Besök: idag 61, vecka 1.297, månad 33.805  förra: dagen 1.235, veckan 8.447, månaden 53.659
Pensi Rescue Oy produkter PPPress RescueSALE

PICTA-Prehospital ICT Arena

Prehospital ICT Arena är en neutral, öppen arena för forskning och innovation inom prehospital sjukvård. Tillsammans arbetar sjukvård, näringsliv och akademi för att IT och e-hälsa ska användas på bästa sätt inom exempelvis ambulanssjukvård.

Kategori: