[an error occurred while processing this directive]

Projektet "MC-doktor i Stockholm 2002"

Sammanfattning

I ett projekt inom ambulanssjukvården i Stockholm genomfördes 2 maj - 28 juni 2002 ett försök med en läkarbemannad motorcykel. Syftet med projektet var att tillhandahålla en medicinsk resurs med hög kompetens som i rusningstrafik, snabbt och effektivt kunde komma fram till patienterna. Den visade sig vara en tillgång för patienterna, och ett stöd för ambulanssjukvårdens personal.

Patienterna kunde bedömas, diagnostiseras och i vissa fall behandlas på plats, på ett sätt som annars inte är möjligt inom ambulanssjukvården, där motsvarande kompetens vanligen endast är tillgänglig med helikopter. I ett övergripande perspektiv utnyttjades resursen som ledningsfunktion och för medicinska prioriteringar.

Bedömningar som annars görs per telefon och som oftast leder till att patienten måste transporteras till sjukhus kunde i några fall bedömas av motorcykelläkaren varvid ambulansresurser kunde frigöras.

Framkomligheten, tillgängligheten, beslutskvalitén och som en resurssparande verksamhet, är faktorer som talar för att en medicinsk resurs på motorcykel, har unika fördelar som ett flexibelt komplement till övriga ambulanssjukvården i Stockholm, vilket utvärderingsenkäten också stöder.

Du kan läsa hela rapporten i pdf-format genom att klicka här (filstorlek 963 kb).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Artikeln publicerad 2003/03/31

[an error occurred while processing this directive]