Pensi Rescue Oy produkter PPPress AB RescueSALE

Nyheter från Beredskapsinfo i Danmark

Prenumerera på Nyhetsflöde Nyheter från Beredskapsinfo i Danmark Nyheter från Beredskapsinfo i Danmark
Beredskabets netavis
Uppdaterad: 6 timmar 36 minuter sedan

Brandvæsen mangler over 11 mio. kr. om året – sparekrav bliver reduceret

mån, 13/07/2020 - 21:00
TrekantBrand kommer fra næste år til at mangle næsten 10 mio. kr. på budgettet, og beløbet stiger de følgende år til 11,5 mio. kr. Årsagen er blandt andet, at brandvæsenet er pålagt at spare 2 pct. årligt. Desuden har et udbud af Falck-kontrakten givet en prisstigning på 4 mio. kr., og brandvæsenet mangler herudover 4 mio. kr. om året til udskiftning af materiel. Nu ser det dog ud til, at sparekravet reduceres – men til gengæld skal det gælde i længere tid.

Hjemsendt beredskabsdirektør vender ikke tilbage

sön, 12/07/2020 - 21:00
Beredskabsdirektøren for Frederiksborg Brand & Redning, Kim Lintrup – der i sidste måned blev fritaget for tjeneste og hjemsendt – vender ikke tilbage til det fælleskommunale beredskab. I stedet fratræder han efter ”gensidig aftale”. Den anden af de hjemsendte chefer, operativ chef Sean Bisgaard, vender derimod tilbage til en funktion i det operative beredskab.

Holdledere på fast vagt skal anvendes ved mandskabsmangel

sön, 12/07/2020 - 10:00
Det bliver ikke længere indsatsledere, som skal dække ind, når der akut mangler holdledere hos Midt- og Sydsjællands Brand og Redning. I stedet vil man i dagtimerne forsøge at dække vagterne med fuldtidsmandskab, der skal arbejde fra brandstationen. Når det ikke er muligt – og resten af døgnet – vil man søge at hyre deltidsholdledere ind til fast vagt på stationen. Kun hvis det heller ikke er muligt, anvendes indsatsledere.

Beredskab & Sikkerhed har nu sendt brandslukningen i udbud

ons, 08/07/2020 - 15:00
Driften af fem brandstationer samt det frivillige beredskab hos Beredskab & Sikkerhed er nu sendt i udbud. Der er tale om en kontrakt med en samlet værdi på ca. 144 mio. kr., og den omfatter brandstationerne Randers, Øster Tørslev, Langå, Hammel og Hinnerup samt det frivillige beredskab i Randers. Falck står i dag for driften.

Lovforslag om stop for fartbøder til politiet fremsættes i december

tis, 07/07/2020 - 21:00
I sidste uge lancerede Rigspolitiet en løsning, som skal sikre, at brandvæsener og ambulancetjenester ikke får uberettigede fartbøde under udrykningskørsel. For politiets eget vedkommende kan løsningen dog først implementeres, når der er gennemført en ændring af retsplejeloven. Og ifølge justitsminister Nick Hækkerup vil et lovforslag blive fremsat i december.

Ny strategi for den præhospitale forskning i Region Midtjylland

tis, 07/07/2020 - 13:00
Præhospitalet i Region Midtjylland har præsenteret en ny forskningsstrategi, som rækker frem til 2025. Med strategien vil Præhospitalet i årene 2020-2025 igangsætte forskningsprojekter ud fra tre forskningstemaer: Kritisk beslutningstagning, kritiske interventioner samt mennesket og systemet – alle med særligt fokus på patienter med hjertestop, brystsmerter, stroke, åndenød og traume.

30 udenlandske ambulancefolk fik deres uddannelse anerkendt i 2019

mån, 06/07/2020 - 21:00
Sidste år fik i alt 30 udenlandske ambulancefolk anerkendt deres uddannelse som enten ambulancebehandlere eller paramedicinere i Danmark. I forhold til 2018 er det en stor stigning, således at 18 pct. flere paramedicinere og 240 pct. flere ambulancebehandlere fik anerkendt uddannelser. Der blev ikke i 2019 givet nogen afslag på anerkendelse.

Roskilde Brandvæsen: Brandfolk skal kunne komme fra forskellige stationer

sön, 05/07/2020 - 21:00
Det nye Roskilde Brandvæsen består af to brandstationer, nemlig Roskilde og Jyllinge. Men erfaringer med rektutteringsproblemer på Jyllinge-stationen gør, at Roskilde Brandvæsen i en ny risikobaseret dimensioneringsplan lægger op til, at beredskabet i Jyllinge skal kunne reduceres med to brandfolk. I stedet skal de to brandfolk så komme fra Roskilde.

Beredskabsstyrelsen overtager opgaver på COVID-19-testcentrene

sön, 05/07/2020 - 14:00
Beredskabsstyrelsen har de seneste måneder støttet sundhedsberedskabet ved de 18 COVID-19-testcentre, der drives af Testcenter Danmark. Fra næste måned overtager styrelsen imidlertid også den del af opgaverne, der tidligere har været løst af Forsvaret og Hjemmeværnet. Derfor ansætter Beredskabsstyrelsen omkring 100 nye medarbejdere.

