Besök: idag 403, vecka 10.471, månad 38.551  förra: dagen 1.977, veckan 14.223, månaden 61.503
Pensi Rescue Oy produkter PPPress Samriten Ambulans AB

PICTA-Prehospital ICT Arena

Prehospital ICT Arena är en neutral, öppen arena för forskning och innovation inom prehospital sjukvård. Tillsammans arbetar sjukvård, näringsliv och akademi för att IT och e-hälsa ska användas på bästa sätt inom exempelvis ambulanssjukvård.

Kategori: