Besök: idag 767, vecka 5.717, månad 26.701  förra: dagen 1.337, veckan 7.465, månaden 41.297
Pensi Rescue Oy produkter PPPress RescueSALE

Innehållssamlare

Allt färre tonårsaborter

Nyheter från Vårdförbundet - tis, 22/05/2018 - 09:41

Antalet aborter bland tonårsflickor har minskat stadigt under den senaste tioårsperioden. Sedan 2006 har det skett en halvering av tonårsaborterna, visar statistik från Socialstyrelsen.

”Det finns resurser - men det läggs inte på oss som räddar liv"

Nyheter från Vårdförbundet - tis, 22/05/2018 - 08:00

På Sahlgrenska universitetssjukhuset växer administrationen i snabb takt medan antalet sjuksköterskor har minskat. Ändå är det i första hand vårdpersonal som det sparas in på när sjukhuset går med kraftiga underskott. Läs del fyra av Vårdfokus granskning "Fler styr färre vårdar".

Så blir Vårdförbundets politik de kommande åren

Nyheter från Vårdförbundet - tis, 22/05/2018 - 04:00

Mer fokus på löneutveckling, rimlig veckoarbetstid och kamp för begränsad beredskap. Här är några av de viktiga kongressbesluten som berör medlemmarna de närmaste fyra åren.

Voldsom brand på Greve Strandkro

Nyheter från Beredskapsinfo i Danmark - mån, 21/05/2018 - 20:30

Tidligt søndag morgen udbrød der brand på Greve Strandkro, og det udløste en omfattende indsats fra Østsjællands Beredskab og Beredskabsstyrelsen. Først efter adskillige timers indsats var branden under kontrol, og på det tidspunkt var en af bygningerne helt udbrændt. Det lykkedes dog at redde kroens hovedbygning.

Bygningen med selskabslokaler udbrændte, og her måtte brandfolkene efterslukke i mange timer. Desuden måtte man afstive væggene på grund af fare for sammenstyrtning. I hovedbygningen var der derimod kun røgskader.

Foto: Michael Rosengaard, Brand-ishoj.dk

Svensk firma vil levere billigere akutlægehelikopter til nordjyderne

Nyheter från Beredskapsinfo i Danmark - mån, 21/05/2018 - 19:00

Det svenske firma Babcock Scandinavian AirAmbulance tilbyder nu at levere en nordjysk akutlægehelikopter til en pris, som ligger ca. 3 mio. kr. under prisen fra Norsk Luftambulanse, der driver de øvrige akutlægehelikoptere. Selskabet vil placere helikopteren i Sindal, og det får opbakning fra flere regionsrådsmedlemmer i Region Nordjylland.

Det er Enhedslisten, Dansk Folkeparti og løsgængeren Thomas Hav, som nu vil have det samlede regionsråd i Region Nordjylland til at forholde sig til en alternativ plan for landets fjerde akutlægehelikopter, som Folketinget har besluttet at placere i Nordjylland. Politikerne ønsker, at regionsrådet skal fremsætte en udtalelse, der anbefaler en alternativ model for den nordjyske akutlægehelikopter.

Danske Regioner har præsenteret en ambitiøs plan, som indebærer, at akutlægehelikopteren i Skive flyttes til Herning, mens helikopteren i Billund flyttes til Assens på Fyn. Den fjerde helikopter skal så placeres i Jammerbugt Kommune i Nordjylland. Det vil medføre, at der skal investeres ca. 20 mio. kr. i nye baser til helikopterne, og samtidig vil prisen for den fjerde helikopter blive 55 mio. kr., mens der kun er afsat 45 mio. kr. på finansloven.

Vil have helikoptere i Skive og Sindal

De nordjyske politikere mener imidlertid, at akutlægehelikopteren i Skive skal bevares.

Samtidig opfordrer de Folketinget til at tage stilling til et nyt tilbud fra Babcock Scandinavian AirAmbulance, som tilbyder at indsætte en EC135-helikopter med base på Sindal Lufthavn med et varsel på bare tre måneder. Dermed vil helikopteren kunne indsættes fire måneder tidligere end Danske Regioner har planlagt – og det vil kunne ske til en pris, som giver en årlig besparelse på op til 3 mio. kr. Besparelsen vil de nordjyske politikere i stedet anvende på nye akutbiler.

