Besök: idag 179, vecka 3.637, månad 36.891  förra: dagen 1.721, veckan 12.433, månaden 38.609
Pensi Rescue Oy produkter PPPress RescueSALE

PICTA-Prehospital ICT Arena

Prehospital ICT Arena är en neutral, öppen arena för forskning och innovation inom prehospital sjukvård. Tillsammans arbetar sjukvård, näringsliv och akademi för att IT och e-hälsa ska användas på bästa sätt inom exempelvis ambulanssjukvård.

Kategori: