Besök: idag 767, vecka 5.717, månad 26.701  förra: dagen 1.337, veckan 7.465, månaden 41.297
Pensi Rescue Oy produkter PPPress RescueSALE

Innehållssamlare

Efterlyser bättre samordning av data inom vården

Nyheter från Vårdförbundet - mån, 07/05/2018 - 10:12

Genom att samla in och använda data i realtid kan man minska antalet vårdskador och öka kvaliteten och jämlikheten i vården, skriver ett stort antal företrädare inom vård, forskning och företag på DN debatt.

– Bekymringsverdig at det er skapt et feilaktig bilde

Nyheter från Ambulanseforum - mån, 07/05/2018 - 10:07

Nordlandssykehuset fastholder at det ikke har vært noe stort problem med samtidighetskonflikter etter at en av ambulansene på Sortland ble fjernet. Ambulansetjenesten er god, er deres syn, ifølge Vesterålen Online (krever innlogging). Siste: Ordfører lover orientering om ambulanse Bakgrunn: Ambulansekutt har redusert beredskapen, det er ikke greit Les også: NyRead More

Innlegget – Bekymringsverdig at det er skapt et feilaktig bilde dukket først opp på Ambulanseforum.

Ordfører lover orientering om ambulanse

Nyheter från Ambulanseforum - mån, 07/05/2018 - 09:57

Tove Mette Bjørkmo deler Høyres bekymring for ambulansesituasjonen på Sortland. Hun lover sak i kommunestyret, ifølge Vesterålen Online. Bakgrunn: Måtte kjøre naboen til legevakta Tidligere: Heiv seg rundt da ambulansen var opptatt Fredag uttrykte Sortland Høyre bekymring for ambulansesituasjonen i kommunen, i kjølvannet av at en mann med slagsymptomer ikkeRead More

Innlegget Ordfører lover orientering om ambulanse dukket først opp på Ambulanseforum.

Semesterstök med tomma pass och extraerbjudanden

Nyheter från Vårdförbundet - mån, 07/05/2018 - 08:00

Redan nu är det tydligt att flera vårdgivare kommer få svårt att fylla luckorna under sommaren. Barnmorskor i Västerås och sjuksköterskor i Umeå erbjuds 12 000 kronor för en flyttad semestervecka.

Allvarliga brister i strokevård på grund av sjuksköterskebrist

Nyheter från Vårdförbundet - mån, 07/05/2018 - 04:00

En patient som vårdades på strokeavdelningen vid Mälarsjukhuset fick för lite andningsträning och gick ner kraftigt i vikt till följd av för lite mat och dryck. Sjukhuset förklarar det med sjuksköterskebrist.

Reduktioner i beredskabet skal redde økonomien i Vestsjællands Brandvæsen

Nyheter från Beredskapsinfo i Danmark - sön, 06/05/2018 - 19:00

Vestsjællands Brandvæsen skal spare yderligere 2 mio. kr. om året, og de penge skal findes gennem en kommende ændring af den risikobaserede dimensionering. Brandvæsenet lægger op til, at brandstationen i Sorø mister både 2. slukningstog og redningsliften samt at brandstationen på Orø erstattes af et reduceret ø-beredskab uden uddannede brandfolk.

Ved oprettelsen af Vestsjællands Brandvæsen besluttede ejerkommunerne, at der skulle spares 6,6 mio. kr. om året fra 2017. Hidtil er det dog kun lykkedes for brandvæsenet at effektivisere for 4,3 mio. kr., og i år forventer brandvæsenet at få et underskud på 2,7 mio. kr.

Den resterende besparelse vil Vestsjællands Brandvæsen finde i forbindelse med en kommende ændring af den risikobaserede dimensionering. Her er der en række sparemuligheder i spil, men især tre af mulighederne vil have indvirkning på brandvæsenets serviceniveau.

Vil nedlægge slukningstog i Sorø

I dag har brandstationerne i Holbæk og Sorø hver to slukningstog, men Vestsjællands Brandvæsen har analyseret muligheden for at spare et slukningstog væk i begge byer.

