Besök: idag 291, vecka 5.223, månad 17.499  förra: dagen 1.319, veckan 7.187, månaden 31.449
Pensi Rescue Oy produkter PPPress RescueSALE

PICTA-Prehospital ICT Arena

Prehospital ICT Arena är en neutral, öppen arena för forskning och innovation inom prehospital sjukvård. Tillsammans arbetar sjukvård, näringsliv och akademi för att IT och e-hälsa ska användas på bästa sätt inom exempelvis ambulanssjukvård.

Kategori: