Besök: idag 167, vecka 13.063, månad 35.887  förra: dagen 2.345, veckan 15.175, månaden 59.599
Pensi Rescue Oy produkter PPPress Samriten Ambulans AB

Innehållssamlare

Höga nivåer av antibiotikaresistens världen över

Nyheter från Vårdförbundet - mån, 29/01/2018 - 15:47

En halv miljon människor i 22 länder misstänks bära på motståndskraftiga bakterier. Det visar Världshälsoorganisationen WHO:s nya övervakningssystem. 

Politiet roser fyrværkeritransporter

Nyheter från Beredskapsinfo i Danmark - mån, 29/01/2018 - 15:00

Modsat de foregående år noterede Københavns Vestegns Politi ingen overtrædelser under de årlige kontroller af fyrværkeritransporter i december. Færdselspolitiet roser transportører og forhandlere på Vestegnen for at indføre forbedringer og øge sikkerheden omkring de sprængfarlige sager.

Et stort rundt nul. Så mange bøder udskrev færdselsbetjente fra Københavns Vestegns Politi for at overtræde bestemmelserne om transport af fyrværkeri til salgssteder.

De tre foregående år måtte de samme betjente ellers hive bødeblokken op flere gange, fordi reglerne om transport af farligt gods blev brudt igen og igen – endda af samme forhandler eller transportør.

Fejl udløste bøder

Det drejede sig om fyrværkeri, som ikke var surret fast i varerummet, ildslukkere, som ikke var efterset, chauffører uden rette uddannelse, fejl i transportdokumenter og andet, som i gennemsnit udløste bøder mellem 2.000 og 10.000 kroner.

Med hver bøde fulgte råd og vejledning til at forbedre sikkerheden fra færdselsbetjentene – og det er der øjensynligt taget godt i mod:

”I år så vi tydelige forbedringer hos dem, vi kontrollerede. Det er glædeligt, de har lyttet til os, og at vi slet ikke skulle dele bøder ud”, siger politiassistent Jørn Pedersen fra Københavns Vestegns Politis færdselssektion.

Mange forbedringer

En transportør havde taget en fuld uddannelse i transport af farligt gods, andre udleverede nu fyrværkeri et mere sikkert sted – og undgik daglige transporter. Generelt var transportdokumenter, afmærkning af køretøjer, fyrværkerikassernes tilstand samt håndteringen af godset af høj kvalitet.

”Det var en ren fornøjelse, og der skal lyde en stor ros til forhandlere og transportører på Vestegnen for at have forberedt sig godt og have styr på tingene. Deres tiltag er med til at øge sikkerheden og minimere risikoen for ulykker”, siger Jørn Pedersen.

Færdselspolitiet kontrollerer fyrværkeritransporter i alle politikredsens byer i løbet af december måned, hvor fyrværkeri transporteres fra store oplagspladser rundt omkring i landet til containere og andre godkendte opbevaringssteder hos forhandlere.

Helse-Norge i 2014 – hvordan vil framtiden bli?

Nyheter från Ambulanseforum - mån, 29/01/2018 - 14:03

En ny rapport tegner fire ulike scenarioer for behovet for helsepersonell i 2040. I ett av dem mer enn dobles behovet for helsepersonell og for leger, skriver Dagens Medisin.   Rapporten er utarbeidet av Helsedirektoratet i samarbeid med Samfunnsøkonomisk analyse. Helse- og omsorgssektoren utgjør en stor og økende del avRead More

Innlegget Helse-Norge i 2014 – hvordan vil framtiden bli? dukket først opp på Ambulanseforum.

Klart med satsning på personal och kompetens

Nyheter från Vårdförbundet - mån, 29/01/2018 - 11:42

I budgeten för 2018 satsade regeringen tre miljarder på fler anställda inom vården och ökad specialistkompetens. Nu har en överenskommelse slutits med Sveriges kommuner och landsting om hur pengarna ska användas.

Stockholmslandstingets idrottsförbund tvingas skära ner

Nyheter från Vårdförbundet - mån, 29/01/2018 - 10:46

I 46 år har anställda inom Stockholms läns landsting haft ett eget idrottsförbund, SLIF. Av besparingsskäl riskerar nu verksamheten att läggas ner.

