Besök: idag 387, vecka 5.509, månad 20.235  förra: dagen 1.035, veckan 7.171, månaden 31.843
Pensi Rescue Oy produkter PPPress RescueSALE

Senaste

Senaste

Rakel införs på Gotland

Rakel kommer successivt att tas i bruk på Gotland. Det har kommunstyrelsen beslutat. Systemet är dyrare än det som används idag, men kommunens beredskapschef Christer Stoltz ser ändå bara fördelar.

- Det blir lättare att samverka, och systemet är säkrare och har en bättre ljudkvalité än det som finns idag, säger han till Gotlandsnytt.

Polisen har sedan i våras RAKEL och är nöjda, enligt informationsansvarige Dan Paulsen. På Gotland kommer det successivt att tas i drift fram till år 2014.

Läs mer

Tvåhjulsdrivna ambulanser körde fast i snön

Två ambulanser i Sundsvall tog sig inte fram på grund av snön. En ambulans skickades till en adress på Nackstavägen. Men vägen lutar och det blev tvärstopp. Ytterligare en ambulans skickades till platsen, men det decimetertjocka snötäcket blev för svårt även för denna ambulans.

När upphandlingen ambulanserna gjordes förra året riktades skarp kritik mot det faktum att landstinget valde tvåhjulsdrivna bilar i stället för fyrhjulsdrivna. Ett av kritikernas huvud­argument var just framkomligheten i snö och halka.

Läs mer

Flera sjukvårdsbrister vid branden i Rinkeby

Det fanns flera sjukvårdbrister vid branden i Rinkeby i nordvästra Stockholm förra sommaren, då en kvinna och sex barn omkom. Bland annat missade ambulanssjukvården att ge antidot mot rökgasförgiftning.

Läs mer

Ambulanssjukvårdare trakasserade med sitt könsorgan

En manlig ambulanssjukvårdare på Enköpingsstationen har anmälts till polis av två kollegor och arbetsledningen till diskrimineringsombudsmannen av en av de anställda.

Av hänsyn till ärendets känsliga natur vill anmälaren vara anonym. Enligt ABC har uppgifterna bekräftats av ytterligare två anställda.
-Han gick runt och ollade på möbler, handtag och fönsterrutor, säger mannen som anmält ambulanssjukvårdaren till ABC.

Den anmälde mannen tryckte sitt könsorgan mot föremålen men han gick längre än så.

Läs mer

Samariten vann ambulanskontrakt i Norrbotten

Samariten Ambulans AB, som bedriver ambulansverksamhet i Stockholm, har vunnit ett treårigt kontrakt på att ansvara för personal till ambulansverksamheten vid Övertorneå vårdcentral.

Läs mer

Efter 23 år lönar det sig att bli ambulanssjuksköterska.

Det tar många år innan det lönar sig för en sjuksköterska att läsa specialistutbildning. Bland annat är det i ekonomiskt perspektiv meningslöst att läsa till skolsköterska. Studierna hinner inte betalas tillbaka före pensionen. En ambulanssjuksköterska behöver ”bara” 23 år på sig för att få lönsamhet av sina studier.

I en D-uppsats ” The Shortage of Specialist Nurses in Sweden ” som nyligen lades fram vid Handelshögskolan i Stockholm har studenterna Cecilia Kennergren och Elin Molin undersökt sambandet mellan bristen på specialistutbildade sjuksköterskor och deras löner.

Läs mer

Ambulansen i Stockholm är en livsfarlig snabbtaxi

Ambulanssjukvården i Stockholm är rent ut sagt livsfarlig. Det hävdar flera ledande ambulansföreträdare på DN debatt i dag. Bland annat är överlevnaden för personer som drabbas av hjärtstopp betydligt sämre i Stockholm än i våra nordiska grannländer.

Läs mer

Stiftelse tar hand om dem som tar hand om andra

Förekomsten av posttraumatisk stress hos ambulanspersonal är större än hos amerikanska Vietnamveteraner. Internationell forskning på brandmän visar också på höga ohälsotal. Trots en arbetssituation som innehåller hot, våld, och katastrofsituationer, står personalen ofta ensam vid en personlig kris.

Därför inrättasnu Blåljuspersonalens insamlingsstiftelse, (Blåljusstiftelsen), som ska ta hand om dem som tar hand om andra.

Läs mer

Sidor