Babcock Scandinavian AirAmbulance er Nordens største virksomhed indenfor lægehelikoptere med aktiviteter i både Sverige og Finland. I en e-mail til regionsrådsmedlem Erik Høgh-Sørensen (DF) oplyser Babcock Scandinavian AirAmbulance, at selskabet har en EC135-akutlægehelikopter til disposition, efter at Stockholms Läns Landsting har valgt at skifte til en større model. Den helikopter vil Babcock Scandinavian AirAmbulance kunne tilbyde til en årlig pris på 32,5 mio. kr., der inkluderer 700 flyvetimer. Prisen forudsætter, at selskabet får stillet en base til rådighed vederlagsfrit, hvilket f.eks. kunne være muligt i Sindal Lufthavn.

Regionsrådet i Region Nordjylland vil skulle tage stilling til forslaget den 29. maj 2018.

Strandhäll om granskningen: ”Jag blir upprörd och matt”

Nyheter från Vårdförbundet - mån, 21/05/2018 - 14:35

Socialminister Annika Strandhäll (S) upprörs över Vårdfokus granskning. Hon menar att landstingen måste börja lägga pengarna på vårdnära personal. Hon ser inte ett förstatligande som lösning på problemet, men väl en hårdare statlig styrning och blocköverskridande samarbeten.

Sineva Ribeiro: ”Det behövs inte mer sifferräknande”

Nyheter från Vårdförbundet - mån, 21/05/2018 - 09:38

Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro blir förskräckt över det Vårdfokus granskning visar och ser ett direkt samband mellan den administrativa expansionen och landstingens svårigheter att rekrytera framför allt sjuksköterskor. Läs andra delen i serien "Fler styr färre vårdar".

Välfärden i flera länder blir allt mer topptung

Nyheter från Vårdförbundet - mån, 21/05/2018 - 09:37

Vårdfokus granskning om landstingens svällande byråkrati väcker förundran hos forskare, men också nickande igenkänning. Det finns flera exempel på hur administrationen lätt blir ett självspelande piano. Läs tredje delen i Vårdfokus granskning "Fler styr färre vårdar".

Fler styr och räknar – färre vårdar patienter

Nyheter från Vårdförbundet - mån, 21/05/2018 - 09:36

Under de senaste åren har antalet sjuksköterskor och andra ur Vårdförbundets medlemsgrupper minskat i flera landsting och regioner, visar Vårdfokus granskning. Samtidigt har höga chefer, handläggare och administratörer ökat med 36 procent.

Greier ikkje responstida i kvar tredje utrykning

Nyheter från Ambulanseforum - mån, 21/05/2018 - 09:19

Å redusere antall ambulansestasjonar er uaktuelt, skriver kommunalsjef for helse, Randi Ytrehus i en høyringsuttale på vegner av ei prosjektgruppa i Bremanger, melder Firdaposten. Helse Førde arbeider for tida med ny prehospital plan. Det handlar om dei helsetenestene som blir utførte før pasienten kjem inn på sjukehus. Mykje av dette livsviktigeRead More

Innlegget Greier ikkje responstida i kvar tredje utrykning dukket først opp på Ambulanseforum.

Personal på rättspsyk i Växjö vägrar bära arbetskläder

Nyheter från Vårdförbundet - mån, 21/05/2018 - 06:00

Efter att ledningen på rättspsykiatriska kliniken i Växjö föreslagit att medarbetarna ska bära arbetskläder har delar av personalen protesterat. De vägra byta ut sina civila kläder. Andra välkomnar förslaget.

Chefen drev på om betald specialistutbildning

Nyheter från Vårdförbundet - mån, 21/05/2018 - 04:00

My Eklund Saksberg, områdeschef för hemtjänsten i Kinda, har sedan länge drivit frågan om att sjuksköterskorna i kommunen bör få sin specialistutbildning betald. Nu finns ett så kallat AST-avtal med Vårdförbundet.