For Holbæks vedkommende viser analysen, at der ca. fem gange om året har været to samtidige indsatser, hvor der således har været brug for 2. slukningstog. Endvidere har 2. slukningstog assisteret ved samme indsats som 1. slukningstog ca. fire gange om året. Og da Holbæk samtidig er den station i brandvæsenet, der har flest udrykninger, og en fjernelse af 2. slukningstog vil påvirke robustheden for nabostationerne, er anbefalingen fra brandvæsenet, at Holbæk fortsat skal have to slukningstog.

Anderledes ser det ud i Sorø, hvor der kun har været brug for 2. slukningstog ca. to gange om året. Derfor vurderer brandvæsenet, at det vil være beredskabsfagligt forsvarligt at nedlægge 2. slukningstog, hvilket i praksis vil indebære, at stationen i Sorø mister en autosprøjte, der i dag bemandes med holdleder og tre brandfolk.  Besparelsen vil være på 151.000 kr. om året.

Sjældent behov for højderedning

Også behovet for højderedningskøretøjer er blevet analyseret. Vestsjællands Brandvæsen har allerede fjernet en redningslift fra brandstationen i Nykøbing Sjælland, og brandvæsenets vurdering er, at det vil være fagligt forsvarligt også at fjerne redningsliften fra Sorø.

Redningsliften blev indsat i 2010, efter at Beredskabsstyrelsen havde anbefalet, at den daværende påhængsstige blev erstattet af et højderedningskøretøj. Men siden da har redningsliften aldrig været anvendt til personredning ved brand. Derimod har den to gange været anvendt til bjergning af person fra gylletank, en gang til redning af selvmordstruet person fra mast og to gange til assistance til ambulancetjenesten med højderedning fra tag. Endvidere har redningsliften 5-10 gange assisteret ambulancetjenesten med at få patienter – typisk overvægtige – ned fra lejligheder via altanen. Herudover anvendes redningsliften til brandslukning fra stigetop og håndtering af skorstensbrande.

I dag er der ca. 50 bygninger i Sorø-området, hvor personredning fra håndstiger ikke vil være mulig. Men her vil brandvæsenet i stedet kunne basere sig på brug af springpude eller redningsmasker. Vestsjællands Brandvæsen advarer dog om, at Beredskabsstyrelsen muligvis vil kritisere en nedlæggelse af redningsliften. Blandt andet derfor anbefales det, at der indgås en aftale med naboberedskaberne om, at der afsendes højderedningskøretøjer fra Slagelse og Ringsted, når der indløber melding om brand i etageejendomme i Sorø by.

Besparelsen vil være på 370.000 kr. om året. Det overvejes dog at flytte redningsliften fra Sorø til Holbæk – og så udfase Holbæks redningslift. Det skyldes, redningsliften i Sorø er nyere og bedre end Holbæks, der oprindeligt stammer fra Nykøbing Sjælland.

Ikke længere brandfolk på Orø

Den tredje ændring, som Vestsjællands Brandvæsen lægger op til, er at Orø ikke længere skal have en almindelig brandstation. I stedet skal der etableres et såkaldt ø-beredskab, som består af en brandfoged og et antal borgere, der har fået en uddannelse på otte timer. Det vil give en årlig besparelse på ca. 550.000 kr.

Vurderingen fra Vestsjællands Brandvæsen er, at det vil være fagligt forsvarligt at reducere beredskabet på Orø, da slukningshjælpen fra brandstationen i Kirke Hyllinge kan være fremme indenfor 20-25 minutter. Brandvæsenet henviser desuden til, at der de seneste fire år kun har været 19 brandudrykninger på Orø, hvoraf kun de tre var til bygningsbrande.

Det ventes, at beredskabskommissionen tager stilling til de tre sparemuligheder i slutningen af maj.

