Pensi Rescue Oy produkter PPPress AB RescueSALE

Nyheter från Beredskapsinfo i Danmark

Prenumerera på Nyhetsflöde Nyheter från Beredskapsinfo i Danmark
Beredskabets netavis
Uppdaterad: 40 minuter 40 sekunder sedan

Uenighed om økonomien i Østjyllands Brandvæsen

mån, 24/06/2019 - 18:00
Østjyllands Brandvæsen har en ubalance i økonomien, der betyder, at brandvæsenet fremover vil mangle 8,6 mio. kr. om året. Brandvæsenet vil selv finde besparelser på 6,1 mio. kr., mens bestyrelsen mener, at de sidste 2,5 mio. kr. skal finansieres af en ekstra betaling fra ejerkommunerne. I Aarhus Kommune er der dog skepsis overfor, at der ikke kan findes yderligere effektiviseringer.

Falck betaler 152 mio. kr. i erstatning i BIOS-sag

mån, 24/06/2019 - 09:00
Falck har indgået forlig om betaling af erstatning for tab som følge af de handlinger i 2014-15, der tidligere i år førte til Konkurrencerådets kendelse imod virksomheden for brud på konkurrenceloven. Forliget er indgået imellem Falck, Region Syddanmark, BIOS’ hollandske ejer og konkursboet efter BIOS i Danmark. Falck kompenserer sagens parter med i alt 152,5 mio. kr.

Beredskaber har lavet ny beskrivelse af tekniske standarder for brandslanger

sön, 23/06/2019 - 15:00
Der findes ingen dansk standard for brandslanger, hvilket i praksis har vist sig at give en række udfordringer. Imidlertid har Hovedstadens Beredskab og Beredskab Øst nu i samarbejde lavet en nærmere beskrivelse af en række tekniske forhold ved brug af brandslanger. Formålet har været at afdække og give indblik i aktuelle standarder på området.

68-årig mand stjal hjertestarter – to gange

sön, 23/06/2019 - 11:00
Torsdag sigtede Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi en 68-årig mand fra Nykøbing Falster for at stjæle en hjertestarter fra en bank i Nykøbing Falster. Manden var blevet genkendt via bankens videoovervågning. Det viste sig desuden, at det ikke var første gang. Få dage tidligere havde samme mand fjernet en tilsvarende hjertestarter fra samme sted.

Vådt og fugtigt hø var skyld i flere gårdbrande

lör, 22/06/2019 - 12:00
Hø kan selvantænde, hvis det bliver taget ind i laden, inden det er tørt. Flere gårdbrande de seneste år skyldes selvantændelse i fugtigt hø eller halm. Selv om det varme sommervejr i 2018 var ideelt til at tørre hø, var der flere tilfælde af brande på grund af selvantændende hø.

Gribskov Kommune træder ud af Frederiksborg Brand og Redning

tors, 20/06/2019 - 19:00
Egentlig skulle politikerne i Gribskov Kommune have taget stilling til, om de ville iværksætte en undersøgelse af omkostningerne ved at forlade det fælleskommunale Frederiksborg Brand og Redning. Men i stedet viste det sig, at et enigt byråd kunne stå bag en beslutning om straks at sende et varsel om, at kommunen udtræder af beredskabet pr. 31. december 2020.

Akutlægehelikopterne havde 3.989 flyvninger i 2018

tors, 20/06/2019 - 13:00
De – dengang – tre akutlægehelikoptere havde i 2018 i alt 3.989 flyvninger, svarende til at hver helikopter rykkede ud 3-4 gange i døgnet. Det er en stigning på 10 pct. i forhold til 2017. Helikopteren i Skive havde travlest med 1.414 flyvninger. I 44 pct. af tilfældene blev der rykket ud til hjerte-/karsygdomme, 20 pct. var til tilskadekomst (traume) og 18 pct. til neurologisk sygdom.

