Besök: idag 35, vecka 3.559, månad 24.379  förra: dagen 1.613, veckan 11.471, månaden 38.609
Pensi Rescue Oy produkter PPPress RescueSALE

Innehållssamlare

Å ringe Pasientreiser har kostet 115 millioner

Nyheter från Ambulanseforum - mån, 19/03/2018 - 22:35

– Uhørt, mener politiker. Pasientreiser lover å rydde opp, men det tar tid, ifølge Din side. Som du kanskje har lagt merke til har spesialnummer, som femsifrede telefonnummer, nærmest forsvunnet. Selskaper får ikke lenger lov til å bruke slike nummer til kundeservice. Kundeservice skal praktisk talt være gratis, noe bareRead More

Innlegget Å ringe Pasientreiser har kostet 115 millioner dukket først opp på Ambulanseforum.

Missat leverprov ledde till sen cancerdiagnos

Nyheter från Vårdförbundet - mån, 19/03/2018 - 16:58

Skånes universitetssjukhus har lex Maria-anmält sig själva för att en 45-årig kvinna fick fördröjd cancerdiagnos. Om det påverkade den i dag avlidna patientens överlevnadstid går inte att säga, enligt chefläkaren.

Klagemyndighed kritiserer håndtering af 112-opkald

Nyheter från Beredskapsinfo i Danmark - mån, 19/03/2018 - 15:00

Politifolks besvarelse af alarmopkald til 112 har i flere tilfælde udløst kritik i 2017. Det viser en opgørelse fra Den Uafhængige Politiklagemyndighed, som blandt kritiserer, at en borger med brystsmerter blev henvist til egen læge. Der er også kritik af en politimand, der underrettede en borger om hustruens druknedød med indledningen ”Jeg har en god nyhed og en dårlig nyhed”.

Den Uafhængige Politiklagemyndighed behandler klager over politifolk, og en opgørelse over klager i 2017 viser, at der i flere tilfælde er rettet kritik mod politifolk for deres håndtering af 112-opkald.

Her følger uddrag af de sager, som Den Uafhængige Politiklagemyndighed har behandlet:

Tone var unødigt hård

”En borger (B) ringede til 112 med mistanke om et hjerteanfald og oplyste, at han befandt sig ved tennisbanerne i en mindre by på en ø. Polititjenestemanden (P), som B talte med, ville have en præcis adresse, selvom B flere gange oplyste, at alle på øen kendte tennisbanerne.

P udtalte bl.a.: ”Det kan jeg ikke hjælpe dig med, men jeg skal lige have fundet en adresse, så skal jeg gøre noget for dig”, ”Alle er ikke alle her”, ”Jeg har en herre her, som ligger og er blevet syg, men man kan ikke, ved ikke hvor man er” og ”Det hedder XX-vej 1, så ved du det, også til næste gang, hvis der skulle blive et eller andet, ikke?”.

Politiklagemyndigheden fandt det kritisabelt, at P’s tone var unødig hård, og at han fremkom med udtalelser, som kunne virke affærdigende og belærende, hvorved han ikke tog hensyn til, at B befandt sig i en vanskelig situation og havde brug for lægehjælp. Politiklagemyndigheden lagde særligt vægt på den sammenhæng, udtalelserne blev fremsat i.”

Trykken for brystet – henvist til egen læge

”Politiklagemyndigheden fandt, at en polititjenestemand (P) havde optrådt uhensigtsmæssigt under et alarmopkald fra en borger (B), der ringede til alarmcentralen, fordi han havde voldsomme smerter og trykken for brystet. Under alarmopkaldet henviste P flere gange B til at ringe til sin egen læge. P udtalte blandt andet: ”Så ringer man jo normalt til sin læge”, da B sagde, at han havde det skidt, ligesom P, da B sagde: ”Jamen, skal jeg ikke ringe 112, jeg har det rigtig skidt”, sagde: ”[…] Her skal man kun ringe, hvis man er i livsfare” for derefter at gentage, at ”hvis man har det skidt, så skal man ringe til sin egen læge”.

