Besök: idag 1.499, vecka 1.499, månad 34.753  förra: dagen 1.419, veckan 12.433, månaden 38.609
Pensi Rescue Oy produkter PPPress RescueSALE

oktober 2018

Ambulanschefen: ”Vi har inget alternativ”

19 oktober 2018 - 20:44
0 kommentar/er

Ambulanspersonalens skyddsmasker får inte längre användas, enligt Arbetsmiljöverkets beslut. Men några alternativ finns inte enligt ambulansledningen i Västmanland. Därför har man beslutat att fortsätta använda skyddsmask 90.
– Vi har inget som ersätter masken. Så här ser det ut nationellt idag, säger Fredrik Leek, chef för ambulanssjukvården i länet.

Personal inom bland annat ambulanssjukvården har en särskild skyddsmask som de kan använda till exempel vid giftiga gasutsläpp.

Fel på defibrillator – patienter utsattes för livsfara

09 oktober 2018 - 22:22
0 kommentar/er

Drygt 70 patienter i länet kan ha fått sina EKG:n felaktigt bedömda efter att apparater som använts angett fel datum för när ett EKG registrerats.

Felet upptäcktes nu i september på en apparat i en ambulans och en felsökning visade att det fanns hela 71 EKG:n gjorda mellan 2013 och 2018 från 20 olika apparater i länet där datumen inte stämde. Maskinerna hade angett datum från 2009 eller 2010 i stället.

Ambulanspersonal kan tvingas att täcka upp på akuten

09 oktober 2018 - 21:37
3 kommentar/er

Ambulanssjuksköterskor kan tvingas tjänstgöra på akuten vid Östersunds sjukhus, nattetid, för att täcka upp bristen på personal.

Modellen har möts av stort motstånd hos ambulanssjuksköterskorna, som oroar sig över hur deras arbetsmiljö påverkas.

I den risk och konsekvensanalys som gjorts av de fackliga företrädarna lyfts flera risker fram.

Bland annat att nattkörning vid uttryckningar ställer höga krav på skärpa och koncentration, vilket kan påverkas av att ha en hög arbetsbelastning vid arbete på akuten.

Vården i körande ambulanser utforskas

03 oktober 2018 - 10:43
0 kommentar/er

Forskare på Statens väg- och transportforskningsinstitut i Linköping ska ta reda på hur olika vårdmoment påverkas när de utförs i en snabbkörande ambulans.

– Vi vill göra detta så att det känn så realistiskt som möjligt, säger forskaren Björn Lidestam och berättar att man därför utvecklar en ambulanssimulator.

Dessutom är det ju inte lämpligt att träna på de olika momenten ute på vägen. 

Fyra nya ambulanser till Jämtlands län – placeras i glesbygd

03 oktober 2018 - 10:26
0 kommentar/er

Fyra nya ambulanser, med toppmodern teknik vad gäller säkerhet och arbetsmiljö för personal och patienter installeras just nu i Jämtlands län.

Ambulanserna placeras i gles- och landsbygd, i orter där avstånden till patienterna är långa och besvärliga, berättar Björne Bergenby som är ambulanssjuksköterska.

– Det blir en i Hammarstrand, därefter en i Hede samt i Strömsund, och därefter en i Bräcke, säger han.

Ambulanserna är av SUV modell, vilket gör att man färdas högre och säkrare.