Trods spareplan: Brandvæsen venter underskud på 5,5 mio. kr. næste år

ons, 19/06/2019 - 07:30
Selv om en ny genopretningsplan giver besparelser på 2,2 mio. kr., så er der et stort hul i Vestsjællands Brandvæsens kasse i 2020. I brandvæsenets reviderede budget er underskuddet steget med 2,3 mio. kr. siden sidste budget blev lavet i april, og nu er underskuddet på 5,5 mio. kr. Årsagen er især, at brandvæsenet ikke tidligere har budgettet med, at der skal ske udskiftning af brandkøretøjerne.

Falck får atter pænt overskud på syd- og midtjyske ambulancer

mån, 17/06/2019 - 18:30
Falck fik sidste år et overskud på 11 mio. kr. på Responces ambulancekørsel i Region Midtjylland og Region Syddanmark. Det er et lille fald i forhold til året før, selv om Responce har reduceret antallet af medarbejdere fra 329 til 305. Ifølge Falck er resultat påvirket af, at der i begge regioner har været afholdt ekstraordinære udgifter til uddannelse af reddere og optag af elever.

Fik hurtig hjælp efter hjertestop på Flakfortet

sön, 16/06/2019 - 21:30
Torsdag var Hovedstadens Beredskabs seniorforening samlet til sommertur på Flakfortet, der er en ø beliggende ca. 7 km ud for København. Under frokosten fik en af deltagerne imidlertid hjertestop. Kollegaerne trådte hurtigt til med førstehjælp, og en akutlægehelikopter blev sendt til øen. Den tidligere kollega overlevede takket være den hurtige hjælp, som Hovedstadens Beredskab roser.

To regioner stiller med ambulancer ved Folkemødet

lör, 15/06/2019 - 07:30
Selv om Bornholm ikke kan siges at være placeret i det sydlige Danmark, så kan deltagerne på Folkemødet i disse dage møde ambulancer fra Region Syddanmark. I år er det præhospitale beredskab under Folkemødet nemlig et samarbejde mellem Region Hovedstaden og Region Syddanmark. Og Region Syddanmark stiller derfor med tre ambulancer.

Vestsjællands Brandvæsen har været dyrt for Lejre Kommune

tors, 13/06/2019 - 15:00
Lejre Kommunes tilslutning til det fælleskommunale Vestsjællands Brandvæsen koster hvert år kommunen 1,4 mio. kr. Det er prisforskellen mellem kommunens bidrag til Vestsjællands Brandvæsen og omkostningen ved at drive eget beredskab. Samtidig betyder den økonomiske krise i Vestsjællands Brandvæsen, at der er udsigt til en yderligere regning på 0,6 mio. kr. om året.  

Redder i kritisk tilstand efter ulykke under udrykningskørsel

tis, 11/06/2019 - 19:30
En Falck-redder er i kritisk tilstand, efter at han tirsdag eftermiddag kørte galt med sin ladvogn og med høj fart ramte et træ. Ulykken skete, da ladvognen med udrykning var på vej til en trafikulykke på Holstebromotorvejen. Begge ulykker – og en tredje ulykke på Holstebromotorvejen – skyldes muligvis, at der efter et kraftigt regnvejr var store mængder vand på vejbanen.

Har fundet placering til ny akutlægehelikopters base

mån, 10/06/2019 - 19:00
Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning – som hører under de fem regioner – har nu fundet en placering til den base, som skal anvendes af den fjerde akutlægehelikopter. Basen placeres ved Vester Hjermitslev i Jammerbugt Kommune, hvor regionerne nu beder kommunen om at ændre lokalplanen for et areal på 20.000 m2. Basen ventes klar i slutningen af 2020.

Syddanske ambulancer er for lang tid om at rykke ud

lör, 08/06/2019 - 13:00
I årets første kvartal var der 1.181 udrykninger, hvor ambulancer og akutlægebiler fra Ambulance Syd var for lang tid om at rykke ud. Det svarer til 5,2 pct. af udrykningerne, hvilket er noget dårligere end den fastsatte målsætning om, at maksimalt 4 pct. af udrykningerne må overskride de såkaldte mobiliseringstider. Det er især akutlægebiler og akutbiler, der har problemer.