Stevns Kommune stiller hårde krav til Østsjællands Beredskab

Nyheter från Beredskapsinfo i Danmark - mån, 29/01/2018 - 08:00

Der er lagt op til en konfrontation i bestyrelsen for det fælleskommunale Østsjællands Beredskab, efter at Stevns Kommune har godkendt beredskabets dimensioneringsplan – men med nogle betingelser, som formentlig gør det umuligt at gennemføre planen. Stevns Kommune kræver således, at der besvares to brandstationer i kommunen, men også, at omkostningerne falder.

Politikerne i Stevns Kommune behandlede i sidste uge dimensioneringsplanen for Østsjællands Beredskab på et ekstraordinært møde. Og resultatet af den behandling har ikke gjort de lettere for Østsjællands Beredskab at finde de nødvendige besparelser på 5 mio. kr. om året.

Østsjællands Beredskab har i dimensioneringsplanen lagt op til, at besparelserne bl.a. skal findes ved at nedlægge en af de to brandstationer i Stevns Kommune samt ved at reducere bemandingen af førsteudrykningen på de tilbageværende brandstationer, så udrykningerne sammensættes af mandskab og materiel fra flere forskellige stationer. Men Stevns Kommune valgte at godkende dimensioneringsplanen med nogle væsentlige forbehold.

Vil besvare brandstationer

”Godkendes med den forudsætning, at der med udgangspunkt i kommunens store geografi skal indgå to lokale stationer i kommunens dækning. Alternativt én større døgnbemandet station der dækker hele kommunen”, besluttede byrådet, og dermed vil Østsjællands Beredskab ikke kunne nedlægge brandstationer i Stevns Kommune.

Men det vil også blive vanskeligt for beredskabet at ændre bemandingen, for her vedtog kommunen følgende: ”Kommunalbestyrelsen forudsætter som minimum, at nuværende serviceniveau og responstid fastholdes, herunder mindst 5 +1 mand på 1. udrykning til brand i bygning”. Det skete med tilføjelse af yderligere en begrænsning: ”Kommunalbestyrelsen forudsætter, at ændringen fra 4 til 2 indsatsledere ikke medfører forringet effektivitet på ulykkesstedet”.

Ønsker lavere pris

Forud for den politiske behandling af dimensioneringsplanen var det komme frem, at Stevns Kommune er den af de otte ejerkommuner, som betaler mest til beredskabet pr. indbygger. Og det vil politikerne ikke acceptere.

Derfor vedtog kommunen følgende forbehold for dimensioneringsplanen: ”Stevns Kommune betaler d.d. et højere beløb pr. indbygger end de øvrige kommuner, hvorfor det forudsættes, at alle kommuners grundbetaling på kortere sigt harmoniseres, d.v.s. ens pris pr. borger”.

Det er uklart, hvad der vil ske, såfremt Østsjællands Beredskab ikke kan imødekomme Stevns Kommunes betingelser.

Utebliven längdkontroll fick allvarliga konsekvenser

Nyheter från Vårdförbundet - mån, 29/01/2018 - 04:00

Två distriktssköterskor på en barnavårdscentral kritiseras för att inte ha mätt ett barns tillväxt, trots att läkare ordinerade extra kontroller. Det visade sig att barnet hade en tumör och en skada på hjärtat.

Beredskab Øst fortsætter modernisering af vognparken

Nyheter från Beredskapsinfo i Danmark - sön, 28/01/2018 - 20:00

Gennem de seneste år har Beredskab Øst udskiftet en stor del af vognparken, og udskiftningen fortsætter i den kommende tid, hvor der indsættes en ny slangetender, tre nye indsatsledervogne, en redningskran og to nye drejestiger. I forvejen er der i dens eneste tid bl.a. indkøbt fire specialsprøjter, to tankvogne, et følgeskadekøretøj og en fleksibel enhed.

Det nye materiel omfatter blandt andet specialsprøjter til alle de fire brandstationer. Den fjerde og nyeste specialsprøjte blev indsat på brandstationen i Gentofte i december 2017. Denne specialsprøjte er i opbygning identisk med de tidligere indsatte specialsprøjter, men er i mandskabskabinen opbygget en smule anderledes efter ønske og input fra brandmandskabet.

Endvidere er denne nyeste specialsprøjte konfigureret anderledes på baggrund af de operative erfaringer, som er opnået med de første fire specialsprøjter. Den er opbygget på et Scania P410 chassis og monteret med centermonteret Ruberg høj- og lavtrykspumpe og en 100 m. højtryksslange, Ruberg CAFS-system med bl.a. 70 m CAFS-slange samt en Cobra skæreslukker med 100 m slange. Pumpesystemet er konfigureret således, at de forskellige slukningssystemer kan anvendes i kombination med hinanden uden begrænsninger. Køretøjet har en 4.500 l. vandtank og en 100 l. skumtank.

