Pensi Rescue Oy produkter PPPress AB RescueSALE

Senaste

Senaste

VG-regionen går framåt med Rakel

Regionen Västra Götaland gick in i pilotdrift den åttonde december förra året. Fyra ambulanser, en sjuktransport och några ledningsfunktioner har sedan dess kommunicerat via Rakel. I mars i år träffade SOS Alarm landstinget i Västra Götaland för ett uppföljningsmöte för att utvärdera och säkerställa införandeprocessen av Rakel, skriver SOS Alarm i ett pressmeddelande.

Läs mer

Ny ambulanssatsning ger smidigare äldrevård

Idag transporteras nästan alla patienter med ambulans till våra akutmottagningar, oavsett patientens vårdbehov. Att komma till en akutmottagning är ofta en tidskrävande omväg för många geriatriska patienter med lindriga tillstånd.

Ett utvecklingssamarbete mellan Stockholms Prehospitala Centrum vid Södersjukhuset AB och AISAB, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, gör det nu möjligt för patienter att få snabbare omhändertagande genom att transporteras direkt till specialistsjukvården inom geriatrik.

Läs mer

Larynxmask prehospitalt utreds av Socialstyrelsen

Sedan årsskiftet har sju hjärtstoppspatienter anlänt till Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg med matrester i lungorna efter att ambulanspersonalen har använt en så kallad larynxmask. Nu ska Socialstyrelsen utreda vad som har hänt, skriver Dagens Nyheter.

Efter att sju patienter fått ner maginnehåll i luftvägarna efter att ambulanspersonalen har använt masken och efter minst ett dödsfall som relaterats till samma mask, har nu Socialstyrelsen beslutat sig för att utreda användandet av larynxmasken.

Läs mer

Landsting säger upp avtal om ambulanssjukvårdens larmcentral

Landstinget Gävleborg säger upp avtalet med företaget OpenCare, som från den 1 juli skulle ha tagit över driften av ambulanssjukvårdens larmcentral.
- Företaget har gjort klart att de inte kommer att klara av leva upp till de utfästelser som de har gjort. Med tanke på patientsäkerheten avbryter vi därför samarbetet, säger Ann-Margret Knapp (S), landstingsstyrelsens ordförande, i ett pressmeddelande.

Avtalet med OpenCare ingick i höstas sedan landstingen i Gävleborg, Västmanland, Sömland och Uppsala län gjort en gemensam upphandling.

Läs mer

Ambulans nekade att ta med nedkyld

En äldre man i Gagnef trillade och blev liggande i snön. Men den nedkylda mannen nekades transport till lasarett och ambulanspersonalen har anmälts.

Det var i mitten av februari som en man närmare hundra år gammal föll omkull utanför sin bostad i Gagnef och blev liggande i snön.

Han hittades kraftigt nerkyld och nattpatrullens sjuksköterska kallades till platsen.

Läs mer

112 - på liv och död del

TV4 visar nu en verklighetsserie som bland annat följer ambulanspersonalen i Stockholms arbete. Läs mer på http://www.tv4play.se/noje_och_humor/112_pa_liv_och_dod

Läs mer

Framgångsrikt livräddningsprojekt permanentas

Projektet Saving Lives in the Stockholm Area, SALSA, vid Södersjukhuset har sedan det lanserades 2005 sänkt insatstiderna vid plötsligt hjärtstopp med en halv minut och antalet dödsfall i samband med plötsligt hjärtstopp med 50 procent.

I dag skriver Storstockholms Brandförsvarsförbunds ordförande Joakim Larsson (M) tillsammans med finanslandstingsrådet Catharina Elmsäter-Svärd på Newsmill.se och vill med anledning av detta lämna följande kommentar:

Läs mer

Svårt att bedöma vårdbehov hos akut sjuka personer

När människor kontaktar 112 skall personalen på några sekunder avgöra om den som är sjuk behöver en ambulans och hur bråttom det är. Risken är att några sjuka personer får ambulans trots att det inte behövs och att några inte får ambulans tillräckligt fort när det behövs. För att effektivisera ambulanssjukvården behövs därför bättre metoder för medicinska prioriteringar. Det framgår av Lena Marie Beillons avhandling vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, NHV.

Läs mer

Sidor