Undersøgelse af beredskabernes dimensionering er startet

tors, 06/06/2019 - 19:00
Konsulentfirmaet Implement Consulting Group har fået opgaven med at undersøge de kommunale beredskabers robusthed og dimensionering. Undersøgelsen er et led i udmøntningen af den politiske aftale på forsvarsområdet, der blev indgået sidste år. Alle de kommunale beredskaber bliver inddraget i undersøgelsen.

SOS Dansk Autohjælp i Nordvestsjælland er i økonomiske vanskeligheder

ons, 05/06/2019 - 14:00

SOS Dansk Autohjælp Nordvestsjælland, der har base i Tølløse og har 11 ansatte, er i økonomiske vanskeligheder. I et netop aflagt regnskab skriver selskabet selv, at der er ”en væsentlig usikkerhed om selskabets fortsatte drift”, og at en ny aftale er en forudsætning for, at selskabet ”har evnen til at fortsætte driften”. Ledelsen forventer dog, at aftalen falder på plads.

Selskabet SOS Dansk Autohjælp Nordvestsjælland blev oprettet i 2017, hvor de daværende stationer i Nykøbing Sjælland, Kalundborg og Nr. Jernløse blev lagt sammen til en ny station i Tølløse, der dækker hele Nordvestsjælland. Ejerne af stationerne i Kalundborg og Nykøbing Sjælland dannede det nye selskab, mens ejeren af stationen i Nr. Jernløse benyttede lejligheden til at stoppe.

I et helt nyt regnskab fra SOS Dansk Autohjælp Nordvestsjælland er der stor fremgang på toplinjen, hvor selskabets bruttofortjeneste – det vil sige omsætningen minus variable omkostninger – er steget fra 2 mio. kr. til 4,9 mio. kr. Men samtidig er personaleomkostningerne steget fra 2,4 mio. kr. til 5,2 mio. kr., og sammen med renteudgifter medfører det, at selskabet på bundlinjen får et underskud på 0,5 mio. kr. Sidste år lød underskuddet på 0,3 mio. kr.

Konsekvensen af flere år med underskud er, at selskabets kapital er tabt, og at egenkapitalen nu er negativ med 0,7 mio. kr. Samtidig er der kortfristet gæld på 2 mio. kr.

I regnskabet skriver selskabets ledelse, at der på tidspunktet for aflæggelsen af regnskabet er ”en væsentlig usikkerhed om selskabets fortsatte drift, idet der ikke foreligger en endelig aftale, der sikrer, at selskabets indtjening øges, således at selskabets drift fremadrettet er rentabel. Det er ledelsens opfattelse, at denne aftale indgås, og at driften kan gøres rentabel, således at selskabet fremadrettet har evnen til at fortsætte driften”.

SOS Dansk Autohjælp Nordvestsjælland har 11 medarbejdere.

Falck-chef: Det gjorde ondt at læse undersøgelse af medarbejdertilfredshed

ons, 05/06/2019 - 10:00

Det står ikke godt til med medarbejdertilfredsheden i Falck. Det viser redningskorpsets seneste medarbejdertilfredshedsundersøgelse, som Falcks koncernchef, Jakob Riis, omtalte på årsfesten i Falcks Personaleforening. ”Det gjorde ondt at læse den. Vores medarbejdertilfredshed var og er stadig ikke der, hvor den skal være. Det SKAL vi ændre”, sagde Jakob Riis.

I Jakob Riis’ tale ved årsfesten omtalte han medarbejderundersøgelsen, som – diplomatisk formuleret – viser et uudnyttet potentiale i Falck i forhold til at være en god arbejdsplads. Det skriver personaleforeningens blad, Falcken.

Jakob Riis lagde i sin tale ikke skjul på, at den økonomiske hestekur, som Falck har været igennem i de seneste år, har haft omkostninger for arbejdsglæden.

”Det er naturligt, hvis glæden ved at gå på arbejde en gang imellem får et dyk, når man ændrer så meget, som vi har gjort i de seneste 18 måneder. Det skaber usikkerhed. Det ændrer de relationer, vi har i vores arbejdsliv. Det ændrer de forventninger, vi har til os selv og hinanden”, sagde Jakob Riis – og fortsatte:

”Vi har lukket og samlet Falck-stationer. Vi har afskediget kollegaer, hvis job blev overflødige. Og vi har genforhandlet kontrakter og sagt farvel til enkelte kunder. Er det trist? Ja, gu’ er det så. Men det er også forudsætningen for, at vi kan investere et trecifret millionbeløb i vores forretning. Det er forudsætningen for at kunne sætte 138 nye assistancebiler på vejene. Og det er forudsætningen for, at vi selv kan styre Falck”.

