Besök: idag 824, vecka 5.190, månad 21.791  förra: dagen 1.103, veckan 8.837, månaden 40.428
Pensi Rescue Oy produkter FLISA 2017 Samriten Ambulans AB

augusti 2017

Ambulanspersonal kunde inte nå SOS

18 augusti 2017 - 10:36
0 kommentar/er

Ambulanspersonal kunde inte SOS inom rimlig tid och en patient fick därför vänta i flera minuter.Nu rapporteras avvikelsen.

Det var tidigt på morgonen för drygt en vecka sedan som ambulanspersonal vid Region Örebro län inte kunde nå SOS. Enligt avvikelserapporten kunde ambulanspersonal som jobbade natt inte komma fram till SOS inom rimlig tid. Det ledde bland annat till att en patient fick vänta i tio minuter innan svar. Händelsen är nu rapporterad som en avvikelse.  

Ambulant bedömning får mobilt pris

16 augusti 2017 - 19:05
0 kommentar/er
En arbetsmodell i Region Halland för att omhänderta äldre och personer med stort vårdbehov har fått en ny utmärkelse inom mobil vård. 

Den Mobila Vårdens pris 2017

Det nyinstiftade priset delas ut av Region Östergötland och Linköpings universitet.

Mottagare är Region Halland med samverkansprojektet Ambulant Bedömning, som leds av ambulanssjuksköterskan och verksamhetsutvecklaren Glenn Larsson och utredaren Anders Holmén och samt Högskolan i Halland och professor Kristina Ziegert.

Region Skåne vill flytta våldet från Malmö till Lund

14 augusti 2017 - 19:52
0 kommentar/er

Region Skåne har beslutat att bygga upp ett traumacenter i Lund efter amerikansk modell. Arbetet påbörjas under hösten. Till årsskiftet kommer det att finnas en traumaöverläkare på plats och till halvårsskiftet 2018 kommer en traumabakjourslinje att vara igång.

Tanken är att samla specialistkompetens för traumatologi på ett ställe.  

Slumpmässiga alkohol- och drogtester av personal ska införas i Gävleborg

14 augusti 2017 - 19:46
0 kommentar/er

Från och med början av nästa år ska slumpmässiga alkohol- och drogtester kunna tas på personal i Region Gävleborg som ett led i arbetet att bli en alkohol- och drogfri region. Gästrike Hälsinge läkareförening är delad i frågan.

Region Gävleborg är en alkohol-, drog- och tobaksfri region. Syftet med alkohol- och drogtesterna är att öka patientsäkerheten, uppnå en säker arbetsmiljö och förebygga ohälsa hos medarbetarna. 25 procent av de anställda ska testas varje år.

Det offentliga skall inte äga flygplan och helikoptrar

12 augusti 2017 - 11:20
0 kommentar/er

Henrik Johansson, debattör i beredskapsfrågor avslöjar planekonomiska drömmar i Dagens Samhälle

Märkliga ägandeformer förekommer i landsting och regioner och de förefaller att öka. Det kan bli mycket dyrt för skattebetalarna. Hur långt är landstingen beredda att gå i sin strävan att äga ambulansflyg och utföra tjänster som ligger långt utanför kärnkompetensen?

Nytt datorstöd gör det lättare att värdera bröstsmärtor

11 augusti 2017 - 15:57
0 kommentar/er

Bröstsmärtor kan bero på allt från en lindrig muskelinflammation till en allvarlig hjärtinfarkt. Nu finns ett nytt datorstöd som ska hjälpa larmoperatörerna på SOS Alarm att göra en korrekt bedömning över hur allvarliga symtomen är.

– Det är bara 10-15 procent av alla som ringer till SOS Alarm för bröstobehag som har en allvarlig åkomma, säger Johan Herlitz, professor i prehospital akutsjukvård i ett pressmeddelande från Borås högskola.

Torbjörn drabbades av stroke – fick inte ambulans

09 augusti 2017 - 18:10
0 kommentar/er

När Torbjörn Haglund från Malmköping drabbades av en stroke ville larmoperatören inte skicka någon ambulans. Istället fick han ringa efter egen transport till sjukhuset. 
– Nu kan man inte känna sig helt trygg längre, säger han.

En morgon i början av juni tappade Torbjörn Haglund kontrollen över sin egen kropp.

– Jag förde ett vattenglaset till munnen men det hamnade på bröstet, säger han.

Var femte tur med ambulanshelikoptern uteblir

07 augusti 2017 - 23:14
0 kommentar/er

Förra året flög landstingets ambulanshelikopter på 576 uppdrag. Men i 138 fall tvingades piloterna säga nej.
Det innebär att nästan var femte flygning, 19 procent, inte gick att genomföra.

– Vi kan inte göra någonting åt vädret, det är som det är, säger Patrick Brandenstein, chef för ambulanshelikoptern i Lycksele.

Bara i fyra fall var det tekniska problem som gjorde att helikoptern inte kunde lyfta. I de övriga 134 fallen var det vädret som ställde till det.

Unik ambulans införs i Hässleholm

06 augusti 2017 - 15:40
0 kommentar/er

En ny typ av ambulans specialutrustad med högupplösta kameror har börjat användas i Hässleholm. Vid behandling av strokepatienter skickas bilder via videolänk till en neurologläkare som kan se hur patienten mår och bistå med kompetens, det skriver Kristianstadsbladet.

Starkt team i lasten

04 augusti 2017 - 11:58
0 kommentar/er

Långt från sjukhusets 
resurser har teamet vid ambulans­helikoptern i Östersund ansvar för svårt 
sjuka patienter. Och det är ofta bråttom.

Larmet kommer strax före klockan tolv. En kvinna har ramlat ihop utanför sitt hus med misstänkt hjärtstillestånd. Anhöriga har påbörjat hjärt-lungräddning.

65-åring avled i hemmet – nu görs Lex Maria-anmälan

02 augusti 2017 - 13:20
0 kommentar/er

En 65-åring man blev utskriven från kirurgkliniken på Falu lasarett. Senare hittades mannen avliden i sitt hem.  Landstinget Dalarna ser mycket allvarligt på det inträffade och genomför nu en internutredning samt gör en Lex Maria- anmälan, säger Eva Ohlsson, chefsläkare i landstinget.

Det var den 29 maj 2017 som 65-åringen blev utskriven från kirurgkliniken på Falu lasarett, där han vårdats på grund av revbensfraktur, och skickades hem.

Ambulanspersonal lekte "På spåret" under färd

02 augusti 2017 - 13:13
0 kommentar/er

Ambulanspersonal filmade med mobilen och lekte "På spåret" på väg mot akuten i Malmö. Händelsen utreds nu av ambulanssjukvården.
– Att lägga ut en film såhär är olämpligt och inte korrekt. Vi kommer att utreda händelsen, säger Poul Kongstad, regional verksamhetschef på ambulanssjukvården i Skåne.

Sidor