Pensi Rescue Oy produkter PPPress AB RescueSALE

Senaste

Senaste

Utmärkning av Rakelanropsnummer

Allt fler landsting och regioner använder Rakel i operativ drift. För att underlätta samverkan är det viktigt att Rakelanropsnummer utmärks i enlighet med existerande riktlinjer.

I MSB:s dokument "Nummersättning i Rakel" står följande att läsa:
"Utmärkning av anropsnummer
För utmärkning av fordon och enheter bör enhetens 7-siffriga individuella funktionsnummer MSISDN användas.
Anropsnumret bör utformas med ett mellanrum mellan första och andra siffran och ett bindestreck mellan tredje och fjärde siffran, exempel:
X XX-XXX.

Läs mer

Ambulanssjukvården i Göteborg fick kvalitetspris

Projektet Åldersstigen, som initierats inom Geriatriken Sahlgrenska Universitetssjukhuset i samarbete med Ambulans och Prehospital akutsjukvård i Göteborg, vann årets Kvalitetsspris, som delades ut under Sahlgrenska Universitetssjukhusets Kvalitetsdagar den 8-9 mars.

Syftet med projektet är att få medicinskt stabila äldre patienter som akut behöver sjukhusvård att komma direkt till en skön säng på en vårdavdelning där de får behandling och omvårdnad. De äldre och ofta sköra patienterna slipper därmed väntan på akuten.

Läs mer

Privata entreprenörer i Skåne gjorde inget fel

Region Skånes egen granskning efter larm runt om i landet kring allvarliga brister i ambulanssjukvården är nu klar. Granskningen visar att fel och brister förekommer men det är inte de privata aktörernas fel. Rapportering sker men det kan ibland ta flera dagar innan avvikelserna når Region Skåne.

Nu är snabba åtgärder på väg för att förhindra problem och fördröjningar i avvikelsehanteringen.

– Vi måste satsa på en gemensam databas i hela Skåne både för ambulanssjukvården, sjukhusen och primärvården, konstaterar produktionsdirektör Lars Kristensson till nsk.se.

Läs mer

Jämlik och tillgänglig ambulanssjukvård i hela Västra Götaland

Hälso- och sjukvårdsutskottet beslutade under onsdagen att säga ja till förslaget om prehospital akutsjukvård i Västra Götalandsregionen. Beslutet innebär fastställande av regionala standarder för att kvalitetssäkra responstid, sjuktransportlogistik och kompetens i hela Västra Götaland.

Läs mer

Brister i ambulanssjukvården risk för patienter

Bristande riskanalyser inom ambulanssjukvården leder till risker för patienterna som hade kunnat undvikas. Det visar Socialstyrelsens granskning av ambulanssjukvården och SOS Alarm i Göteborg.

Läs mer

Fler ambulanshelikoptrar behövs i Sverige

Landstinget Gävleborg anser att det behövs fler ambulanshelikoptrar som är jämnare fördelade över landet för att patienterna ska få vård snabbare. Nu uppmanar de att staten ska gå in och ta ansvar för ambulansflyget.

Landstinget Gävleborg har i dag ingen egen ambulanshelikopter utan tar hjälp av landstingen i Jämtland och Uppsala. Hjälpen används i första hand vid olyckor och svåra sjukdomsfall som sker långt från sjukhus. Då kan helikoptern spara värdefull tid och även rädda liv.

Läs mer

Hemliga dödskoder i danska ambulanser

I Danmark har det avslöjats att läkare har interna dödskoder för de patienter som inte skall få återupplivning. I flera fall har varken patient eller anhöriga fått veta om dessa avsikter. Nu sprider fenomenet sig även ut i ambulanserna.

Ambulanspersonalen får ett brev med från sjukhuset där det står att de inte skall ge någon återupplivning om patienten får hjärtstopp.

- Att inte återuppliva är helt emot vår normala arbetsmetod och därför är det mycket klara rutiner kring detta, säger medicinska chefen i Falck, Sven Trautner till DR TV 2.

Läs mer

Otidsenligt med pappersjournaler i ambulans

Skyddsombudet i Östersund anser att dålig utrustning i ambulanserna har blivit en arbetsmiljöfråga och kräver ny datautrustning i bilarna.

– År 2010 sitter vi fortfarande och skriver journaler i pappersform under färd med ambulansen. Det medför vissa risker eftersom det är inbyggt i vårt system att skriva journalanteckning under färd, skriver skyddsombudet Tim Wiklund till verksamhetschefen enligt ltz.se.

Läs mer

Sidor