Udmøntning af sparekrav ville betyde lukning af 9 brandstationer i Nordjylland

Nyheter från Beredskapsinfo i Danmark - sön, 20/05/2018 - 10:00

Det fælleskommunale Nordjyllands Beredskab har fundet besparelser på 7,5 mio. kr., der svarer til reduktionen i bloktilskuddet til ejerkommunerne. Hvis der som forudsat skal spares yderligere 10 mio. kr., vil det imidlertid medføre lukning af ni nordjyske brandstationer. Men Nordjyllands Beredskab ønsker tværtimod at få øget budgettet med 6 mio. kr.

Regeringen og KL indgik i 2014 en aftale om de kommunale beredskabers økonomi. Her blev kommunernes bloktilskud reduceret med 75 mio. kr., men samtidig var der enighed om, at der kunne spares yderligere 100 mio. kr., som kommuner dog måtte beholde og bruge til andre formål.

For kommunerne i Region Nordjylland – der har samlet deres beredskab i det fælleskommunale Nordjyllands Beredskab – betød reduktionen i bloktilskuddet, at Nordjyllands Beredskab fra starten fik et budget, der lå 7,5 mio. kr. under ejerkommunernes oprindelige budgetter på beredskabsområdet.

Lukning af ni ud af 36 brandstationer

Den yderligere besparelse, der for Nordjyllands Beredskabs vedkommende svarer til 10 mio. kr. om året, er imidlertid endnu ikke udmøntet. Men en ny beregning fra Nordjyllands Beredskab viser, at der vil skulle lukkes ni af de 36 nordjyske brandstationer, hvis beredskabet skal finde besparelser i den størrelsesorden.

Samtidig viser en teoretisk beregning, at den gennemsnitlige udrykningstid vil stige med mindst 25 pct., hvis der lukkes ni stationer. Under alle omstændigheder vil stationslukninger forudsætter, at der udarbejdes en ny plan for risikobaseret dimensionering.

Ønsker at få øget budgettet

Hos Nordjyllands Beredskab mener man således ikke, at det er muligt at finde besparelser udover de 7,5 mio. kr., som budgettet allerede er reduceret med. Tværtimod vil beredskabet have ejerkommunerne til at tilføre 5,89 mio. kr. om året – altså næsten det samme, som der hidtil er sparet.

Årsagen er, at Nordjyllands Beredskab i dag kun har et driftsbudget, men ikke et anlægsbudget. Dermed har beredskabet i princippet ikke fået midler til at udskifte køretøjer og andet udstyr. Men en række køretøjer vil indenfor de kommende år passere en alder på 25 år, og så betyder både den tekniske udvikling og stigende vedligeholdelsesomkostninger, at de bør udskiftes.

Samtidig er det nu 10 år siden, at beredskaberne fik SINE-udstyr, men det er efterhånden ved at være klar til udskiftning. Heller ikke den udskiftning er der imidlertid budgetteret med.

Derfor er Nordjyllands Beredskab nået frem til, at kommunerne fremover bør betale 5,89 mio. kr. mere om året. Heraf skal de 5,1 mio. kr. gå til at betale leasing af nye køretøjer, mens 0,8 mio. kr. skal gå til løbende udskiftning af kommunikationsudstyr.

Personbilsjåfør hengte seg på ambulansen i 150 kilometer i timen

Nyheter från Ambulanseforum - sön, 20/05/2018 - 09:07

Politiet får regelmessig meldinger om at personbiler henger seg på ambulanser som er i utrykning, melder Dagbladet. Ambulansen var i utrykning og kjørte i 150 kilometer i timen da en personbil hengte seg på ambulansen, sier Gisle Sveen, operasjonsleder i Øst politidistrikt. Klokka var 7 søndag morgen da politiet bleRead More

Innlegget Personbilsjåfør hengte seg på ambulansen i 150 kilometer i timen dukket først opp på Ambulanseforum.

