Pensi Rescue Oy produkter PPPress AB RescueSALE

Ytterligare ett skånskt ambulansdistrikt i egen regi

Tid att läsa
1minut
Läst

Ytterligare ett skånskt ambulansdistrikt i egen regi

19 april 2018 - 00:11
Publicerad i
Artikel kategorier: 
0 kommentar/er

Trots att en långsiktig, blocköverskridande överenskommelse ingicks 2016 om hur ambulanssjukvården i Region Skåne ska bedrivas och utvecklas under de närmaste åren, har Socialdemokraterna och Miljöpartiet valt att redan 2017 initiera ett ärende för att återta ytterligare ett ambulansdistrikt i offentlig regi. Agerandet förvånar, inte minst då en bärande del i överenskommelsen var att framtida beslut ska vila på faktabaserad grund.

På regionfullmäktige den 27 februari 2018 fick vi ärendet återremitterat för att fullmäktiges ledamöter skulle få en ta del av en utvärdering av ambulansverksamheten i Skåne innan beslut om förändring av densamma tas. Hur har ekonomin, insatstiderna och arbetsmiljön påverkats i ambulansdistrikt 1 efter övergången från privat till offentlig regi?

I stället för att återkomma i ärendet med begärda uppgifter har Socialdemokraterna och Miljöpartiet valt att åter hasta fram ett illa berett ärende. I underlaget skrivs att det är ”för tidigt att kunna dra några säkra slutsatser” vad gäller insatstider och arbetsmiljö, då verksamheten ju överfördes från privat till offentlig regi först den 1 februari 2018. De ekonomiska konsekvenserna är bristfälligt avhandlade.

Ärendets hantering är anmärkningsvärd. Vi yrkade därför återremiss på nytt. Då detta yrkande inte bifölls valde vi att yrka avslag. Då fullmäktige ändå valde att bifalla ordförandens förslag väljer vi att reservera oss till förmån för eget förslag.

För Allians för Skåne i regionfullmäktige, den 3 april 2018

Carl Johan Sonesson (M)
Gilbert Tribo (L)
Birte Sandberg (C)
Birgitta Södertun (KD)

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.

Plain text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
CAPTCHA
Detta testar att du är en människa och inte en spam-robot