– Utrykkingstida har auka med 40 prosent

Nyheter från Ambulanseforum - sön, 06/05/2018 - 12:26

ASKVOLL: – For innbyggarane våre går det på tryggleiken laust. Dette er ikkje godt nok, seier ordførar Ole Andre Klausen i Askvoll til Firda (krev innlogging). I 2016 hadde Askvoll den tredje dårlegaste utrykkingstida i fylket. Så blei ambulansestasjonen lagt ned i 2017, og både bil og personale flytta tilRead More

Innlegget – Utrykkingstida har auka med 40 prosent dukket først opp på Ambulanseforum.

Høie: – Foreløpig ingen ny anbudsrunde

Nyheter från Ambulanseforum - sön, 06/05/2018 - 11:19

Søndag: Seks ambulansefly står nå helt eller delvis på bakken, ifølge NRK Troms. Krisen i luftambulansetjenesten har fortsatt gjennom helga. Bare det siste døgnet har seks ambulansefly stått helt eller delvis på bakken på grunn av mangel på piloter og flyteknikere. Helseminister Bent Høie hadde lørdag møter med både UNNRead More

Innlegget Høie: – Foreløpig ingen ny anbudsrunde dukket først opp på Ambulanseforum.

Boligselskabs servicefolk flytter ind på brandstation

Nyheter från Beredskapsinfo i Danmark - sön, 06/05/2018 - 10:00

Det fælleskommunale Beredskab & Sikkerhed og Boligselskabet B45 i Grenaa har indledt et utraditionelt samarbejde, hvor boligselskabets servicefolk flytter ind på brandstationen i Grenaa. Her får de egne lokaler, men de kommer også til at dele for eksempel værksteder med brandfolkene. Og håbet er, at nogle af servicefolkene får lyst til at blive deltidsbrandfolk.

Beredskab & Sikkerhed er det fælles beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner. Og direktøren for beredskabet, Kasper Sønderdahl, har sammen med direktøren for Boligselskabet B45, Anders Lisvad, underskrevet den nye leje- og samarbejdsaftale.

”Det betyder, at begge parter kan udnytte ressourcerne langt bedre. Vi har begge mange maskiner, der ikke bruges så ofte. For eksempel råder vi nu tilsammen over tre hedvandsrensere som ikke kører i mange timer. Med den her ordning kan vi på sigt erstatte dem med en enkelt renser, der både er mere effektiv og som vil få en langt bedre udnyttelse. Alle skal kunne bruge alles grej”, fortæller Anders Lisvad.

“Hos Beredskab & Sikkerhed er vi meget optaget af at lave fremdrift, så det her er ikke en ny tankegang for os. Det handler om at få idéen og vurdere, hvad der er realistisk. På den ene side mister vi noget fysisk plads, og på den anden side får vi en økonomisk gevinst, adgang til mere og bedre grej og nogle nye kompetencer”, siger Kasper Sønderdahl.

Markante fordele – trods mindre selvbestemmelse

De to direktører er enige om, at organisationerne kommer lidt i familie med hinanden, og at medarbejderne naturligt bliver en del af en større enhed – og selv om de hver især skal afgive lidt selvbestemmelse, er fordelene markante.

Mens brandfolkene oftest indgår i akut opståede situationer, arbejder boligselskabets folk i høj grad med planlagt vedligeholdelse, der ofte kan skubbes tidsmæssigt. “Det åbner optimale muligheder for et godt samspil, så det giver rigtig god mening,” siger Anders Lisvad, der også spår, at de to endnu ikke er færdige med at udforske samarbejdsmulighederne.

En af det fælleskommunale beredskabs store udfordringer er at skaffe deltidsbrandfolk indenfor almindelig arbejdstid. “Det er særlig svært, når der er opsving, men det er helt kritisk for os, og derfor arbejder vi målrettet på at sikre beredskabet. Hvor vi skal være knivskarpe, når alarmen lyder, er B45’s folk langt mere fleksible og kan ofte forlade deres arbejde. Derfor har vi et håb om, at nogle af deres medarbejdere vil have lyst til at indgå i beredskabet på stationen”, siger Kasper Sønderdahl.

