Besök: idag 229, vecka 229, månad 21.213  förra: dagen 1.085, veckan 7.465, månaden 41.297
Pensi Rescue Oy produkter PPPress RescueSALE

Beslut om egen ambulansdrift i Göteborg sköts upp, igen!

Tid att läsa
2minuter
Läst

Beslut om egen ambulansdrift i Göteborg sköts upp, igen!

01 oktober 2011 - 12:09
0 kommentar/er

Inte heller igår blev det något beslut om hur ambulansverksamheten i Göteborgsområdet ska organiseras i framtiden. Det finns ett förslag att driva hela ambulansverksamheten i egen regi, istället för att lägga ut den till något privat företag, men Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslöt istället att skicka tillbaks ärendet för vidare utredning.

Frågan bordlades även vid styrelsens förra sammanträde men denna gång hade Moderaterna framfört offentlig kritik innan beslutet skulle fattas. Kritiken bestod i att förslaget om egen regi skulle innebära stora kostnadsökningar utan att fler ambulanser kommer ut på Göteborgs gator

Moderaterna Johnny Bröndt och Annika Tännström i SU:s styrelse skrev på GP:debatt att sjukhusledningen på Sahlgrenska universitetssjukhuset arbetat fram ett förslag om att ambulansverksamheten ska tas in i så kallad "egen regi" när avtalsperioden med Falck Ambulans löper ut hösten 2012. Alternativen till ledningens förslag är att antingen i enlighet med avtalet förlänga Falcks uppdrag mellan ett och tre år eller göra en ny upphandling.

Att ta in verksamheten i egen regi, det vill säga låta Sahlgrenska universitetssjukhuset själva driva ambulanserna, motiveras med att sjukhuset får bättre kontroll på ambulansverksamheten och man underlättar kopplingen mellan ambulanserna och verksamheten som finns på sjukhusen. Samband som blivit viktiga de senaste åren när allt mer ansvar läggs på ambulanspersonalen att själva göra bedömningar och föra in patienterna till rätt ställe i sjukhuset.

Men förslaget innebär också flera nackdelar. Framförallt innebär det stora kostnadsökningar, sjukhusledningen talar om cirka tio miljoner kronor årligen – andra bedömare om upp emot det femdubbla, utan att fler ambulanser kommer ut på gatorna. En annan nackdel är att tidsplanen för att föra över verksamheten till egen regi är väldigt tight, mellan ett eventuellt beslut i dag och en överföring av verksamheten är det bara tolv månader.

För Moderaterna är inte det viktiga vem som är utförare av ambulansverksamheten i Göteborg – det de prioriterar är en ambulanssjukvård som har snabba responstider och håller en god kvalitet. Med tanke på det ansträngda kapacitetsläget anser de också angeläget att varje extra krona som kan avvaras på verksamheten ska leda till mer blåljus på gatorna, snarare än försvinna in i organisationsförändringar.

Nuvarande förslag oroar dem ur flera perspektiv. Dels är det olyckligt med ökade kostnadsökningar utan att några tydliga förbättringar kan märkas. Det snabba genomförandet riskerar att innebära ytterligare problem för ambulanssjukvården – något som vore katastrofalt under rådande förutsättningar. Dessutom är de kritiska till förslagets utgångspunkt där det enda alternativet är verksamhet i egen regi eftersom det utestänger övriga aktörer från att lägga anbud.

Dagens avtal för ambulanssjukvården möjliggör en förlängning av avtalet mellan ett och tre år och därför vill de se en långsiktigt hållbar lösning som både tar hänsyn till medborgarnas rätt till en ambulanssjukvård av hög kvalitet, arbetsro för verksamheten och möjlighet för sjukhuset att, om det visar sig mest fördelaktigt, ta in verksamheten i egen regi.

Därför vill de att nuvarande avtal förlängs med ett år samtidigt som en ordentlig och seriös upphandling förbereds och genomförs, där basen är en fast ersättning och där varje aktör istället för att konkurrera om pris får konkurrera om kvalitet i verksamheten. En upphandling i vilken ett av alternativen är att föra in verksamheten i egen regi.

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.

Plain text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
CAPTCHA
Detta testar att du är en människa och inte en spam-robot