Pensi Rescue Oy produkter PPPress AB RescueSALE

Senaste

Senaste

Personalbrist tvingar landsting att ställa av ambulans

Svårigheter att få tag i ambulanspersonal i sommar har tvingat Landstinget i Dalarna att mitt i turistsäsongen stänga av en dagambulans.

Normalt är ambulansberedskapen på vardagar för Leksand och Gagnef en dygnetruntambulans och en dagambulans mellan klockan åtta och 18, men i år kommer dagambulansen i Leksand/Gagnef att ställas av de tre sista veckorna i juli.

– Vi har inte fått ihop tillräckligt med kompetent semesterpersonal, säger Åke Centervärn tf verksamhetschef för ambulanssjukvården i länet till dt.se.

Läs mer

Mycket höga vinstkrav på SOS Alarm

Kravet att SOS Alarm skall redovisa högre vinst ökar enligt en granskning som Dagens Nyheter gjort. Enligt styrelseordföranden Johnny Magnusson (M) ska personalstyrkan reduceras och fler samtal besvaras från andra håll i landet än där den som ringer in bor.

Bolaget har inte gett den vinst som önskades och nu har styrelsen sedan i höstas infört ett krav på en årlig vinstmarginal om minst 12 procent. Det innebär att mer än var tionde krona som företaget drar in som omsättning måste gå till vinst – en andel som ytterst få statliga och privat bolag når upp till.

Läs mer

Kronobergs ambulanser får tillgång till patientjournaler

Ambulanspersonal i Kronoberg skall fortsättningsvis få veta mer än namn, adress och sjukdomssymptom när de åker på fall som larmats via SOS.

Läs mer

Slutet nära för privat ambulansjukvård i Göteborg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset kan komma att ta tillbaka ambulanssjukvården för att driva den i egen regi. När avtalet med Falck går ut nästa år är det tveksamt om det blir någon ny upphandling.

Det är lättare att samarbeta och ta ansvar om SU tar över.
– Jag ser stora fördelar med att ha det i egen regi. Det är lättare att samarbeta, det är lättare att ta ansvar för patientsäkerheten och sådana saker, säger Kerstin Brunnström som är socialdemokratisk ordförande i styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset till sr.se.

Läs mer

Succé för Ambulansforum 2011 i Malmö!

Konferensen och utställningen Ambulansforum 2011 som genomfördes på Kockum Fritid i Malmö 17-18 maj blev en succé. Intresset bland de 250 anmälda deltagarna var mycket stort.

Läs mer

Ambulanshelikopter i Värmland dröjer

– Det finns en samstämmighet i landstinget om att vi ska ha tillgång till en ambulanshelikopter. I takt med den nationella utvecklingen kommer vi att fortsätta arbeta med införandet av ambulanshelikopter i Värmland, säger landstingsdirektör Hans Karlsson.

Läs mer

Snart ingen privat ambulanssjukvård i Norge

Styrelsen i Helse Midt-Norge träffade i dag beslutet att överta all privat ambulansdrift från och med år 2013. Detta innebär att privat ambulanssjukvård endast finns kvar i begränsad omfattning i Telemark i Sydnorge.

Den privata ambulansverksamheten fick mycket beröm för att leverera en god kvalitet, men flertalet i i Helse-Midts ledning ansåg ändå att det var viktigt att det offentliga tog över driften eftersom ambulansen skall vara specialistsjukvårdens förlängda arm.

Läs mer

Ambulansupphandling i Värmland måste göras om

Landstinget bröt mot Lagen om Offentlig Upphandling när ambulanssjukvård för västra Värmland upphandlades i januari i år. Det har Förvaltingsrätten nu slagit fast i en dom.

Landstinget gav kontraktet till det privata ambulansbolaget Samariten, trots att företaget inte ordnat med lokaler, som var ett av kraven för att få uppdraget.

Beslutet överklagades av Arvika kommun (Räddningstjänsten som idag utför ambulanssjukvården) och de får nu rätt av domstolen genom att upphandlingen nu måste göras om.

Läs mer

Sidor