Politiklagemyndigheden fandt, at P burde have håndteret alarmopkaldet på en mere hensynsfuld og imødekommende måde, herunder ved at have spurgt nærmere ind til B’s symptomer og udvist større forståelse for B’s alvorlige situation.”

”Du græder som er barn”

”En borger (B) kontaktede alarmcentralen for at anmelde en episode i trafikken. Under telefonsamtalen udtalte polititjenestemanden (P) blandt andet: ”Så forstår jeg simpelthen ikke, at du græder som et barn” i forlængelse af, at P spurgte B om hendes alder, samt ”Du bliver ved med at hulke, skal jeg også begynde at hulke, så kan vi forstå hinanden. Nu begynder jeg at blive irriteret over det. Lad nu være at tude, for fanden” og ”Hold nu kæft… Jamen altså, det er da utroligt…”.

Politiklagemyndigheden udtalte, at det er politiets opgave at få borgeren til at føle sig professionelt, trygt og effektivt guidet igennem ved henvendelse til politiets alarmcentral. Det gælder også – eller måske endda særligt – når borgeren ringer til politiet for at bede om hjælp. Det må kunne forventes, at polititjenestemænd, der besvarer opkald fra en borger, som har brug for politiets hjælp, tiltaler borgeren og i øvrigt agerer med fornøden hensynsfuldhed og tålmodighed, og at der i den forbindelse som udgangspunkt må tages hensyn til, at borgeren ofte kan befinde sig i en uvant situation.

I skærpende retning lagde Politiklagemyndigheden vægt på, at P’s udtalelser kunne opfattes som nedladende og sårende, samt at B befandt sig i en vanskelig situation og gav udtryk for, at hun var ked af det. Det var P’s opgave at udvise professionelt og menneskeligt overskud med forståelse for den situation, B befandt sig i og på effektiv og høflig vis at få de relevante oplysninger frem og give B den fornødne vejledning.

Politiklagemyndigheden fandt, at P havde optrådt meget kritisabelt under telefonsamtalen.”

Skal tage hensyn til vanskelig situation

”En polititjenestemand (P) besvarede som alarmoperatør på 112 et opkald fra en borger (B), der var involveret i et færdselsuheld. B ringede, idet B’s medpassager, som var hjertepatient, reagerede meget voldsomt på uheldet.

B overhørte under samtalen P sige til en sygeplejerske, at samtalen med B var ”op ad bakke”. Det fremgik endvidere af en lydoptagelse af samtalen, at P afbrød B, og kaldte ham “snæversynet” samt ”fuld af undskyldninger”. P anførte heroverfor, at han og sygeplejersken havde svært ved at få de relevante oplysninger fra B, herunder om den anden part i færdselsuheldet var kommet til skade. P anførte endvidere, at han er uddannet til at tale ”bestemt” og ”skære igennem”, når det er nødvendigt for at få de oplysninger, der skal bruges. Politiklagemyndigheden fandt imidlertid, at dette ikke kunne begrunde P’s sprogbrug over for B, der i flere tilfælde snarere havde karakter af en irettesættelse af B.

Politiklagemyndigheden bemærkede endvidere, at polititjenestemænd, som besvarer opkald fra borgere, der har brug for politiets hjælp, bør behandle borgeren med fornøden hensynsfuldhed, og at der i den forbindelse må tages hensyn til, at borgeren ofte kan befinde sig i en uvant og vanskelig situation. Politiklagemyndigheden fandt herefter, at P havde optrådt kritisabelt under telefonsamtalen med B.

En god og en dårlig nyhed

”Under en eftersøgning fandt politiet en borgers (B) hustru druknet i en bæk. Polititjenestemanden (P), som skulle underrette borgeren om hustruens død, udtalte i den forbindelse: ”Jeg har en god nyhed og en dårlig nyhed”.

