Besök: idag 1.169, vecka 2.273, månad 23.257  förra: dagen 1.103, veckan 7.465, månaden 41.297
Pensi Rescue Oy produkter PPPress RescueSALE

Innehållssamlare

Ambulansen sto fast i trafikken

Nyheter från Ambulanseforum - lör, 19/05/2018 - 08:46

Bamble ambulanse ble kalt ut til den alvorlige ulykken på Moheim 16. mai, melder Porsgrunns Dagblad. På grunn av den kaotiske trafikkavviklingen brukte ambulansen minst tre ganger så lang tid som vanlig på å komme fram. Driveren av Bamble ambulanse, Øyvind Amundsen, var selv på vakt og rykket ut daRead More

Innlegget Ambulansen sto fast i trafikken dukket først opp på Ambulanseforum.

Vesterålen krever ambulanse-møte

Nyheter från Ambulanseforum - lör, 19/05/2018 - 08:37

Ordførerne i Vesterålen vil drøfte ambulanse-situasjonen, melder Bladet Vesterålen. Bladet Vesterålen har skrevet om en rekke hendelser med samtidskonflikter og økte ventetider på ambulanse etter at Nordlandssykehuset innførte den nye ambulanseplanen som betydde kutt i antall ambulansebiler i Vesterålen januar i fjor. Denne erfaringen samt svekkelsen i ambulansefly, gir grunnRead More

Innlegget Vesterålen krever ambulanse-møte dukket først opp på Ambulanseforum.

Ambulance Syd vil investere 6 mio. kr. i 10 nye køretøjer

Nyheter från Beredskapsinfo i Danmark - fre, 18/05/2018 - 19:00

Fem af Ambulance Syds køretøjer til liggende sygetransport står for at skulle udskiftes, så Region Syddanmarks ambulanceoperatør vil derfor indkøbe nye køretøjer til levering hurtigst muligt. Opgaven er sendt i et udbud, som også indeholder en option på levering af yderligere fem køretøjer indenfor de næste to-tre år.

Leverancen af de op til 10 nye køretøjer til liggende sygetransport vurderes at have en værdi på ca. 6 mio. kr. Kontrakten omfatter fem køretøjer til levering hurtigst muligt og option på yderligere fem køretøjer til levering over de næste to år med option på forlængelse med op til 12 måneder.

Ambulance Syd stiller krav om, at det komplette hovedbåresystem samt trappestol skal kunne overflyttes fra de køretøjer, som skal udskiftes.

Det er et krav, at den leverandør, som vinder opgaven, har relevant erfaring i form af mindst tre sammenlignelige referencer inden for de seneste tre år. En reference anses for sammenlignelig, når den vedrører opbygning og levering af køretøjer til liggende patienttransport eller ambulancer.

Der er tilbudsfrist den 28. maj 2018.

Lön och arbetsvillkor får större tyngd i Vårdförbundet

Nyheter från Vårdförbundet - fre, 18/05/2018 - 15:34

Kongressen skickade en tydlig signal till medlemmarna i Vårdförbundet: Det är ni och era villkor som är viktigast av allt.

Fler sjuksköterskor har fått utbildningstjänster

Nyheter från Vårdförbundet - fre, 18/05/2018 - 14:50

Förra året fick drygt 1 200 sjuksköterskor en utbildningstjänst och kan vidareutbilda sig med full lön. Det är närmast en fördubbling mot 2016, visar Socialstyrelsens uppföljning av professionsmiljarden.

Stora brister i vården för barn med självmordstankar

Nyheter från Vårdförbundet - fre, 18/05/2018 - 11:14

Efter att ha granskat några fall där barn tagit sitt liv är Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, mycket kritisk till samhällets insatser. Tidiga och samordnade insatser hade troligen kunnat ändra förloppet för många av barnen menar myndigheten.

Stora brister i vården för barn som begått självmord

Nyheter från Vårdförbundet - fre, 18/05/2018 - 11:14

Efter att ha granskat några fall där barn tagit sitt liv är Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, mycket kritisk till samhällets insatser. Nu listar myndigheten tre förslag för att förbättra omhändertagandet av barn och unga som mår psykiskt dåligt.

Sosioøkonomiske forskjeller i akutt hjerneslagbehandling

Nyheter från Ambulanseforum - fre, 18/05/2018 - 10:35

Akuttinnsatsen ved hjernslag, før man når fram til sykehuset, ser ulik ut avhengig av pasientens utdanning og inntekt, viser ny forskning. For dem med lavere sosioøkonomisk status går det lengre tid før diagnosen blir stilt, og det påvirker helseinnsatsen, ifølge svenske Forskning.se. – I median er det 25 minutter forskjell,Read More

Innlegget Sosioøkonomiske forskjeller i akutt hjerneslagbehandling dukket først opp på Ambulanseforum.