Solrød får atter en tankvogn

lör, 04/07/2020 - 10:00
Byrådet i Solrød Kommune har vedtaget en ny risikobaseret dimensionering af beredskabet, som blandt andet indebærer, at brandstationen i Solrød nu atter får en tankvogn. Den blev ellers sparet væk sidste år. Kommunen fastholder dog, at der kun skal være én fælles indsatsleder for Solrød, Køge og Stevns, selv om Beredskabsstyrelsen har udtrykt skepsis.

Politiet: Udrykningskøretøjer risikerer ikke længere fartbøder

fre, 03/07/2020 - 08:00
Det er slut med at udrykningskøretøjer risikerer bøder, når de kører forbi en af Vejdirektoratets stærekasser i høj fart i forbindelse med udrykningskørsel. Rigspolitiet har fundet en løsning, der sikrer, at køretøjerne sorteres fra i sagsbehandlingen. Det betyder, at førere af eksempelvis brandkøretøjer eller ambulancer ikke efterfølgende skal bruge tid på at dokumentere, at hastighedsoverskridelsen skete i forbindelse med en udrykning.

Hjertestartere kommer nu på internettet

ons, 01/07/2020 - 21:00
De første danske hjertestartere er nu koblet på internettet, så det er muligt at overvåge den enkelte hjertestarter i døgndrift – og dermed sikre, at den virker, hver gang uheldet er ude. Målet er at undgå, at der skabes en falsk tryghed, som i værste fald kan være fatalt, hvis en hjertestarter er ude af drift i en ulykkessituation.

Sådan kommer brandstation Aarhus Nord til at se ud

ons, 01/07/2020 - 17:00
Byggeriet af en ny brandstation i byudviklingsområdet Lisbjerg ved Aarhus går nu fra en planlægningsfase til en realiseringsfase. Østjyllands Brandvæsen har indgået kontrakt med hovedentreprenøren, og den nye station – der får betegnelsen station Aarhus Nord – forventes at stå færdig i efteråret 2021.

Kendt redningsskib sendt på pension – efter 39 år

sön, 28/06/2020 - 13:00
Redningsskibet Esvagt Bravo er efter 39 års tjeneste blevet sendt på pension. Esvagt Bravo tilfører Esbjerg-selskabet ESVAGT, der siden 1981 har specialiseret sig i sikkerhed og support til søs, hvor selskabet servicerer både olie-, gas- og vindindustrien. Esvagt Bravo er især kendt for en redningsaktion i 1985, hvor otte besætningsmedlemmer blev bjærget fra en coaster i havsnød.

Region Nordjylland starter ambulanceudbud – og siger farvel til responstidsmodel

fre, 26/06/2020 - 10:00
Region Nordjylland har nu sendt en ambulancekontrakt til en samlet værdi af 1,3 mia. kr. i udbud. Regionen har i den forbindelse besluttet at gå fra den nuværende responstidsmodel til en beredskabsmodel, ligesom regionen vil søge at styrke konkurrencen ved at opdele udbuddet i fire delområder. Der er ikke lagt en plan for hjemtagning, men regionen vil foretage kontrolberegninger.

Slagelse og Sorø vil investere 19 mio. kr. i nye køretøjer

tors, 25/06/2020 - 22:00
Når Sorø Kommune ved årsskiftet forlader Vestsjællands Brandvæsen, så indleder Slagelse og Sorø kommuner et beredskabssamarbejde. Allerede nu har de to kommuner dog igangsat et fælles udbud af nye køretøjer til en anslået værdi af i alt 19 mio. kr. Det drejer sig om tre sprøjter, en drejestige, et redningskøretøj og en tankvogn.

Politiklagemyndighed undersøger ulykke under eftersættelse

tors, 25/06/2020 - 21:00
Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) har modtaget underretning fra Københavns Politi om en episode kort, hvor politiet eftersatte en motorcykel, som efterfølgende forulykkede i et vejkryds i København. Føreren af motorcyklen kom i forbindelse med ulykken alvorligt til skade. Politiklagemyndigheden har på den baggrund iværksat en efterforskning.

Frederiksborg Brand & Redning fritager topledelsen for tjeneste

tors, 25/06/2020 - 19:00
Beredskabsdirektøren og den operative chef i Frederiksborg Brand & Redning er blevet fritaget for tjeneste og hjemsendt. Beredskabskommissionen har besluttet sig for det drastiske skridt efter en konsulentundersøgelse af arbejdsmiljø, ledelsesstruktur og -kultur samt økonomistyring. Indtil videre skal en ledelseskonsulent varetage ledelsesopgaven.

Viking fordobler underskuddet

ons, 24/06/2020 - 21:00
Autohjælpsvirksomheden Viking er fortsat langt fra at tjene penge i det danske datterselskab. I 2019 fik Viking et driftsunderskud på 9 mio. kr., hvilke næsten er en fordobling i forhold til året før. I årets løb har de norske ejere dog tilført 13,5 mio. kr. i ny kapitel, og dermed undgår Viking at få en negativ egenkapital.

Glostrup skal måske have ny brandstation

ons, 24/06/2020 - 15:00
Det kan snart være slut med den mangeårige brandstation på Bryggergårdsvej i Glostrup. Kommunen overvejer nemlig at lade grunden indgå i et kommende byudviklingsprojekt, og derfor har kommunen varslet, at lejemålet kan blive opsagt. Nu skal en arbejdsgruppe med fem kommunaldirektører så komme med en plan for placering af en ny brandstation.

Sidor