B forklarede, at P efterfølgende havde sagt, at den gode nyhed var, at hustruen var blevet fundet, og at den dårlige nyhed var, at hun var død. P afviste dette, men forklarede, at det havde været hans hensigt at forsætte sætningen med, at den gode nyhed var, at hustruen var fundet, og at den dårlige nyhed var, at hun var død.

Politiklagemyndigheden vurderede, at kriminalassistentens håndtering af underretningen og måden at udtrykke sig på over for B ikke levede op til forpligtelsen om at optræde hensynsfuldt og ikke tog højde for, at B ved meddelelsen om hustruens død var i en sorgfuld og vanskelig situation. Udtalelsen var derfor kritisabel.

Sagen er afgjort disciplinært med en irettesættelse.”

Sänkt nattarbetstid i kooperativ och idéburen vård

Nyheter från Vårdförbundet - mån, 19/03/2018 - 10:38

Bättre villkor för nattarbete och möjlighet till specialistutbildning med full lön, AST. Det är två förbättringar i det nya centrala avtalet.

Stor beredskabsøvelse på Fyn

Nyheter från Beredskapsinfo i Danmark - mån, 19/03/2018 - 10:00

En række beredskabsmyndigheder afholder tirsdag en større øvelse på Fyn. For at deltagerne i øvelsen kan arbejde under så realistiske forhold som overhovedet muligt, vil indholdet af øvelsen blive holdt hemmeligt, men Fyns Politi advarer om, at borgerne i de berørte områder vil opleve meget synligt politi og redningsmandskab og en del udrykningskørsel. 

Øvelsen foregår i Odense omkring Odense Congresscenter (OCC) og Odense Universitetshospital (OUH) i tidsrummet kl. ca. 15-22. Øvelsen har et sådant omfang, at borgerne i de berørte områder vil opleve meget synligt politi og redningsmandskab. Der vil som følge af øvelsen også være en del udrykningskørsel med politi- og redningskøretøjer til og fra OCC og OUH.

Øvelsen starter på OCC omkring kl. 15. I øvelsesområdet vil der blandt andet blive opsat afspærringer og være både politi og ambulancer til stede.

Omkring kl. 17:30 går anden del af øvelsen i gang. Den foregår på OUH. Også her vil der være synligt politi, redningsberedskab og andre myndigheder til stede.

Ingen information om øvelsens indhold

For at deltagerne i øvelsen kan arbejde under så realistiske forhold som overhovedet muligt, vil indholdet af øvelsen blive holdt hemmeligt.

”Vi holder selve øvelsesscenariet helt tæt ind til kroppen, så deltagerne ikke har mulighed for at forberede sig på, hvad de bliver mødt af. Netop det uvarslede og overraskende er vigtige elementer, når vi som myndigheder skal øve os. I en virkelig situation, vil vi jo heller ikke vide, hvad der sker, før det faktisk sker. Den pludselige hændelse uden varsel, der udvikler sig fra minut til minut, er den virkelighed, vi skal kunne handle effektivt i”, siger politiinspektør Lisbeth Fried fra Fyns Politi, der har været med til at tilrettelægge øvelsen.

”Skal vi kunne handle effektivt i en akut situation, så er vi nødt til at øve os i ’fredstid’ på en så realistisk måde som overhovedet muligt. Vi øver mange forskellige ting under en øvelse, men samarbejde og koordinering mellem de involverede myndigheder er noget af det centrale, fordi det er helt afgørende for, at vi hurtigst muligt kan få situationen under kontrol og genoprettet trygheden og sikkerheden for borgerne”, siger Lisbeth Fried.

Information til patienter og pårørende

I forbindelse med øvelsen sørger ledelsen på OUH for, at de mange patienter, pårørende og ansatte på hospitalet løbende får information om, hvad der sker, og hvilke restriktioner det medfører på sygehusets område. Der vil blandt andet komme en del politi-, rednings- og beredskabskøretøjer til stede. Det betyder, at områder på sygehuset bliver spærret af. OUH vil have patientguider til stede, som patienter og pårørende kan opsøge, hvis de har behov for hjælp og information.