Internt brev: «Drittpakker med rykter om aksjoner i selskapet må dere avvise på det sterkeste, vi har ingen, og vil ikke få noen aksjoner hos oss.»

Nyheter från Ambulanseforum - fre, 18/05/2018 - 10:13

Det sås tvil om pilotene i Lufttransport har en aksjon på gang. Det avvises av selskapet selv, skriver Nordlys (krever innlogging). Nordlys omtalte 8. mai og 12. mai at Luftambulansetjenesten var kritisk til Luftransports manglende oppfyllelse av kontrakten. Dette punktet ble fulgt opp av Helse Nord-direktør Lars Vorland i innkallingen tilRead More

Innlegget Internt brev: «Drittpakker med rykter om aksjoner i selskapet må dere avvise på det sterkeste, vi har ingen, og vil ikke få noen aksjoner hos oss.» dukket først opp på Ambulanseforum.

Fyra yrken sätter betyg: Hur synlig var du på kongressen?

Nyheter från Vårdförbundet - fre, 18/05/2018 - 10:07

Vårdförbundet har fyra medlemsgrupper. Märktes det på kongressen? Vårdfokus frågade en barnmorska, en röntgensjuksköterska, en biomedicinsk analytiker och en sjuksköterska.

Kvaliteten vant

Nyheter från Ambulanseforum - fre, 18/05/2018 - 10:03

Det var kvaliteten som vant i ambulanseflyanbudet, ikke prisen, skriver Øyvind Juell, adm. direktør i Luftambulansetjenesten HF i en pressemelding som tilsvar til den siste tidens medieoppslag. Det er i og av en rekke medier de siste ukene hevdet at ambulanseflyanskaffelsen jeg har hatt ansvaret for ikke prioriterte kvalitet menRead More

Innlegget Kvaliteten vant dukket først opp på Ambulanseforum.

Nødetater uten kommunikasjon

Nyheter från Ambulanseforum - fre, 18/05/2018 - 09:01

Mandag denne uka havnet en kvinne i Porsgrunnselva, melder Porsgrunn Dagblad(krever innlogging). Hun ble hentet opp av det iskalde vannet, tilsynelatende livløs, av en politimann. Kvinnen fikk livreddende behandling på stedet, og ble etter hvert fraktet videre til Sykehuset Telemark. Dramaet utspilte seg utenfor R8s lokaler i Stangsgate 1, ogRead More

Innlegget Nødetater uten kommunikasjon dukket først opp på Ambulanseforum.

Vegvesendata får blålysene fortere fram

Nyheter från Ambulanseforum - fre, 18/05/2018 - 08:48

I fjor var det 420 millioner oppslag i Vegvesenets Nasjonale vegdatabank (NVDB), melder Statens vegvesen. Disse dataene gjør det lettere for nødetatene å kjøre helt fram til døra. Martin Hammersland Røed kjører ambulanse for Sykehuset i Vestfold som har rundt 20.000 blålysturer i året. Han sier kartet Elveg, som blantRead More

Innlegget Vegvesendata får blålysene fortere fram dukket først opp på Ambulanseforum.

Kritiseras för ovarsam katetersättning

Nyheter från Vårdförbundet - fre, 18/05/2018 - 04:00

En patient inom hemsjukvården i en kommun i Västsverige fick troligen sitt urinrör skadat i samband med att en sjuksköterska satte en urinkateter på honom. Sjuksköterskan kritiseras av Inspektionen för vård och omsorg.

Region Nordjylland gør klar til stort udbud af præhospitale enheder

Nyheter från Beredskapsinfo i Danmark - tors, 17/05/2018 - 19:00

Indenfor godt en måned forventer Region Nordjylland at indlede udbuddet af regionens akutbiler, paramedicinerbiler og akutlægebiler. Der vil blive tale om et samlet udbud, der omfatter alle enheder og hele regionen. Region Nordjylland afgiver ikke selv kontrolbud, men regionen vil foretage en kontrolberegning.

Udbuddet ventes annonceret i slutningen af 2. kvartal 2018, og det vil omfatte levering og drift af både akutbiler, paramedicinerbiler og akutlægebiler.

Der vil i udbuddet blive stillet minimumskrav til egnethed i form af erfaring med levering af ambulancedrift, drift af paramediciner- eller sygeplejerskebemandede akutbiler, drift af akutlægebiler, drift af akutlægehelikopter eller tilsvarende præhospitale enheder.