Ny drejestige – og to på vej

I sommeren 2017 blev en ny drejestige indsat på brandstation i Gentofte. Drejestigen havde i en periode forinden været lejet af Magirus og blev indkøbt efter EU-udbud. Drejestigen erstattede en ældre og knap så manøvredygtig redningslift, som var lejet af Falck.

Drejestigen er af opbygget på et Mercedes-Benz Atego 1530 F chassis og monteret med en Magirus M32I-AT drejestige. Den er udstyret med en 30 m. drejestige med knækled, skaktredningsfunktion, redningskurv til fire personer samt fastmonteret elektrisk CAFS- og vandkanon i kurven. Køretøjet er pakket med beslag og båre til redning i højden samt overtryksventilator.

Køretøjet er foruden almindeligt udstyr forsynet med batteridrevet frigørelsesmateriel fra Weber, elektrisk overtryksventilator, SP16 springpude samt to 30 m. angrebsslanger og tågesømspakning. Håndstigen på taget er en 12 m. tre-leddet redningsstige. Endelig er køretøjet monteret med en lysmast med 4.000 lumen.

Beredskab Øst er endvidere sammen med syv andre beredskaber ved at offentliggøre et udbudsmateriale med henblik på indkøb af nye drejestiger. Det er derfor forventningen, at der i løbet af 2019 vil være nye drejestiger klar til operativ drift på brandstationerne i Gladsaxe og Ballerup – der i dag har redningslifte.

Yderligere følgeskadekøretøjer

I foråret 2017 blev der indsat et følgeskadekøretøj på brandstationen i Ballerup. Dette køretøj er desuden pakket med det mest nødvendige materiel fra kemiberedskabet, hvis stationens store kemivogn er ude af drift.

Køretøjet er under endelig opbygning og vil normalt være udstyret med materiel i form af generator, dykpumper, vandstøvsugere, afdækningsmateriel, el-værktøj og træfældningsudstyr i lighed med de øvrige følgeskadekøretøjer. Køretøjet er en Mercedes-Benz Sprinter 316 med en lastevne på 1.200 kg.

I starten af 2018 indsættes et nyt køretøj, opbygget som en fleksibel enhed, på brandstationen i Lyngby. Køretøjet vil som standard være pakket med udstyr til større skadesteder, bl.a. ekstra røgdykkerudstyr, branddragter, forplejning mv., og det vil i dagligdagen blive anvendt til intern logistik og transport mellem brandstationerne. Men det kan, når det skal anvendes som følgeskadekøretøj, udstyres med rullebure med det samme udstyr som på de øvrige følgeskadekøretøjer. Køretøjet er en Mercedes-Benz Sprinter med en totalvægt på 5 tons. Den fleksible enhed er udstyret med læssebagsmæk.

Det eksisterende følgeskadekøretøj på brandstationen i Lyngby bliver derefter flyttet til brandstationen i Gladsaxe, således at alle Beredskab Østs brandstationer råder over følgeskadekøretøjer og kan håndtere akut opståede skader på bl.a. kommunale og samfundsvigtige bygninger samt vejnettet i de fem ejerkommuner. Følgeskadekøretøjerne er alle med afgift og anvendes også til almindelige daglige opgaver, eksempelvis udkørsel af materiel, eftersyn af brandhaner mv.

Forstærkning af koncept for strategisk vandforsyning

Den seneste nyhed på materielfronten er, at Beredskab Øst sidst i januar 2018 indsætter en ny slangetender på brandstationen i Lyngby, hvor den i sin primære funktion skal erstatte en ældre slangetender, som herefter opbygges til overfladeberedskab.

Den nye slangetender er en Mercedes-Benz Sprinter 519 med en totalvægt på 5 tons. Køretøjet pakkes med ca. 1.000 m. A-slange til kørende udlægning og trækker en påhængspumpe på 2.400 l/min.

Den gamle slangetender bliver udstyret med redningsflåde og udstyr til overfladeredning, men har en fleksibel opbygning, så den på kort tid kan ændre funktion til slangetender, idet oppakningen kan ændres til kassette med 450 m. A-slange.

Den samlede kapacitet af A-slanger vil således være knap 1,5 km., som kan udlægges kørende fra køretøjerne. Det udgør sammen med tre mobile pumper med en kapacitet på i alt ca. 5.000 l/min. Beredskab Østs samlede beredskab til strategisk vandforsyning, når kapaciteten i beredskabets seks tanksprøjter og fire tankvogne ikke er tilstrækkeligt.

