Stockholms akutbilar
Det nya ambulansavtalet som trädde i kraft inom Stockholms läns landsting (SLL) den 1 juni 1996 medförde att samtliga akutbilsentreprenörer (AISAB, Samariten Ambulans AB och Södertörns Brandförsvarsförbund) tvingades skaffa 4-hjulsdrivna akutbilar. Man valde dock olika bilmärken.

Akutbil 20 997
Foto: Bert Lindblad

Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB), som är ett helägt landstingsbolag, har en Mercedes 280 T 4-matic kombi som akutbil på station City. Akutbilen, 20 997, är placerad på ambulansstationen vid Sabbatsbergs sjukhus (tidigare ett av Stockholms akutsjukhus, men drivs nu som närsjukhus av M & M Medical AB - som inte har något samröre med AISAB) i Stockholm City. Den är i gång under dygnets alla timmar. På grund av stort antal uppdrag per dygn (cirka 11, 1997) tjänstgör personalen i treskift.

Samariten Ambulans AB valde en Land Rover. Akutbilen, 20 995, är placerad på brandstationen i Sollentuna. Den var tidigare placerad på brandstationen i Upplands Väsby, men en utredning från CAK visade att körtiden in mot Stockholm minskade med 2-3 minuter. Därav den ändrade placeringen. Den är i gång alla dagar 07-19. 1997 hade den cirka 4 uppdrag per dag.

Akutbil 20 995
Foto: Samariten Ambulans AB

Södertörns Brandförsvarsförbund valde en Chevrolet Blazer av 1996 års modell. Akutbilen, 21 993, är placerad på brandstationen i Södertälje. Den är i gång alla dagar 07-19. 1997 hade den cirka 2,5 uppdrag per dag.

Akutbil 21 993
Foto: Södertörns Brandförsvarsförbund

AISAB valde först att skaffa två vita Jeep Grand Cherokee av 1996 års modell (till City, 20 997 och Södermalm, 20 991) från Holmstedts Motor AB. Inredningen, som var mycket välplanerad och funktionell, utfördes av Hejde-ambulanser i Kävlinge. Man behöll grundkonceptet med fackindelat system från Citys gamla akutbil, en Mercedes Benz 220E kombi. Citys Jeep krånglade mycket av olika anledningar, bl a fick växellådan bytas ett antal gånger. Det verkar som om Jeepen inte klarade av det hårda slitaget som det trots allt är på en akutbil i City med ständig utryckningskörning, i tuff trafikmiljö. Av denna anledning har AISAB nu bytt ut Jeepen mot en 4-hjulsdriven Mercedes 280 T 4-matic kombi. Jeepen är återlämnad till leverantören.

Södermalm har dock fortfarande kvar sin Jeep. Den är placerad på ambulansstationen omkring Globen. Även denna är i gång under dygnets alla timmar. Även här tjänstgör personalen i treskift (cirka 11 uppdrag per dygn, 1997).

Akutbil 20 997
Foto: Bert Lindblad

Akutbil 20 997
Foto: Bert Lindblad

Tidigare akutbilsentreprenörer har varit AISAB (City, Södertälje), Samariten Ambulans AB (Upplands Väsby) och MT Akutbilar (Södermalm).


Akutbil

Med akutbil avses en personbil, registrerad som ett utryckningsfordon. Denna rycker ut samtidigt med ambulans vid akuta sjukdomsfall eller olyckor och är bemannad med anestesisjuksköterska och ambulanssjukvårdare. Fordonet är utrustat med kvalificerad medicinsk utrustning och sambandsutrustning. Akutbilen transporterar inga patienter utan sjuksköterskan tillför ambulanssjukvården sin högre medicinska kompetens till den ambulans som just för tillfället behöver den bäst.

Bilen skall vara fyrhjulsdriven och skall ha minst 85-90 kw motorstyrka. Vid nyinköp eller omlackering, skall fordonet var gul-lackerat (färg RAL 1016). Femsiffrigt radioanropsnummer skall finnas på taket, framskärmarna och på bakluckan.

Akutbilssjuksköterskan

Stockholms läns landsting, som är en av de sjukvårdshuvudmän som har kompletterat sin ambulanssjukvård med akutbilar, har följande krav på sjuksköterskan:

 • Legitimerad sjuksköterska med påbyggnadsutbildning inom anestesisjukvård, med minst 2 års erfarenhet (fr o m 2000 02 01 minst 3 års erfarenhet) inom sin specialitet
 • Genomgått av CAK (Centrala avdelningen för Ambulanssjukvård och Katastrofmedicinsk planering) godkänd introduktionsutbildning med godkänt resultat
 • Yrkeserfarenhet av barn- och neuroanestesi, akutmottagning, IVA och ambulanssjukvård önskvärd
 • Prehospital akutsjukvårdsutbildning önskvärd
 • Fr o m 2000 02 01 inneha certifikat
 • Ha god kartläsningsförmåga.


Sjuksköterskan skall kunna utföra, på eget ansvar och efter ordination enligt skriftliga generella direktiv av ansvarig läkare, följande uppgifter:

 • A-HLR (enligt Svenska Cardiologföreningens schema)
 • Säkerställa fria luftvägar
 • ABC-sjukvård
 • Självständig anestesi och intubation vid till exempel thorax- och skallskador
 • Övervaka EKG och saturation
 • Självständigt inleda behandling vid följande sjukdomstillstånd såsom astma, arytmier, hjärtsvikt, epilepsi, smärttillstånd av olika uppkomst, akuta bröstsmärtor, hjärtstopp, lungödem, hypoglukemiskt koma, pseudokrupp, uttalad bronkospasm, avlägsna främmande kropp i luftvägarna, intoxikation med opiater, chocktillstånd av olika uppkomst, skallskador, förlossningar, allergiska larynxödem, traumatiska skador och drunkningstillbud


Dessutom skall sjuksköterskan kunna behandla andra förekommande akuta livshotande tillstånd med den utrustning och farmaka som finns angivna i länets gällande läkemedelslista.

Akutbilsföraren

Akutbilsföraren skall vara certifierad ambulanssjukvårdare med minst 4 års heltidstjänstgöring som certifierad ambulanssjukvårdare inom Stockholms läns landsting. Han skall dessutom inneha god lokalkännedom i hela Stockholms län. Detta innebär att obehindrat hitta och lokalisera publika byggnader och platser. Han skall också ha genomgått CAK:s ledningsambulansutbildning på 3 dagar.

Beklädnad

Ambulans- och akutbilspersonal inom SLL skall fr o m 2000 02 01 ha grön överdel och gröna byxor (färg PMS 567.C). Skyddsjackan skall vara flourescerande gul. Svarta skyddsskor med genomtrampningsskydd och tåhätta skall finnas och användas.
Nuvarande överdel, byxor och jacka har röd färg. Ambulanspersonal har vit överdel, blåa byxor samt gul jacka.

Referenser

 • Centrala avdelningen för Ambulanssjukvård och Katastrofmedicinsk planering. Krav på sjuksköterska i akutbil/helikopter. Stockholm: CAK, 1995.
 • Centrala avdelningen för Ambulanssjukvård och Katastrofmedicinsk planering. Upphandling ambulanssjukvård. Stockholm: CAK, 1999.

Peter Jonasson

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Artikeln publicerad 99/05/15