Pensi Rescue Oy produkter Busskrasch RescueSALE

Senaste

Senaste

Fortsatt utveckling av ambulanssjukvården i Kronoberg

De lättvårdsambulanser som infördes 2010 och det utökade samarbete med räddningstjänsterna i länet har gjort att Landstinget Kronobergs akutambulanser kan användas mer effektivt.

Förra året genomfördes drygt 19 000 ambulansuppdrag i och utanför Kronoberg, varav de två lättvårdsambulanserna som togs i drift för ett år sedan stod för 540 uppdrag.

Ambulansverksamheten är idag en gemensam organisation med huvudstationer i Växjö och i Ljungby, därutöver finns det olika typer av ambulanspassning i länet.

Läs mer

Högre och jämnare kvalitet i VG-regionens ambulanssjukvård

Gemensamma riktlinjer och standards ska ge högre och jämnare kvalitet i ambulanssjukvården i Västra Götalandsregionen.

Verksamheten fungerar i huvudsak bra och tillgängligheten för invånarna är generellt sett god. Det konstateras i en utredning om den prehospitala akutsjukvården i Västra Götalandsregionen. Samtidigt föreslås ett antal åtgärder för att nå en högre och jämnare kvalitet i ambulanssjukvården i hela regionen. Syftet är att alla invånare i Västra Götaland ska ha tillgång till lika god ambulanssjukvård oavsett var de bor.

Läs mer

Pension efter 43 år som ambulanssjukvårdare!

Lennart Hansson i Dalarna har gjort sin sista dag som ambulanssjukvårdare efter den långa tiden 43 år!

- Det har varit fantastiska år på jobbet. Skulle jag vara 20 år i dag och söka arbete skulle jag välja samma jobb igen, säger Lennart Hansson till dt.se.

Bland arbetskompisarna på Mora ambulansen är uppskattningen stor över Lennart som arbetskamrat.

- En fantastisk arbetskamrat, som alltid är på gott humor och skapar fin stämning i sin omgivning, säger avdelningschefen Mats Rydell.

Det var 1969 Lennart Hansson sökte jobb på Mora lasaretts vaktmästeri.

Läs mer

Ambulansavgift i Dalarna

Snart kan det bli aktuellt med en avgift för att åka ambulans i Dalarna. Den politiska majoriteten i landstinget behöver spara pengar och ett sätt att göra detta är att införa en avgift för ambulanstransport.

Idag betalar patienten egenavgift för taxi, men ambulanstransport är avgiftsfri. Därför föreslås att en ny avgift om 150 kr som utryckningsavgift för ambulans. Denna avgift ingår inte i något högkostnadsskydd.

Läs mer

Vårdförbundet och Vårdföretagarna träffar tillsvidareavtal

Vårdförbundet har tecknat tillsvidareavtal om allmänna villkor och löner med Vårdföretagarna för sjuksköterskor i ambulansföretag från 1 juli 2010. Lönerevisionen för år 2010 är siffersatt. Från och med 1 september 2011 gäller lokal lönebildning. Parterna har också träffat ett nytt avtal om kompetensutveckling.

Utöver träffade avtal har parterna enats om att tillsätta en arbetsgrupp för arbetsmiljö, hälsa och säker vård. Fokus ska ligga på arbetstidsfrågor som jourtjänstgöring och dygnspass.

Läs mer

Ambulanssjuksköterskor bockade bort semester

Ett 40-tal ambulanssjuksköterskor vid Sirius Humanum AB i Skåne har nu insett att en bock i anställningskontraktet gör att de mister den avtalade extravecka som enligt kollektivavtalet annars faller ut för dem som fyller 40 år.

– Det går att förhandla bort extradagarna mot ett annat värde, till exempel högre lön, men det har man inte gjort. Det Sirius har börjat med är att förbocka på anställningsbevisen att arbetstagaren godkänner 25 dagars semester, säger Vårdförbundets förtroendevalda Rickard Uppenberg till Vårdfokus.

Läs mer

Ambulansbrist i Umeå

Patienter i Umeå kan få vänta flera timmar på ambulans. Under de senaste åren har antalet ambulanstransporter ökat med 28 procent i Umeå tätort. Dagligen kan väntetiden för svårt sjuka patienter vara 45 minuter till en timme, och ibland upp till tre timmar. Och detta i Umeå tätort.

Befolkningsökningen i Umeå har varit 10 procent de senaste tio åren, och är nu uppe i drygt 115 000.

– Det är inte hållbart med enbart två ambulanser i Umeå, det behövs tre, säger Marie Rodling Wahlström, verksamhetschef för ambulanssjukvården i Västerbotten till folkbladet.nu.

Läs mer

Ambulanspersonal i södra Halland saknar förtroende för sin ledning

Förhållandet mellan ambulanssjukvårdens ledning och dess personal har länge varit dåligt i södra Halland. Nu har detta blivit än värre efter beslutet som togs för några veckor sedan om att till hösten införa så kallad totalrotation inom ambulansverksamheten i södra Halland.

Stämningen var irriterad och uppgiven när Hallandsposten mötte personalen på ambulansstationen i Laholm. Av rädsla för att "få äta upp det" ville ingen bli citerad med namn i tidningen.

Läs mer

Sidor