”Vi har sammen med Fyns Politi valgt at lægge den del af øvelsen, der foregår på OUH, sidst på eftermiddagen, så vores mange dagpatienter og patienter, der skal møde ind til undersøgelser, stort set vil være kørt hjem igen. Vores indlagte patienter vil næppe mærke noget til øvelsen. For de pårørende og andre, der kommer på OUH, imens øvelsen finder sted, vi vil under hele øvelsen være klar med den nødvendige information. Alle pårørende vil kunne komme på besøg helt som de plejer”, siger Søren Jepsen, beredskabsansvarlig overlæge på OUH.

Ud over Odense Universitetshospital deltager blandt andre Beredskab Fyn, Sundhedsberedskabet i Region Syddanmark, Landsdelsregion Vest (Hjemmeværnet) og Beredskabsstyrelsen i øvelsen.

Jobbar ständig helg - med heltidslön

Nyheter från Vårdförbundet - mån, 19/03/2018 - 09:00

Vårdenhetschefen lät sjuksköterskorna välja om de ville jobba bara helger. Idén fick först kritik, men de som nappat trivs. Samtidigt minskade övertiden och sjukskrivningarna. Nu vill Region Örebro sprida modellen.

Agerade som sjuksköterska utan att ha legitimation

Nyheter från Vårdförbundet - mån, 19/03/2018 - 07:00

En sjuksköterskestudent kritiseras av Ivo för att felaktigt ha utgett sig för att vara legitimerad. Även det privata äldreboende där hon arbetade får kritik.

I Lund lärs strålbehandling ut med hjälp av virtual reality

Nyheter från Vårdförbundet - mån, 19/03/2018 - 04:00

I fredags invigdes Sveriges första strålningssimulator där studenter och personal kan lära sig hantera avancerad strålningsutrustning samtidigt som de med 3D-glasögon kan titta in i patienten för att se hur strålningen påverkar såväl de sjuka som friska organen.

Vårdbesök på nätet ska kosta minst 100 kronor

Nyheter från Vårdförbundet - fre, 16/03/2018 - 11:54

Sveriges kommuner och landsting rekommenderar att patientavgiften för digitala vårdkontakter ska vara minst 100 kronor per besök. Varje landsting avgör själv om avgiften ska vara högre än så.

Värnamo först med att införa AST i Jönköpings län

Nyheter från Vårdförbundet - fre, 16/03/2018 - 10:00

Vårdförbundet i Jönköpings län har nyligen kommit överens med Värnamo kommun om att införa betald specialistutbildning för sjuksköterskor.

Mindre minnesproblem när ECT-elektroderna placeras ensidigt

Nyheter från Vårdförbundet - fre, 16/03/2018 - 09:56

Att ge ECT-behandling med elektroderna placerade på bara ena sidan av huvudet ger färre biverkningar. Åtminstone under den första veckan efter behandlingen, visar en systematisk översikt som SBU har granskat.

Full bemanning förändrade allt

Nyheter från Vårdförbundet - fre, 16/03/2018 - 08:00

Två eller tre patienter färre per vårdlag blev som skillnaden mellan natt och dag på thoraxavdelningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Plötsligt är det roligt att gå till jobbet igen.

Kvinnor med bra kondition i medelåldern blir sällan dementa

Nyheter från Vårdförbundet - fre, 16/03/2018 - 04:00

Kvinnor som är i bra fysisk kondition i medelåldern tycks ha betydligt mindre risk att drabbas av demens när de blir äldre, jämfört med kvinnor med genomsnittlig kondition. Allra stört risk löper kvinnor med dålig kondition i medelåldern.

Østsjællands Beredskab risikerer opløsning

Nyheter från Beredskapsinfo i Danmark - tors, 15/03/2018 - 19:00

Med Køge Kommunes beslutning om at forlade Østsjællands Beredskab, er en væsentlig del af grundlaget for det fælles beredskab forsvundet. Næste kommune, der forlader beredskabet, kan blive Stevns, der geografisk isoleres fra de andre ejerkommuner. Også de fire vestegnskommuner overvejer at danne deres eget beredskab.