Vil være den allerbedste arbejdsplads

Samtidig gav Falck-chefen dog udtryk for, at der er gode muligheder, når Falck har fået ”orden i penalhuset” og er blevet en lønsom forretning igen:

”Vi skal tilbage og skabe de muligheder, som gør os til den allerbedste arbejdsplads for mennesker, der vil hjælpe mennesker i nød. Folk skal søge til Falck fra vores konkurrenter og andre brancher, fordi vi tilbyder bedre muligheder for at udvikle sig og mere spændende jobs”.

Akutlægebiler skal overtage sundhedsfaglig ledsagelse ved patientflytninger

sön, 02/06/2019 - 10:00

Fremover vil det formentlig være de 10 akutlægebiler i Region Midtjylland, som skal anvendes, når alvorligt syge patienter skal have lægeledsagelse under overførsel til hospitaler i andre regioner. Overførslerne kan tage op til 8-10 timer, men regionen mener ikke, at det vil gå ud over beredskabet, da der er indsat en ny lægebil, og samtidig er der blevet færre overførsler mellem regionens egne hospitaler.

Hver måned er der 5-6 patienter i Region Midtjylland, der med lægeledsagelse skal flyttes til et hospital udenfor regionen. Der vil typisk være tale om patienter, der skal til højere behandlingsniveau i en anden region, eller tilbageflytning af patienter fra højere behandlingsniveau i en anden region.

Siden 2016 har Region Midtjyllands præhospitale beredskab – Præhospitalet – haft opgaven med at levere sundhedsfaglig ledsagelse ved transporter mellem hospitaler inden for regionen. Akutlægebilerne varetog i 2018 i alt 1.542 interhospitale transporter med lægeledsagelse inden for regionen. Og nu foreslår regionen, at Præhospitalet også skal overtage opgaven, når transporterne går til eller fra andre regioner. Det vil i givet fald ske fra 1. september 2019.

Akutlægerne kender ambulancerne

Konceptet vil være, at opgaven udføres af mandskab fra en af regionens 10 akutlægebiler, der så nedlægges i mellemtiden. Det betyder, at hospitalerne ikke skal afse personaleressourcer til at varetage ledsagelsesopgaven, og dermed undgår man aflysninger af operationer og belastning af vagtberedskabet. Herudover belastes hospitalsafdelingerne ikke af den ofte relativt tidskrævende planlægning af transporten.

Regionen vurderer, at forslaget vil medføre et kvalitetsmæssigt løft, fordi opgaven så altid vil blive udført af en speciallæge i anæstesi, der fra sin funktion som præhospital akutlæge er vant til at arbejde i ambulancerne og derfor kender til ambulancernes indretning og avancerede udstyr, ambulancepersonalets kompetencer samt retningslinjer for arbejdet i ambulancerne.

Sammenlægninger giver færre ture

Vurderingen hos regionen er endvidere, at transportopgaven ikke vil medføre længere responstider for akutlægebilerne. Regionen peger således på, at der fra 1. september 2019 indsættes en ny akutlægebil i Ringkøbing, ligesom der fremover vil være færre interhospitale transporter inden for regionen på grund af samling af hospitalsmatrikler.

Ved samlingen af Aarhus Universitetshospital i Skejby er der bortfaldet interhospitale transporter. I 2018 var der 361 lægeledsagede interhospitale transporter mellem Aarhus Universitetshospitals matrikler. Ved samling af Hospitalsenheden Vest i Gødstrup i 2020 vil der bortfalde yderligere interhospitale transporter, for i 2018 var der 136 lægeledsagede og 28 sygeplejerskeledsagede interhospitale transporter mellem Regionshospitalet Herning og Regionshospitalet Holstebro.