Anders Lisvad fra B45 understreger, at det er den enkeltes egen beslutning, men at boligselskabet principielt har givet grønt lys. “Vi vil gerne vise samfundsansvar og aktivt styrke beredskabet i Grenaa, hvor almene boliger udgør 20 pct. af den samlede boligmasse. Derfor er det ekstra vigtigt for os”.

Fejl fik halvdelen af sirenerne til at hyle en ekstra gang

Nyheter från Beredskapsinfo i Danmark - lör, 05/05/2018 - 13:00

99,2 pct. af varslingssirenerne i Danmark hylede med på Store Hyledag den 2. maj, hvor Beredskabsstyrelsens sirenevarslingssystem blev testet. En fejl var dog skyld i, at halvdelen af sirenerne afgav et ekstra varslingssignal inden afvarslingen. Dermed kunne man også nogle steder høre varslings- og afvarslingssignalet på samme tid. Fejlen er fundet og rettet.

Beredskabsstyrelsen oplyser, at de foreløbige data viser, at 99,2 pct. af sirenerne hylede med på dagen, som har tilnavnet ”Store Hyledag”. Det er et tal, der matcher tidligere års resultater.

”Vi er tilfredse med antallet af sirener, der hylede, men vi skal selvfølgelig følge op på de fejlmeldinger, vi har registreret. Det er jo blandt andet derfor, vi tester dem”, siger Henrik Andersen, der er chef for Sikkerhed og Drift i Beredskabsstyrelsen.

Fejl gav ekstra signal

Normalt afgiver sirenerne tre signaler på Store Hyledag: To varslingssignaler og ét afvarslingssignal. I år afgav omkring halvdelen af sirenerne imidlertid tre varslingssignaler før afvarslingen, og det betød, at man i visse områder, hvis man befandt sig inden for flere sireners rækkevidde, kunne høre varslings- og afvarslingssignalet på samme tid.

”Vi har fundet og rettet fejlen i systemet, og nu er vi i gang med at opdatere vores procedurer, så vi undgår en lignende situation i fremtiden”, siger Henrik Andersen.

Sirenerne er opsat på hustage og master i hele landet og kan høres af omkring 80 pct. af befolkningen.  Hvert år på den første onsdag i maj bliver systemet testet med lyd. Systemet drives og vedligeholdes af Beredskabsstyrelsen, mens det er politiet, der aktiverer sirenerne, når der er behov for det.

Fødende kvinne i Finnmark fikk ikke ambulansefly: Måtte føde hos fastlege

Nyheter från Ambulanseforum - lör, 05/05/2018 - 12:50

Rutinert kommuneoverlege slår alarm: – Det er fare for liv og helse i Finnmark nå, sier han til Fremover (krever innlogging). Kommunelege i Loppa og medlem i helseforetakenes ambulanseflyutvalg, Olav Gunnar Ballo, bekrefter til iFinnmarkat han opplever at det er fare for liv og helse med den ustabile ambulansetjenesten. –Read More

Innlegget Fødende kvinne i Finnmark fikk ikke ambulansefly: Måtte føde hos fastlege dukket først opp på Ambulanseforum.

Grattis alla barnmorskor!

Nyheter från Vårdförbundet - fre, 04/05/2018 - 14:00

I morgon lördag firas internationella barnmorskedagen över hela världen. Temat för i år är barnmorskans arbete för säkerställa hög kvalitet på vården för mor och barn före, under och efter graviditet och förlossning.

Setter inn svensk fly uten autorisert helsepersonell

Nyheter från Ambulanseforum - fre, 04/05/2018 - 11:56

Helseforetaket avviser fullt sammenbrudd i luftambulansetjenesten, ifølge Altaposten. Krisen i luftambulansetjenesten blir stadig forverret og mer komplisert. Helseforetaket Luftambulansetjenesten som er ansvarlig for beredskapen, avviser overfor Altaposten at de er full sammenbrudd i tjenesten. – Luftambulansetjenesten HF ser svært alvorlig på at de tre nordligste flyene var ute av beredskapRead More

Innlegget Setter inn svensk fly uten autorisert helsepersonell dukket først opp på Ambulanseforum.