Miljøvenlige sagsbehandlerbiler – og en redningskran

I december 2017 fik hver brandstation endvidere en sagsbehandlerbil, som skal bruges til daglige opgaver. Sagsbehandlerbilerne er af typen Skoda Citigo. Samtidig blev fire tidligere sagsbehandlerbiler – som var mindre miljøvenlige – og en ældre redningsbåd solgt.

I løbet af foråret 2018 bliver der indkøbt tre nye indsatsledervogne, som forventes opbygget identisk og erstatter de eksisterende, som forbliver i reserve. Yderligere ældre indsatslederkøretøjer kan så sælges.

Desuden bliver der indkøbt en mindre redningskran, som kan understøtte indsats og efterslukning ved visse typer brande samt bistå ved hurtig rydning efter trafikulykker på eksempelvis motorvejene.

Foto: Beredskab Øst og Bjørn Nielsen

Beredskabsstyrelsens direktør: Nyt forsvarsforlig styrker os

Nyheter från Beredskapsinfo i Danmark - sön, 28/01/2018 - 16:09

Beredskabsstyrelsen får over de næste seks år i alt tilført 156 mio. kr., og det er en styrkelse, som ud fra et beredskabsfagligt perspektiv giver mening. Det konkluderer styrelsens direktør, Henning Thiesen, som fremhæver, at forsvarsforliget styrker Beredskabsstyrelsens kapacitet til at bistå de kommunale beredskaber og andre myndigheder ved langvarige eller komplekse indsatser.

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har i dag indgået et forsvarsforlig for perioden 2018-2023, som også omfatter Beredskabsstyrelsen.

På baggrund af bl.a. ekstreme vejrhændelser styrker forliget styrelsens operative kapacitet med ca. 125 ekstra værnepligtige pr. år, når forliget er fuldt indfaset. Der tilføres også ressourcer til krisestyring og materiel. Alt i alt styrkes det statslige redningsberedskab med 156 mio. kr. over forligets seks-årige periode.

Bedre rustet til at assistere andre

Med initiativerne i forsvarsforliget står Beredskabsstyrelsen bedre rustet til at assistere det kommunale redningsberedskab, politiet og andre myndigheder ved større hændelser og katastrofer, siger direktør Henning Thiesen.

”Igennem de senere år har vi været vidne til flere storme og stormfloder og andre voldsomme vejrhændelser, der har trukket store veksler på redningsberedskabet. Derfor giver det ud fra et beredskabsfagligt perspektiv mening at styrke Beredskabsstyrelsens kapacitet til at bistå det kommunale redningsberedskab og andre myndigheder ved langvarige eller komplekse indsatser”, siger Henning Thiesen.

Seks-årlig aftale er en fordel

Hidtil har politiske aftaler om Beredskabsstyrelsens økonomi og aktiviteter været omfattet af særlige forlig om redningsberedskabet. Det er første gang, Beredskabsstyrelsen er omfattet af et forsvarsforlig, og det er med det seksårige forlig også første gang, at styrelsen er omfattet af en så langvarig politisk aftale. Det ser direktør Henning Thiesen som en mulighed for at arbejde mere langsigtet.

”Nu kender vi de overordnede rammer for arbejdet de kommende seks år, og det giver et solidt fundament at tage afsæt i. Det skal vi udnytte til at sikre danskerne et endnu mere effektivt katastrofeberedskab i samarbejde med myndigheder, virksomheder og borgerne gennem operativt beredskab, forebyggelse, rådgivning og uddannelse”, siger Henning Thiesen.

Nyt forsvarsforlig: Ingen penge til de kommunale beredskaber

Nyheter från Beredskapsinfo i Danmark - sön, 28/01/2018 - 12:27

Der er søndag indgået et nyt forsvarsforlig for perioden 2018-2023, men selv om der tilføres 12 mia. kr. til området, så er der ikke ekstra penge til de kommunale beredskaber. I stedet skal beredskabets robusthed og dimensionering undersøges i 2019. Beredskabsstyrelsens statslige beredskab styrkes dog med ca. 125 ekstra værnepligtige, og der tilføres 25 mio. kr. til bl.a. materiel.

Forsvarsforliget blev søndag middag indgået mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre. Forliget indebærer, at der tilføres godt 12 mia. kr. til det samlede forsvarsområde. Fra 2023 vil det årlige budget således være øget med 4,8 mia. kr.

