Pensi Rescue Oy produkter PPPress AB RescueSALE

Senaste

Senaste

Positionering i Rakel fördröjd

Driftsättning av tjänsten positionering i Rakel via SOS Alarm är fördröjd.

MSB och SOS Alarm har under vår och höst gjort omfattande testprogram för att kontrollera kvalitet och säkerhet på tjänsten. Vid testerna noterades att inställningar i komponenter som ingår i systemet påverkar varandra på ett sätt som inte var känt tidigare.

Testerna har nu tillfälligt avbrutits och felen ska rättas, därefter kommer MSB och SOS Alarm tillsammans med tjänste- och teknikleverantörer att återuppta testerna.

Läs mer

Mer ambulansresurser i Göteborg

Ambulanserna i Göteborg räcker inte till och nu skall ett tillskott i Angered och centrum lätta på trycket. Priset för denna avlastning är tre miljoner kronor.

Ambulanssjukvården inom Storgöteborg har kritiserats både internt och externt de senaste åren för att ambulanserna inte räcker till.

Klagomålen har resultatet i att ambulansen i Angered, sedan en vecka bemannas hela dygnet. Tidigare fanns ambulansen bara tillgänglig mellan 07.00 och 02.00. Vidare får centrala stan ett tillskott med en ambulans dagtid som förmodligen stationeras i Mölndal.

Läs mer

Ambulansutredning i Blekinge klar

I stället för en ambulans i varje kommun, bör bilarna placeras på tre strategiska platser i länet. Ambulanserna ska bara köra akut sjuka patienter, övriga transporter kan överlåtas åt Blekingetrafiken. Det föreslår den konsult som utrett framtiden för ambulansorganisationen i Landstinget Blekinge.

Läs mer

Ambulanssjuksköterska får doktorshatt efter LUCAS-studier

Mekanisk hjärtkompression med utrustningen Lucas höjer kvaliteten på hjärt-lungräddning vid hjärtstopp utanför sjukhus. Det visar studier av Christer Axelsson, Sveriges första ambulanssjuksköterska som snart kan sätta på sig sin doktorshatt.

Christer Axelsson har funnit att HLR med utrustningen Lucas, som ger mekaniska kompressioner av hjärtat, gav högre halter av koldioxid i utandningsluften än manuella kompressioner utförda av ambulanspersonal.

Läs mer

Ambulansen i Halland gör anmälan enligt Lex Maria

Ambulanssjukvården i Halland anmäler nu en händelse, där en diabetespatient med högt blodsockervärde rekommenderades att avvakta i hemmet, till Socialstyrelsen enligt Lex Maria.

Händelsen inträffade i augusti. Mannen, som lider av diabetes, kontaktade sjukvården före fyra på morgonen då han mådde dåligt och hade försämrade sockervärden. Den ambulanspersonal som kom till mannen uppmätte höga blodsockervärden, men har enligt journalen i samråd med mannen beslutat att han skulle avvakta i hemmet och åter kontakta vården om han mådde sämre.

Läs mer

Ambulanssköterska avstängd och polisanmäld för stöld

En ambulanssköterska har stängts av efter att ha erkänt upprepade stölder från läkemedelsförråden på två sjukhus inom NU-sjukvården. Stöldgodset har varit smärtstillande medel som han har använt själv.

– Det ser ut att vara ganska omfattande mängder men jag har inga exakta siffror, säger Hans Svensson, verksamhetschef för ambulansverksamheten i NU-sjukvården, till tidningen Bohusläningen.

Läs mer

Vårdföretagarna och Kommunal träffar 25-månadersavtal

Vårdföretagarna och Kommunal har träffat avtal om löner och allmänna villkor för ambulanssjukvårdare för perioden 1 juli 2010 till 31 augusti 2012. Parterna har också träffat ett nytt avtal om kompetensutveckling.

Utöver träffade avtal har parterna enats om att tillsätta arbetsgrupper i viktiga frågor som jämställdhet/mångfald och hälsa/arbetsmiljö.

– Det är positivt att parterna har kunnat träffa ett avtal som tar hänsyn till branschens förutsättningar, säger Maria Sundling Grundtman, förhandlare på Vårdföretagarna.

Läs mer

Stockholms Prehospitala Centrum får utökat uppdrag

Stockholms Prehospitala Centrum (SPC) har skrivit ett flerårsavtal med Hälso- och sjukvårdnämndens förvaltning (HSNf) som i detalj reglerar ett fördjupat drifts- och utvecklingsansvar inom ambulanssjukvården i Stockholms län, skriver SPC i ett pressmeddelande.

Uppdraget från HSNf innebär i korthet att SPC skall ansvara för uppfyllande av framförallt väntetidsmålen det vill säga att ambulanser når en nödställd inom upprättade målnivåer vid prio 1, prio 2 och prio 3. Det finns idag ett uttalat mål att 75 % av alla prio 1 uppdrag skall nås inom 10 minuter. Detta mål uppfylles ej idag.

Läs mer

Sidor