Sjefen for ambulanseflyene: – Tjenesten kommer til å bryte sammen

Nyheter från Ambulanseforum - fre, 04/05/2018 - 11:49

– Det vil være naivt å tro at vi klarer å levere luftambulansetjenesten frem til neste år sier han til Nordlys. Dette siterer Avisa Nordland (krever innlogging). Siste: Flygere slo alarm, men ble ikke hørt – dette er ren statlig sosial dumping Les også: Ambulanseflyene står, men ingen sier fra MerRead More

Innlegget Sjefen for ambulanseflyene: – Tjenesten kommer til å bryte sammen dukket først opp på Ambulanseforum.

Ambulanspersonal bestulna i samband med uppdrag

Nyheter från Vårdförbundet - fre, 04/05/2018 - 11:27

Två medarbetare vid Aisab ambulans på Ekerö utanför Stockholm blev bestulna på sina värdesaker under tiden som de utförde hjärt- lungräddning på en person.

Föräldrar vill återkalla barns adhd-diagnoser

Nyheter från Vårdförbundet - fre, 04/05/2018 - 11:21

Antalet barn och unga med en neuropsykiatrisk diagnos har ökat kraftigt de senaste tio åren. Men ibland går utredningsarbetet för fort. Många föräldrar hör av sig till vården och begär att få en ny bedömning.

Tysk sjuksköterska kidnappad i Somalia

Nyheter från Vårdförbundet - fre, 04/05/2018 - 10:01

En tysk sjuksköterska som arbetar för Internationella Röda korset i Somalias huvudstad Mogadishu fördes på onsdagskvällen bort av beväpnade män. De tio internationella frivilligarbetare som fanns kvar evakuerades till Nairobi.

Nyanlända ska få bättre sexualupplysning

Nyheter från Vårdförbundet - fre, 04/05/2018 - 09:42

Många nyanlända kommer från samhällen med strikta värderingar kring sexualitet. Nu ger regeringen 3,7 miljoner kronor till RFSU för att förbättra den sexuella och reproduktiva hälsan samt sprida information till målgruppen.

Ny lag ger ersättning till tvångssteriliserade

Nyheter från Vårdförbundet - fre, 04/05/2018 - 04:00

Personer som tvingades att sterilisera sig för att få genomgå könsbekräftande behandling kommer att få ersättning av staten. Den 1 maj trädde en ny lag i kraft.

Udvalgsformand: Nærliggende at hjemtage ambulancekørslen

Nyheter från Beredskapsinfo i Danmark - tors, 03/05/2018 - 19:00

Region Syddanmark har fået en masse gode erfaringer af at hjemtage dele af ambulancedriften, og derfor kunne det være nærliggende at hjemtage ambulancedriften i hele regionen. Det siger formanden for det præhospitale udvalg, Mads Skau (V). Et næsten enigt regionsråd har dog besluttet at forlænge den nuværende kontrakt med Responce til 2025.

Det var kun Enhedslisten, som ønskede en hjemtagning, da regionsrådet i Region Syddanmark skulle tage stilling til, om regionen skulle udnytte en mulighed for at opsige kontrakten med Responce i 2020. Dermed fortsætter det Falck-ejede Responce som ambulanceoperatør i Trekantområdet frem til 31. august 2025.

Driver 20 beredskaber

Responce har i dag 20 beredskaber i Trekantområdet – 15 ambulancer, fire sygetransporter og én akutlægebil.

”Vi har fået en masse gode erfaringer af at hjemtage ambulancedriften. Det kunne være nærliggende at hjemtage ambulancedriften i hele regionen, men vi har alligevel valgt at holde fast i vores samarbejde med Responce, der har præsteret fin service og en stabil ambulancedækning, som bidrager til, at responstiderne overholdes”, siger formanden for det præhospitale udvalg i Region Syddanmark, Mads Skau (V).

Sidor

Prenumerera på Ambulansforum® innehållssamlare