Udbuddet vil omfatte følgende elementer:
  • Akutbiler: Levering og drift af udrykningskøretøjer uden båreplads, der forventes bemandet med ambulancebehandlere med tillægskompetencer eller med paramedicinere. Leverandøren forventes at skulle levere to akutbiler, heraf en forventeligt kun i et nærmere fastsat antal måneder pr. år. Det forventes at der blive stillet krav om afgivelse af tilbud på yderligere enheder.
  • Paramedicinerbiler: Levering og drift af udrykningskøretøjer uden båreplads, der forventes døgnbemandet med paramedicinere. Leverandøren forventes at skulle levere fem døgnbemandede paramedicinerbiler. Det forventes at der bliver stillet krav om afgivelse af tilbud på yderligere enheder.
  • Akutlægebiler: Levering og drift af udrykningskøretøjer uden båreplads, der forventes døgnbemandet med paramedicinere, og hvor Region Nordjylland bemander køretøjerne med læger. Leverandøren forventes at skulle levere to akutlægebiler med placering i henholdsvis Aalborg og Hjørring. Det forventes at der vil blive stillet krav om afgivelse af tilbud på yderligere enheder.

Kontraktperioden forventes at være fem år fra driftsperiodens start med option for Region Nordjylland på forlængelse i op til yderligere 36 måneder.

Minister: Byggesager må ikke flyttes til beredskaberne

Nyheter från Beredskapsinfo i Danmark - tors, 17/05/2018 - 18:00

Kommunerne får ikke lov til at flytte behandlingen af byggesager til de fælleskommunale beredskaber. Det slår transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen fast. KL havde ellers ønsket, at der i nye regler blev givet mulighed for at flytte sagsbehandlingen i byggesager til beredskaberne, men det har en række erhvervsorganisationer modsat sig – og dem vælger ministeren at lytte til.

Efter oprettelsen af de fælleskommunale beredskabsenheder kan kommunerne ikke længere frit flytte kommunale myndighedsopgaver til beredskaberne. Det kunne kommunerne, da beredskaberne var en del af de enkelte kommuner, men nu kræver overførsel af myndighedsopgaver en lovhjemmel.

I forbindelse med en ændring af byggeloven har transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) dog åbnet op for, at de fælleskommunale beredskaber i deres virke som brandmyndighed kan få mulighed for at håndtere akutte problemstillinger og ulovlige forhold, der er reguleret i byggeloven.

Erhvervslivet protesterer mod KL’s model

Imidlertid har KL ønsket, at reglerne bliver langt mere fleksible, så kommunerne også kan vælge at flytte almindelig sagsbehandling på byggeområdet til beredskaberne, f.eks. for at opnå stordriftsfordele. Men ifølge ministeren er erhvervsorganisationerne imod den konstruktion.

”Jeg har noteret mig i høringen over lovforslaget, at byggebranchen ikke ønsker, at kommunerne kan overføre mere end den nødvendige del af byggesagsbehandlingen til beredskaberne. Konkret har DI Byg, Danske Arkitektvirksomheder, Dansk Byggeri, Forening for Rådgivende ingeniører (FRI) og Dansk Erhverv i deres samlede høringssvar udtrykt bekymring for, at den i høringen foreslåede mulighed for uddelegering af kompetence til beredskaberne var for omfattende”, lyder det fra Ole Birk Olesen.

Derfor fastholder ministeren, at beredskaberne kun ved akutte forhold skal kunne træffe afgørelse efter byggeloven.

”I en almindelig behandling af en byggesag er der således ikke et sikkerhedsmæssigt behov for på stedet at kunne træffe afgørelse om konkrete forhold. Derfor mener jeg ikke, at der er behov for, at kommunerne kan henlægge andre end de akutte dele af myndighedsudøvelsen til de lokale beredskaber”, slår ministeren fast.

Vill sätta ord på det kvinnliga ståndet

Nyheter från Vårdförbundet - tors, 17/05/2018 - 13:27

Barnmorskestudenterna Antonia Nordin och Jenny Hedlöf reagerade när de insåg att det inte fanns ett svenskt ord för kvinnans fysiska respons vid sexuell upphetsning. Nu har de skrivit en magisteruppsats i ämnet och hittat ett lämpligt ord: dyna.

Beredskap överutnyttjas - nu måste det begränsas

Nyheter från Vårdförbundet - tors, 17/05/2018 - 08:28

Vårdförbundet kommer ta strid om arbetstider och arbetsmiljö. En av de mest omdiskuterade frågorna på kongressen handlade om beredskap - en lösning som överutnyttjas av arbetsgivarna tycker många. 

Äldre med magproblem mår sämre psykiskt

Nyheter från Vårdförbundet - tors, 17/05/2018 - 06:00

Det visar en ny studie från Örebro, med äldre orienterare som förebilder. Gruppen av äldre med magproblem hade både tecken på svag tarmbarriär och ett sämre psykiskt mående.

Laboratoriernas databas ökar kunskapen om resistens

Nyheter från Vårdförbundet - tors, 17/05/2018 - 04:00

Folkhälsomyndigheten har börjat publicera nationella och regionala årsrapporter om antibiotikaresistensen hos viktiga sjukdomsframkallande bakterier. Syftet är att förbättra kunskapen om resistensutvecklingen.

Sidor

Prenumerera på Ambulansforum® innehållssamlare