Vagtcentral udvælger akutlægebil

De tværregionale interhospitale transporter er få, men længerevarende, transporter ud af regionen. De længste ture kan vare op til 8-10 timer. Transporterne kan være akutte, hvor transporten skal afvikles hurtigst muligt. I sådanne tilfælde vil det oftest være akutlægehelikopteren, der varetager transporten. Akutlægebilerne vil overvejende varetage planlagte/subakutte transportopgaver, hvor overflytningen kan vente nogle timer.

AMK-vagtcentralen vurderer og beslutter, hvilken akutlægebil der skal varetage en ledsagelsesopgave. Disponeringen af en akutlægebil til en interhospital transport sker på baggrund af en samlet vurdering af beredskabet – de enkelte akutlægebilers aktivitet, geografi og vagtskiftetider – i kombination med opgavens hastegrad.

Det er regionspolitikerne, som skal tage stilling til, om forslaget skal blive en realitet.

Gribskov Kommune overvejer at forlade Frederiksborg Brand og Redning

lör, 01/06/2019 - 12:00

Oprettelsen af det fælleskommunale Frederiksborg Brand og Redning har langt fra givet de økonomiske gevinster til Gribskov Kommune, som kommunen havde ventet. En ventet besparelse på 1,3 mio. kr. er således reduceret til 0,2 mio. kr., og det er en af årsagerne til, at kommunen nu vil undersøge, hvad det vil koste at forlade Frederiksborg Brand og Redning.

Gribskov Kommune har brandstationer i Gilleleje og Helsinge, og i dag er kommunen med i Frederiksborg Brand og Redning. Men på baggrund af en evaluering af beredskabet overvejer kommunen at udtræde af det fælleskommunale beredskab.

I forbindelse med redningsberedskabets strukturreform i 2015 blev Gribskov Kommunes bloktilskud reduceret, og det var dengang forventningen, at kommunen kunne spare 1,3 mio. kr. ved at blive en del af Frederiksborg Brand og Redning. Men en ny analyse viser, at kommunens udgifter kun er faldet med 0,2 mio. kr. Heri indgår, at kommunen har valgt at tilkøbe ekstra ydelser for 0,8 mio. kr. hos Frederiksborg Brand og Redning, men det er kun sket for at opretholde samme beredskab som før strukturreformen. Selv hvis tilkøbet ikke medregnes, er der dog stadig langt til den forventede besparelse.

Kritiske brandfolk

Samtidig har de lokale brandfolk været kritiske overfor det fælles beredskab. Især et udbud af brandslukningen, en oplevelse af manglende dialog med ledelsen, utilfredshed med udstyr samt en bekymring over den risikobaserede dimensionering førte forrige år til, at borgmesteren måtte afholde dialogmøder med brandfolkene.

Siden da har der dog været en øget dialog mellem ledelsen i Frederiksborg Brand og Redning og brandfolkene, herunder også tillidsrepræsentanterne og ledelsen på de enkelte stationer, og uoverensstemmelserne vedrørende udstyr skulle nu være løst. Senest har der imidlertid været udfordringer ved brug af GPS, højere forbrug af diesel og skumvæske, hvilke stationer der kaldes ud, samt antal brandfolk, der kaldes ud til de enkelte hændelser. Frederiksborg Brand og Redning har oplyst Gribskov Kommune om, at beredskabet er opmærksom på kritikpunkterne.

Enighed om undersøgelse

Udfordringerne med økonomien, brandfolkenes trivsel og kvaliteten af beredskabet fik i denne uge et enigt byrådsudvalg til at beslutte, at der skal igangsættes en undersøgelse af omkostningerne ved en eventuel udtræden af Frederiksborg Brand og Redning. Formelt skal sagen dog også behandles af byrådet, inden undersøgelsen iværksættes.

Kommuner, der indgår i Frederiksborg Brand og Redning, kan tidligst udtræde af beredskabet med virkning fra 31. december 2020, og det skal ske med minimum 18 måneders varsel. Efterfølgende kan udtræden ske med minimum 18 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. Udtræden kan dog ske tidligere, hvis alle kommunerne er enige herom.

Sidor