Tidligere er der blevet indgået selvstændige politiske aftaler på beredskabsområdet, men som noget helt nyt er det statslige beredskab nu en del af det samlede forsvarsforlig. Dermed er rammerne for det statslige beredskab nu også lagt for de kommende seks år.

”For at udnytte de samlede ressourcer og kapaciteter gøres det statslige redningsberedskab til en del af forsvarsforliget. Et øget samarbejde mellem Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen bidrager til at sikre robustheden i det samlede beredskab og dermed samfundet som helhed”, står der i forsvarsforliget.

Analyse af det kommunale beredskab

Ikke helt uventet er der ikke i forsvarsforliget ekstra penge til de kommunale beredskaber. Da disse beredskaber hører under kommunerne, skal de økonomiske rammer nemlig normalt reguleres gennem de årlige økonomiaftaler mellem regeringen og kommunerne – og ikke gennem det statslige forsvarsforlig.

Derimod er det blevet aftalt, at der næste år skal kigges nærmere på de kommunale beredskaber.

”Der igangsættes en undersøgelse af robustheden og dimensioneringen af de kommunale redningsberedskaber. Arbejdet forventes færdiggjort i 2019. Det analyseres i den forbindelse, om værnepligtige i det statslige redningsberedskab kan støtte relevante kommunale beredskaber i forbindelse med værnepligten. Kommissorium herfor forelægges forligskredsen til godkendelse”, står der i forsvarsforliget.

Flere værnepligtige til det statslige beredskab

Til gengæld er der flere ressourcer på vej til Beredskabsstyrelsens statslige beredskab.

”Det statslige redningsberedskabs operative robusthed styrkes med ca. 125 ekstra værnepligtige og ekstra befalingsmænd. Desuden tilføres yderligere 25 mio. kr. til styrket krisestyringskapacitet og anskaffelse af materiel, fx til forureningsbekæmpelse eller imødegåelse af naturkatastrofer. (…) Mulighederne for at øge rekruttering til de statslige og kommunale beredskaber af værnepligtige efter endt værnepligt i det statslige beredskab forfølges”, fremgår det af forliget.

Konkret får det statslige beredskab 5 mio. kr. ekstra om året i 2018 og 2019, stigende til 25 mio. kr. i 2020, 42 mio. kr. i 2021 og 2022 samt 37 mio. kr. i 2023.

Ambulansebombe krevde nær 100 menneskeliv i Kabul

Nyheter från Ambulanseforum - lör, 27/01/2018 - 18:24

Minst 95 mennesker ble drept og 158 såret da en ambulanse fylt med sprengstoff eksploderte i Afghanistans hovedstad Kabul, skriver Nettavisen. – De aller fleste drepte var sivile, men det er også militære blant ofrene, sier talsmann Nasrat Rahimi i innenriksdepartementet. Bomben var plassert i en ambulanse, ifølge innenriksdepartementet. –Read More

Innlegget Ambulansebombe krevde nær 100 menneskeliv i Kabul dukket først opp på Ambulanseforum.

Rökning kan förbjudas på uteserveringar

Nyheter från Vårdförbundet - fre, 26/01/2018 - 14:42

För att minska riskerna för cancer föreslår i dag regeringen att rökförbudet på offentliga platser ska utökas från den 1 januari 2019. I den nya tobakslagen ska det exempelvis bli förbjudet att röka på uteserveringar.

Ambulansepersonell uten pause

Nyheter från Ambulanseforum - fre, 26/01/2018 - 14:30

Ambulansepersonell i Follo opplever at de sjelden får spist eller gått på do i løpet av en 12- timers vakt, melder NRK Østlandssendingen. Nå frykter de at de dårlige arbeidsforholdene vil gå ut over pasientene, skriver Østlandets Blad (krever innlogging). Ambulansearbeider Susanne Thollefsen ved ambulanseseksjonen i Nordre Follo, skrev forRead More

Innlegget Ambulansepersonell uten pause dukket først opp på Ambulanseforum.

Meningittfrykt utløser ambulanse-boom

Nyheter från Ambulanseforum - fre, 26/01/2018 - 14:12

DANMARK: Region Hovedstaden har fordoblet antallet ambulanseoppdrag etter kritikk og flere dødsfall blant unge, viser undersøkelse. Det skriver Berlingske. Ingen skal dø av meningitt fordi det reageres feil eller for sent fra akuttberedskaben i hovedstadsområdet når de ringer 112 eller 1813 for å få hjelp. Dét er holdningen i RegionRead More

Innlegget Meningittfrykt utløser ambulanse-boom dukket først opp på Ambulanseforum.