Falck får forlænget engelsk kontrakt om 140.000 kørsler om året

Nyheter från Beredskapsinfo i Danmark - lör, 19/05/2018 - 12:00

Falck skal også i det næste års tid udføre sygetransporter for King’s College Hospital i London. Det er Falcks engelske datterselskab og King’s College Hospital, som har forlænget deres eksisterende kontrakt frem til august 2019. Dermed skal Falck fortsat udføre ca. 140.000 ikke-akutte sygetransporter om året for hospitalet.

Kings College Hospital er et af Storbritanniens travleste og største undervisningshospitaler, som hvert år behandler 1,5 mio. patienter. Falck har siden 2014 leveret ikke-akut sygetransport til hospitalet.

Falck i Storbritannien har over 400 ambulancefolk, som er uddannet efter National Health Service-standard, og omkring 300 specialudstyrede ambulancer samt køretøjer til liggende sygetransport og handikapkørsel. Kontrakten med King’s College Hospital er en ud omkring 30 kontrakter mellem engelske hospitaler og Falck.

Ambulansen sto fast i trafikken

Nyheter från Ambulanseforum - lör, 19/05/2018 - 08:46

Bamble ambulanse ble kalt ut til den alvorlige ulykken på Moheim 16. mai, melder Porsgrunns Dagblad. På grunn av den kaotiske trafikkavviklingen brukte ambulansen minst tre ganger så lang tid som vanlig på å komme fram. Driveren av Bamble ambulanse, Øyvind Amundsen, var selv på vakt og rykket ut daRead More

Innlegget Ambulansen sto fast i trafikken dukket først opp på Ambulanseforum.

Vesterålen krever ambulanse-møte

Nyheter från Ambulanseforum - lör, 19/05/2018 - 08:37

Ordførerne i Vesterålen vil drøfte ambulanse-situasjonen, melder Bladet Vesterålen. Bladet Vesterålen har skrevet om en rekke hendelser med samtidskonflikter og økte ventetider på ambulanse etter at Nordlandssykehuset innførte den nye ambulanseplanen som betydde kutt i antall ambulansebiler i Vesterålen januar i fjor. Denne erfaringen samt svekkelsen i ambulansefly, gir grunnRead More

Innlegget Vesterålen krever ambulanse-møte dukket først opp på Ambulanseforum.

Ambulance Syd vil investere 6 mio. kr. i 10 nye køretøjer

Nyheter från Beredskapsinfo i Danmark - fre, 18/05/2018 - 19:00

Fem af Ambulance Syds køretøjer til liggende sygetransport står for at skulle udskiftes, så Region Syddanmarks ambulanceoperatør vil derfor indkøbe nye køretøjer til levering hurtigst muligt. Opgaven er sendt i et udbud, som også indeholder en option på levering af yderligere fem køretøjer indenfor de næste to-tre år.

Leverancen af de op til 10 nye køretøjer til liggende sygetransport vurderes at have en værdi på ca. 6 mio. kr. Kontrakten omfatter fem køretøjer til levering hurtigst muligt og option på yderligere fem køretøjer til levering over de næste to år med option på forlængelse med op til 12 måneder.

Ambulance Syd stiller krav om, at det komplette hovedbåresystem samt trappestol skal kunne overflyttes fra de køretøjer, som skal udskiftes.

Det er et krav, at den leverandør, som vinder opgaven, har relevant erfaring i form af mindst tre sammenlignelige referencer inden for de seneste tre år. En reference anses for sammenlignelig, når den vedrører opbygning og levering af køretøjer til liggende patienttransport eller ambulancer.

Der er tilbudsfrist den 28. maj 2018.

Lön och arbetsvillkor får större tyngd i Vårdförbundet

Nyheter från Vårdförbundet - fre, 18/05/2018 - 15:34

Kongressen skickade en tydlig signal till medlemmarna i Vårdförbundet: Det är ni och era villkor som är viktigast av allt.

Fler sjuksköterskor har fått utbildningstjänster

Nyheter från Vårdförbundet - fre, 18/05/2018 - 14:50

Förra året fick drygt 1 200 sjuksköterskor en utbildningstjänst och kan vidareutbilda sig med full lön. Det är närmast en fördubbling mot 2016, visar Socialstyrelsens uppföljning av professionsmiljarden.

Sidor

Prenumerera på Ambulansforum® innehållssamlare