar sedan

Hon vägrar jobba som barnmorska för låg lön

tis, 21/11/2017 - 12:05

Barnmorskestudenter i Stockholm vägrar ta jobb för under 33 000 kronor i månaden. En av dem är Vijaya Gessl som går tillbaka till sitt sjuksköterskejobb om inte hennes 18 år i vården värderas högre.

Sämre hälsa hos nationella minoriteter i Sverige

tis, 21/11/2017 - 10:46

Sämre levnadsvanor hos romer, psykisk ohälsa bland unga samer och rädsla inför hot och våld i den judiska gruppen. Ohälsan ser olika ut – men hos alla de fem nationella minoriteter som finns i Sverige finns ett behov av att förbättra hälsoläget.

Svårt få tid till rådgivning om levnadsvanor

tis, 21/11/2017 - 04:00

Sjuksköterskor och läkare i primärvården är positiva till att arbeta med patienternas levnadsvanor – men har svårt att få tiden att räcka till för att göra det, visar en avhandling från Umeå universitet.

Falsk sjuksköterska får ett års fängelse

mån, 20/11/2017 - 15:58

En 35-årig man som varit anställd vid flera sjukhus som sjuksköterska utan att ha legitimation döms nu till fängelse i ett år för att ha använt falska handlingar.

Nu har 150 etikombud utbildats i Norrbotten

mån, 20/11/2017 - 14:05

Hur skyddar man patientens integritet? Är det okej att fräsa ifrån till en anhörig som är aggressiv? Region Norrbotten har sedan flera år tillbaka utbildat etikombud och på sjukhuset i Piteå anordnas etikcaféer där personal pratar etik - utan floskler.

Granskar argument för och emot dödshjälp

mån, 20/11/2017 - 10:56

Vilka fakta stödjer egentligen argumenten för dödshjälp och vad talar emot? Statens medicinsk-etiska råd kommer idag med en ny rapport där de granskat det vetenskapliga stödet.

Hundägare lever längre

mån, 20/11/2017 - 09:30

Risken att dö i en hjärtkärlsjukdom är lägre för hundägare än för dem som inte har hund. Det visar en stor svensk registerstudie som utförts av en forskargrupp vid universitetet i Uppsala.

Allt tätare mellan första och andra barnet

mån, 20/11/2017 - 04:00

I mitten av 1970 talet gick det nästan fyra år från det att en kvinna hade fött sitt första barn tills det var dags för nästa. I dag går det bara tre år mellan barnen. Kvinnor med högre utbildning föder barn tätare. Utrikes födda väntar dock längre mellan första och andra barnet.

Sjuksköterskor startar eget metoo-upprop

fre, 17/11/2017 - 13:12

Sjuksköterskor går nu ut i ett stort upprop mot sexism och trakasserier. Initiativtagaren Kristina Sundell har hittills fått in ett 40-tal vittnesmål som visar hur hierarkierna i vården gjort att allvarliga kränkningar kunnat fortgå under tystnad.

Äldre nöjda med vården – men det kan bli bättre

fre, 17/11/2017 - 09:44

Åtta av tio av tio svenskar över 65 år är nöjda eller mycket nöjda med den vård de fått det senaste året. Men på flera områden är den svenska hälso- och sjukvården sämre än i flera andra jämförbara länder.

Omtalat forskningsprojekt kan fortsätta

fre, 17/11/2017 - 09:42

Regeringen förlänger den lag som gör det möjligt för forskningsprojektet Lifegene att samla in uppgifter och lämna ut dem till olika forskningsprojekt.

Så blir personalen engagerad i förändringar

fre, 17/11/2017 - 08:31

Engagemanget hänger på att medarbetarna har tillit till chefen. Det har de när de känner att deras arbetsinsatser respekteras, att de får bekräftelse av sina chefer och behandlas rättvist, säger folkhälsovetaren Marcus Strömgren.

Kritiseras för att patient fick svåra trycksår

fre, 17/11/2017 - 04:00

Trots att kvinnan var svårt sjuk, vårdades för sepsis och inte klarade att vända sig själv i sängen sattes inga åtgärder in för att förhindra trycksår. Nu kritiseras kvinnosjukvården i Karlstad av Inspektionen för vård och omsorg.

Resistenta bakterier kartläggs

tors, 16/11/2017 - 14:00

Sverige har fått i uppdrag att leda ett nytt nätverk inom EU som ska kartlägga och utveckla övervakningen av antibiotikaresistenta bakterier i Europa. Laboratorier i Växjö och Solna ska göra jobbet.

Här förebygger de trycksår redan på akuten

tors, 16/11/2017 - 13:10

På Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge läggs sedan i måndags alla patienter som är över 75 år och som misstänks kunna drabbas av trycksår direkt på en tryckavlastande madrass efter att de lämnat ambulansen.

Delade åsikter om eget barnmorskefack

tors, 16/11/2017 - 11:21

Hon startade barnmorskeupproret som förtroendevald i Vårdförbundet. Nu vill Eva Nordlund att barnmorskorna fortsätter kampen i ett eget fackförbund. Åsa Mörner, barnmorska från Vårdförbundet i Örebro, vill kämpa vidare tillsammans.

Nytt avtal i Stockholm ska få sjuksköterskor att stanna

tors, 16/11/2017 - 09:28

I ett nytt arbetstidsavtal som Vårdförbundet tecknat med Stockholms läns landsting premieras medarbetare som väljer att stanna kvar. Ett år ger 40 timmar ledig tid.

Framtidens vård ska utvecklas i nytt hälsolabb

tors, 16/11/2017 - 04:00

På fredag inviger högskolan i Halmstad ett nytt stort tränings- och idécenter där studenter, yrkesverksamma och forskare tillsammans ska kunna träna färdigheter och utveckla teknik som behövs i framtidens hälso- och sjukvård.

Sineva Ribeiro: ”Vi fortsätter kämpa för barnmorskorna”

ons, 15/11/2017 - 18:22

Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro håller inte med om att Vårdförbundet misslyckats med att driva barnmorskornas frågor och varnar för splittring.

Nu kan du bli expert på avancerade undersökningar

ons, 15/11/2017 - 15:43

Till nästa höst startar Uppsala universitet en välbehövlig masterutbildning inom avancerad medicinsk avbildning för röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker.

Sidor