Besök: idag 1.253, vecka 2.401, månad 20.677  förra: dagen 1.147, veckan 7.309, månaden 33.199
Pensi Rescue Oy produkter PPPress RescueSALE

PICTA-Prehospital ICT Arena

Prehospital ICT Arena är en neutral, öppen arena för forskning och innovation inom prehospital sjukvård. Tillsammans arbetar sjukvård, näringsliv och akademi för att IT och e-hälsa ska användas på bästa sätt inom exempelvis ambulanssjukvård.

Kategori: