Besök: idag 595, vecka 3.099, månad 24.205  förra: dagen 1.207, veckan 9.009, månaden 36.747
Pensi Rescue Oy produkter PPPress RescueSALE

Innehållssamlare

Syrgas smärtlindrar inte vid hjärtinfarkt

Nyheter från Vårdförbundet - mån, 17/09/2018 - 07:00

Nu kommer ytterligare forskning som ifrågasätter syrgas som standardbehandling vid hjärtinfarkt. Syrgas saknar effekt på smärta vid hjärtinfarkt eller kärlkramp, visar en avhandling av den svenska sjuksköterskan David Sparv.

Ambulansestans skapte kø

Nyheter från Ambulanseforum - sön, 16/09/2018 - 16:40

Ambulansen som har fått motorstopp midt på Nordhordlandsbrua er no kommen opp på planet til ein bilbergar, skriv NRK Hordaland laurdag. Klokka 20.09 laurdag kveld melde Vegtrafikksentralen Vest om ein motorstopp på Nordhordlandsbrua, skriv Avisa Nordhordland. Politiet er framleis ikkje ferdig på staden. – Dette har ført til noko kø,Read More

Innlegget Ambulansestans skapte kø dukket først opp på Ambulanseforum.

Dansk Folkeparti vil lade Forsvaret overtage akutlægehelikopterne

Nyheter från Beredskapsinfo i Danmark - sön, 16/09/2018 - 14:30

I forbindelse med en kommende sundhedsreform foreslår Dansk Folkeparti, at Danske Regioners akutlægehelikoptere overgår til Forsvaret. Dermed vil der kunne skabes en samlet helikoptertjeneste, som omfatter redningshelikoptere og akutlægehelikoptere. Partiet vurderer, at det vil give en årlig besparelse på et tocifret millionbeløb gennem synergieffekter.

Dansk Folkepartis forslag er, at de snart fire akutlægehelikoptere underlægges Forsvarets SAR-tjeneste.

I den forbindelse vil regionernes AMK-vagtcentraler også skulle overlade disponeringen af akutlægehelikopterne til Forsvarets JRCC (Joint Rescue Coordination Centre), der i forvejen leder den danske eftersøgnings- og redningstjeneste.

Akutlægebiler skal rykke ud i dårligt vejr

Partiet forslår desuden, at en sundhedsreform skal omfatte overvejelser om, hvorvidt attraktive stillinger i redningshelikopterberedskabet kan benyttes som led i lægerekruttering til områder med lægemangel.

En sammenlægning skal endvidere åbne op for, at akutlægebiler og akutlægehelikoptere placeres samme sted, hvorved brugen af lægefaglig ekspertise kan optimeres. Hvis en akutlægehelikopter ikke kan flyve p.g.a. dårligt vejr eller tekniske problemer, kan akutlægebilen således benyttes i stedet.

Ved en sammenlægning vil akutlægehelikopterne ifølge Dansk Folkeparti kunne bruge Forsvarets landingspladser, hvilket vil spare 20-30 mio. kr. i forhold til de anlægsudgifter, som Danske Regioner forudsætter. Samtidig kan f.eks. regionernes helikopter-styregruppe nedlægges.

Region overvejer ny akutlægebil i Thisted

Nyheter från Beredskapsinfo i Danmark - sön, 16/09/2018 - 13:00

Med kun to akutlægebiler er Region Nordjylland en af de regioner, der har færrest akutlægebiler, men nu vil regionen gennemføre en analyse af den samlede anvendelse og placering af akutlægebiler og paramedicinerbiler. I den forbindelse ønsker regionen, at muligheden for at placere en helt ny akutlægebil i Thisted undersøges.

I dag har Region Nordjylland akutlægebiler i Aalborg og Hjørring. Om kort tid får regionen desuden en ny akutlægehelikopter, der i første omgang får base i Aalborg, men i 2020 flyttes til Saltum. Og det giver anledning til at genoverveje den nuværende organisering af beredskabet.

Region Nordjyllands politikere har således i et ny budgetforlig besluttet, at der skal gennemføres en samlet analyse af anvendelse og placering af regionens akutlægebiler og paramedicinerbiler. Analysen skal behandles i regionsrådet inden udgangen af 2018, således at eventuelle justeringer kan indgå i budgetlægningen for 2020.

I analysen skal indgå en undersøgelse af mulighederne for at oprette en tredje akutlægebil med base i Thisted.

Akutlægebil i Hjørring fortsætter i 2019

Samtidig har politikerne også besluttet, at akutlægebilen i Hjørring bliver fredet i 2019. Men driften af de to akutlægebiler skal ifølge budgetforliget konsolideres ”med forankring i Den Præhospitale Virksomhed, hvor det lægefaglige ansvar for driftsstandarder, uddannelse, kvalitetskontrol og klagesager i forvejen er placeret”.

Målet er ifølge forliget ”gevinster på kort og lang sigt blandt andet vedrørende mere entydig organisering af driften, vagtplanlægning, fælles fagligt miljø og fælles ressourceudnyttelse”.

Sverige: Ambulansepersonell ikke fornøyd med SOS Alarm

Nyheter från Ambulanseforum - lör, 15/09/2018 - 20:56

SOS Alarm har problem med dirigeringen av ambulanser på Gotland, skriver SVT. I følge en av flere avvikmeldinger mislyktes en operatør med å sende alarm til ambulansehelikopteret. Feilen forsinket utrykning til en bevisstløs pasient med 13 minutter. – Vi opplever at SOS har vanskeligheter med å holde orden på deRead More

Innlegget Sverige: Ambulansepersonell ikke fornøyd med SOS Alarm dukket først opp på Ambulanseforum.