Alt tyder på, at Køge Kommunes beslutning om at genetablere eget beredskab er endegyldig, man dermed står en anden af Østsjællands Beredskabs ejerkommuner, Stevns, i en vanskelig situation. Geografisk vil Stevns nemlig blive isoleret fra de øvrige ejerkommuner, og assistance til Stevns skal nu komme helt fra Solrød. Det betyder imidlertid også, at grundlaget for den nye risikobaserede dimensionering – hvor udrykninger sammensættes af nærmeste og næstnærmeste brandstation – er truet.

Stevns i samarbejde med Køge?

I Stevns Kommune skal der tages stilling til den risikobaserede dimensionering i næste uge, og politikerne overvejer her, om man skal gå sammen med Køge Kommune, enten som et fælles beredskab eller som et samarbejde mellem to selvstændige beredskaber.

Heller ikke hos kommunerne Greve, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk er opbakningen til Østsjællands Beredskab stor, og de fire kommuner overvejer muligheden for at danne deres eget beredskab. I så fald er kun Roskilde og Solrød kommuner tilbage i Østsjællands Beredskab.

För få patienter med epilepsi erbjuds rätt behandling

Nyheter från Vårdförbundet - tors, 15/03/2018 - 13:40

Okunskap leder till att vården för patienter med epilepsi är bristfällig och ojämlik. Det slår Socialstyrelsen fast i sina första nationella riktlinjer för den neurologiska sjukdomen.

VRE-utbrottet började på Karolinska i Stockholm

Nyheter från Vårdförbundet - tors, 15/03/2018 - 11:24

Sedan slutet av december har ett hundratal patienter på sjukhusen i Nyköping, Umeå och på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm smittats av samma stam av den multiresistenta bakterien VRE. Den första patienten vårdades på Karolinska.

Svenskarna lyckligare än förra året

Nyheter från Vårdförbundet - tors, 15/03/2018 - 11:08

Sverige har klättrat ett steg upp till nionde plats på listan över världens lyckligaste folk. Men gladast av alla är - finnarna! Tätt följda av norrmän och danskar. 

Ny sajt gör kulturen tillgänglig även för den sängbundna

Nyheter från Vårdförbundet - tors, 15/03/2018 - 10:49

Kultur borde vara tillgängligt även för den som är bunden till en sjukhussäng eller till sitt hem. Det anser Betaniastiftelsen som lanserar en kultursajt där film, musik och teater kan upplevas digitalt – helt gratis.

Pilotflukt fra Lufttransport

Nyheter från Ambulanseforum - tors, 15/03/2018 - 10:24

Flyet i Alta har stått på bakken siden før helga, melder NRK Troms. Tidligere: Flygerforbundet frykter at ambulanseflytjenesten bryter sammen Åtte av 100 ambulanseflypiloter har sagt opp – Vi frykter ikke for framtiden, sier adm.dir i Luftambulansetjenesten HF Bakgrunn: Babcock Scandinavian AirAmbulance AB vant anbudet på ambulansefly Luftambulanseflyene i Nord-NorgeRead More

Innlegget Pilotflukt fra Lufttransport dukket først opp på Ambulanseforum.

Straffes for personalbytte under pågående ambulansutrykning

Nyheter från Ambulanseforum - tors, 15/03/2018 - 09:11

SVERIGE: Tre medarbeidere ved ambulansen i Region Gävleborg er straffet disiplinært etter at de i forbindelse med akutturer har avveket fra rutinen, stoppet bilen og byttet personell, melder Vårdfokus. – Det ble en forsinkelse av utrykningstiden, noe som ikke er akseptabelt på akutturer, sier Peter Sund, virksomhetssjef for ambulansetjenesten iRead More

Innlegget Straffes for personalbytte under pågående ambulansutrykning dukket først opp på Ambulanseforum.

Sidor

Prenumerera på Ambulansforum® innehållssamlare