Besök: idag 669, vecka 1.773, månad 22.757  förra: dagen 1.103, veckan 7.465, månaden 41.297
Pensi Rescue Oy produkter PPPress RescueSALE

september 2016

Ny teknik ska göra ambulansen mer effektiv

30 september 2016 - 23:27
0 kommentar/er

Stockholm-Ett nytt IT-system installeras nu i länets alla ambulanser. Tanken är att information om patienten ska kunna skickas i realtid för att förbereda vårdgivaren inför att ambulansen kommer in.

FRAPP kallas utrustningen som ska installeras i alla ambulanser och hos mottagande vårdgivare. Det står för "framtida prehospital plattform IT i Stockholms läns landsting".

Sjukvårdspersonalen knappar in information om patienten och kan skriva journal direkt i ambulansen. Men framför allt handlar det om att sjukhusen ska kunna se när en ambulans är på väg in.

Ambulansattacken: "Vi räddar liv - varför skada oss?

28 september 2016 - 23:00
0 kommentar/er

Göteborg-När ambulanssjuksköterskorna Jennifer och Sandra under måndagskvällen åkte ut på ett akutlarm blev de beskjutna med grön laser och var tvungna att invänta poliseskort. De ifrågasätter varför människor vill skada blåljuspersonal vars uppgift är att hjälpa människor.

Jennifer och Sandra åkte på ett ”Prio 2”-larm på Hisingen. Det innebär att den nödställda befinner sig i ett "Akut, men inte livshotande tillstånd", vilket var rena turen för patienten.

Nytt hus för blåljusen i Aneby

27 september 2016 - 22:01
0 kommentar/er

Jönköping-Kommunfullmäktige i Aneby beslutade på måndagskvällen om att bygga ett nytt hus för kommunens blåljusverksamhet. Den nya lokalen ska innehålla både räddningstjänst, polis och ambulans.

Den nuvarande brandstationen i Aneby byggdes redan 1971 och uppfyller i dag inte många av de krav som ställs trots några renoveringar under åren som gått.

Bygga nytt

Kommunen har utrett om de gamla lokalerna skulle renoveras och byggas till för 12,5 miljon kronor, men har i stället gått på linjen att bygga nya lokaler.

Lättvårdsambulans ska komplettera vården

27 september 2016 - 21:05
0 kommentar/er

Jönköpings län-En lättvårdsambulans kommer att komplettera vården. Den är anpassade för patienter som är stabila men som samtidigt har ett tydligt vårdbehov av exempelvis övervakning eller syrgas. 

Ambulansförbundet varnar för Londonmodell

25 september 2016 - 23:02
0 kommentar/er

EKSJÖ London är ingen bra modell för ambulanstrafik i ett glesbygdslän som Jönköping. Det menar ALARM-Ambulansförbundet som vet vilka katastrofala följder det har fått i Gävleborgs län. Där slutade mer än en tredjedel av personalen när systemet infördes.

Det säger Henrik Johansson, utredare på Ambulansförbundet i Uppsala.

— Transporttiden där det tar mer än trettio minuter till närmaste sjukhus benämns glesbygdssjukvård. Systemet är helt fel för Jönköpings läns förhållanden, menar han.

Landstinget vill ta över ambulansdirigering från SOS

23 september 2016 - 22:22
0 kommentar/er

Landstinget Sörmland vill återigen ta över ambulansdirigeringen i egen regi. För andra gången vänder man sig till grannlänen för att få till ett samarbete.

Det blir av allt att döma inget förlängt avtal med SOS Alarm när det gäller ambulansdirigeringen i länet.

Vänder sig till grannlänen

Landstingsstyrelsen beslutade i tisdags att Sörmland ska ta över verksamheten i egen regi tillsammans med landstingen i Uppsala och Västmanland.

Ny teknik i ambulanser ska förbättra mottagandet för patienterna

20 september 2016 - 22:55
0 kommentar/er

Norrtälje-Sedan en dryg vecka tillbaka har Tiohundra infört en ny IT-plattform för ambulanssjukvården. Det innebär bland annat att kommunikationen mellan ambulansen och akutmottagningen förbättras vilket gör mottagandet av patienter effektivare.

Det nya systemet kallas Frapp och det gör det möjligt för akuten att i realtid följa de ambulanser som är på väg in till sjukhuset. Även data som till exempel EKG, patientens tillstånd och bilder på eventuella skador kan delas över systemet.

Så går vården till på natten

19 september 2016 - 21:46
0 kommentar/er

Strömstads-Peter Sanftleben är intensivvårdssjuksköterska och en av dem som kör det som på fackspråk heter single responder-fordon.

Dagtid är bilen stationerad i Munkedal, men mellan klockan 22 på kvällen och 8 på morgonen ska den befinna sig i Strömstads och Tanums kommuner. 1177 Vårdguiden, SOS Alarm och hemsjukvården kan larma ut den till akut sjuka.

Hon belönas för sitt arbete för barn som far illa

19 september 2016 - 21:41
0 kommentar/er

Lisa Gårdlund insåg att ambulanspersonal har vårdens bästa möjligheter att slå larm när barn far illa. På måndagen belönas hennes arbete med Prehospitala priset.

Lisa Gårdlund är i grunden barnmorska men har i åtta år jobbat inom ambulansen på halvtid, utöver arbetet på förlossningen i Ystad.

– Inom ambulansen har jag sett jättemycket elände i form av trafikolyckor, ond bråd död och sjukdom. Men inget kan mäta sig med den obehagskänsla man får när man som barnmorska lägger ett nyfött barn i en famn och känner att detta kommer inte att bli bra.

Färre patienter till akuten

19 september 2016 - 21:36
0 kommentar/er

Landstingets nya bedömningsbilar visar resultat

Rätt vårdnivå är ledord i landstingets pågående utvecklingsarbete. I december förra året invigdes den första bedömningsbilen som är ett led i den utvecklingen. Bilen är placerad i Karlstad. I maj togs den andra som är placerad i Sunne i bruk.

Wolmer Edqvist är verksamhetschef på ambulanssjukvården på Landstinget i Värmland, han är nöjd med de siffror som en första uppföljning visar. En minskning med 500 patienter till akuten under fyramånadersperiod.

Ambulansen utreder ny modell

19 september 2016 - 21:31
0 kommentar/er

Utredning drar lärdom av ambulanstrafiken i London

LÄNET Regionen vill införa nya arbetssätt för ambulansens personal. Uppdragen ökar, men bemanningen och antalet bilar är desamma. En utredning ska hitta en modell som gör organisationen effektivare.

Publicerad 15 sep 2016 12:17

Det är sjukvårdsdirektör Agneta Ståhl som gett uppdraget att utreda möjligheterna till en förändring.

Sjuksköterskor trygga vid traumalarm

16 september 2016 - 00:15
0 kommentar/er

Intensivvårdssjuksköterskor ger gott betyg åt den egna kompetensen och förmågan att hantera situationen. Men kan känna sig osäkra på andra sätt.

Tillräcklig egen kompetens, men ibland också en känsla av otillräcklighet. Det sammanfattar hur svenska intensivvårdssjuksköterskor upplever att hantera traumlarm. En arbetsuppgift som innebär att de får släppa all pågående verksamhet för den ännu mer akuta situationen.

Det visar en studie gjord av Linda Sandström, specialistsjuksköterska inom operationssjukvård och doktorand i omvårdnad vid Luleå tekniska universitet.

Sidor