Besök: idag 213, vecka 213, månad 21.197  förra: dagen 1.085, veckan 7.465, månaden 41.297
Pensi Rescue Oy produkter PPPress RescueSALE

Utryckningstider ska kortas

Tid att läsa
1minut
Läst

Utryckningstider ska kortas

21 september 2012 - 12:39
0 kommentar/er

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen tillsätter en särskild analysgrupp för att föreslå åtgärder för att korta utryckningstiderna. Trots ökade resurser blir utryckningstiderna längre. Orsaker kan vara sommarens vägbyggen och ökad trafik på vardagkvällar.

– Vår bedömning är att patientsäkerheten är god i dagens ambulanssjukvård, men det är viktigt att ambulansen kommer fram snabbare till de som behöver den. Därför ska hela vårdkedjan, från utlarmning till omhändertagande på sjukhus trimmas ytterligare, säger Gustav Ohlén, enhetschef vid Hälso- och sjukvårdförvaltningen.

Kapaciteten inom ambulanssjukvården har ökat betydligt. Stockholms län har idag 61 ambulanser, ambulanshelikopter och intensivvårdsambulans. Trots detta har tiderna för utryckning ökat något de senaste månaderna. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ser allvarligt på detta:

– En mätning från juli visar bland annat att ambulanserna på dagtid används i snitt 50 procent av drifttiden och att de på natten används till 36 procent. Samtidigt varierar behovet av ambulanser stort över dygnet och geografiskt i länet, säger Gustav Ohlén.

Alla aktörer beskriver en besvärlig trafiksituation. Till skillnad från tidigare år finns det inte längre lika tydliga avbrott och minskning i trafiken under sommaren eller på vardagskvällar.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens uppföljningsrutiner visar att en av leverantörerna, Falck ambulans, under våren 2012 haft problem med avställda bilar. Situationen har åtgärdats men leverantören kommer att avkrävas ett vite på grund av bristerna.

– Det är oacceptabelt att kraven inte uppfylls om det antal bilar som ska vara i drift. Därför utfärdar vi vite när sådant inträffar och följer självklart utvecklingen genom våra strikta uppföljningsrutiner, säger Gustav Ohlén.

Som ett ytterligare led i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen uppföljnings- och utvärderingsarbete förändrades inrapporteringsystemet från SOS Alarm från december 2011. Till exempel finns nu en bättre kategorisering av skälen till varför en ambulans ställs av och under hur lång tid.

När SOS Alarm kontaktar Tjänsteman i beredskap (Tib) kan det handla om att utbyta information, göra bedömningar och i vissa fall besluta om förstärkt ambulanskapacitet. Kontakterna har ökat och det handlar oftast om ett ökat behov av samordning mellan olika aktörer. Detta är positivt eftersom samverkan är nyckeln till en god prehospital vård.

http://www.sll.se/SLL/Templates/NewsPage.aspx?id=62207

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.

Plain text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
CAPTCHA
Detta testar att du är en människa och inte en spam-robot