Arbetsgivarna kompenserar för den sänkta pensionen

Nyheter från Vårdförbundet - fre, 26/01/2018 - 14:02

De pensionärer som fått sänkt tjänstepension får behålla nivån från 2017, i väntan på en långsiktig och stabil lösning. "Jag är jätteglad", säger Annelie Söderberg, Vårdförbundets förhandlingschef.

Vardagsmotion förbättrar hälsan avsevärt

Nyheter från Vårdförbundet - fre, 26/01/2018 - 13:52

Att ersätta en halvtimmes stillasittande med att gå eller utföra hushållssysslor minskar risken för att dö i hjärt-kärlsjukdom med hela 24 procent. Det visar en studie från Karolinska Institutet i Stockholm.

Ambulanspersonell undersøkte ikke skitne pasienter

Nyheter från Ambulanseforum - fre, 26/01/2018 - 13:38

SVERIGE: Flere tilfeller hvor pasienter har fått forsinket behandling fordi ambulansepersonellet har vært følsomme for skitt, er varslet i  Västernorrland, ifølge SVT Nyheter. SVT Västernorrland har tidligere kunnet fortelle om en hendelse der en pasient ikke ble undersøkt på korrekt måte av ambulansepersonell. Årsaken ble oppgitt å være at ambulansepersonelletRead More

Innlegget Ambulanspersonell undersøkte ikke skitne pasienter dukket først opp på Ambulanseforum.

Slik kan livsviktig HLR-trening bli morosam og betre

Nyheter från Ambulanseforum - fre, 26/01/2018 - 12:43

Terping og jamleg trening er nøkkelen til god hjarte- og lungeredning. Ei fersk masteroppgåve viser korleis den livsviktige treninga kan bli meir engasjerande og betre, skriv kommunikasjonsrådgjevar Karoline Reilstad ved UiS på Forskning.no.  Det finst over to millionar Mini-Anne-dokkar over heile verda. Dokka er laga for trening på HRL, men ho gjerRead More

Innlegget Slik kan livsviktig HLR-trening bli morosam og betre dukket først opp på Ambulanseforum.

16-årig dreng sigtet for at affyre raket mod brandvæsenet

Nyheter från Beredskapsinfo i Danmark - fre, 26/01/2018 - 12:07

Nytårsnat blev Slagelse Brand & Redning beskudt med fyrværkeri under kørsel i Ringparken i Slagelse. Beskydningen blev dokumenteret på TV-optagelser. Ingen personer kom til skade ved beskydningen, men nu har Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi sigtet en 16-årig dreng fra Slagelse i sagen – og han har erkendt sigtelsen.

”Det er helt og aldeles uacceptabelt, når mennesker ikke kan få lov at passe deres arbejde i fred og ro. Og det er jo særligt paradoksalt, når det er tilfældet med f.eks. brandvæsenet, som ofte kører ud for at redde liv, at de skal opleve at blive beskudt i forbindelse med udførelsen af deres opgave”, siger vicepolitiinspektør Allan Holm fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Efterforskningen af episoden har nu ført til, at Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har sigtet en 16-årig dreng fra Slagelse for at have affyret fyrværkeri mod Slagelse Brand & Redning. Den 16-årige dreng har erkendt sigtelsen.

”Vi er meget tilfredse med, at vi nu har identificeret gerningsmanden, som er sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. Med sigtelsen ønsker vi at sende et klart signal om, at den her form for opførsel er uacceptabel”, siger Allan Holm.

”Välkommet besked av SKL och Pacta”

Nyheter från Kommunal - fre, 26/01/2018 - 11:40
Kommunal, OFRs kommunala förbundsområden och Akademikeralliansen välkomnar dagens besked från SKL och Pacta om tjänstepensioner. I morse påkallade Kommunal, OFRs kommunala förbundsområden och Akademikeralliansen förhandlingar om de sänkta pensionsförmåner som riskerat att drabba äldre tidigare anställda under 2018. De fackliga organisationernas förhandlare kommenterar nu i ett gemensamt uttalande dagens besked från SKL och Pacta. - Det är mycket glädjande för alla drabbade att SKL valt att följa arbetstagarorganisationernas gemensamma förslag till omedelbar lösning för 2018. Nu ser vi

Sidor

Prenumerera på Ambulansforum® innehållssamlare