William om tiden som ambulansepilot: ”Man ser triste ting”

Nyheter från Ambulanseforum - lör, 15/09/2018 - 20:22

Prins William avslørte nettopp de krevende sidene av jobben som ambulansehelikopterpilot på East Anglian Air Ambulance. Han forteller om hvor vanskelig det er å oppleve «all smerte», og å riste av seg fortvilelse, sorg og trauma. Dette gjør han samtidig som han tar et initiativ for å fremme psykisk helseRead More

Innlegget William om tiden som ambulansepilot: ”Man ser triste ting” dukket først opp på Ambulanseforum.

Flere med hjertestop kan reddes med hjertestartere

Nyheter från Beredskapsinfo i Danmark - lör, 15/09/2018 - 20:00

Danmark har over 17.000 hjertestartere, men halvdelen er ikke tilgængelige døgnet rundt. I disse dage mødes iværksættere, designere, IT-udviklere, programmører og internationale firmaer imidlertid til et ”Hackathon” for at knække koden til lettere at få fat i og bruge hjertestartere.

Hvert år rammes 4.000 danskere af et hjertestop. Hvis forbipasserende foretager genoplivning med en hjertestarter indenfor de første minutter, er chancen for at overleve helt op til 70 pct., mens den under er 13 pct., hvis der ikke bliver forsøges genoplivning med hjertestarter.

Siden 2011 er antallet af hjertestartere blevet tredoblet, så der i dag er over 17.000 i firmaer, institutioner og private hjem. Imidlertid bliver hjertestartere kun brugt ved 3,6 pct. af alle hjertestop.

60 deltagere i ”Hackathon”

Derfor har Region Hovedstaden sammen med en række samarbejdspartnere inviteret over 60 deltagere til ”Hackathon”, hvor de skal udvikle innovative løsninger, så brugen af hjertestartere kan vokse. Det fortæller Freddy Lippert, direktør i Region Hovedstadens Akutberedskab:

”I Danmark er vi blevet meget bedre til at træde til og hjælpe ved hjertestop, og vi er bedre end i mange andre lande, men der findes stadig barrierer for brugen af hjertestartere. Fx hvis de er låst inde og utilgængelige en del af døgnet. Derfor har vi brug for nye innovative bud på, hvordan flere hjertestartere kommer i brug”.

Ved ”Hackathonet” vil deltagerne bl.a. blive præsenteret for en række data, som de skal bruge til at udvikle løsninger, der kan gøre hjertestartere mere tilgængelige, synlige og give flere borgere viden og mod på at bruge dem. Deltagerne får data om bl.a. hjertestarternes placering og forekomsten af hjertestop, og endelig får de oplysninger om befolkningstæthed, aldersgrupper og responstider for ambulancer og overlevelse efter hjertestop.

I dag er hjertestarterne registreret i et fælles nationalt netværk i Danmark, og når danskere ringer til 1-1-2 kan Akutberedskaberne se, hvor de befinder sig. Danmark er blandt de lande, der det seneste tiår har oplevet en meget stor fremgang med hensyn til overlevelse efter hjertestop. I dag overlever omkring 13 pct., og ifølge Freddy Lippert er målet at øge overlevelsen til omkring 20 procent:

”Vi har tredoblet overlevelsen på få år, og nye innovative løsninger skal hjælpe os med, at hjertestartere bliver mere tilgængelige og intuitive at bruge, så flere overlever hjertestop”.

Konsulentfirma skal hjælpe TrekantBrand med at finde besparelser

Nyheter från Beredskapsinfo i Danmark - lör, 15/09/2018 - 18:00

De næste fire år skal det fælleskommunale TrekantBrand hvert år reducere budgettet med 2 pct. gennem effektiviseringer. Men den kommende risikobaserede dimensionering vil ikke give nogen direkte besparelser på det operative beredskab, og derfor skal besparelserne findes internt i organisationen. Et eksternt konsulentfirma skal hjælpe beredskabet med at lave et katalog over sparemuligheder.

TrekantBrand er det fælleskommunale beredskab for Vejle, Kolding, Fredericia, Middelfart, Billund og Vejen kommuner.

Efter hård kritik opgav TrekantBrand i 2016 en ny dimensioneringsplan, der ville indebære en meget stor omlægning af det operative beredskab. Nu er beredskabet så ved at være klar med endnu en ny dimensioneringsplan, hvor der imidlertid ikke lægger ikke op til markante reduktioner eller ændringer af serviceniveauet – og dermed ingen direkte besparelser. I stedet sker der en harmonisering, så der skabes et ensartet og modulært opbygget beredskab.

Men dermed står beredskabet også med en udfordring, for i årene 2019-2022 skal beredskabet hvert år effektivisere med 2 pct. Da dimensioneringen ikke vil give besparelser, skal de 2 pct. findes gennem interne effektiviseringer, men ifølge TrekantBrand selv, er der ”endnu ikke klarhed over, om dette er fuldt ud realiserbart”.

Har ikke investeret i køretøjer i 2½ år

Ud over effektiviseringskravene har TrekantBrand også andre udfordringer. Der er således ikke overblik over investeringsbehovet i forhold til det kørende materiel. Her er der ikke foretaget materieludskiftninger af større enheder i de sidste 2½ år. Samtidig er der ifølge TrekantBrand ”betydelig usikkerhed” om Falcks fremtidige prisstruktur, og det kan få stor økonomisk betydning, da Falck står for en stor del af det operative beredskab hos TrekantBrand.

For at sikre fremdriften i effektiviseringsprocessen mener TrekantBrand, at der er behov for ekstern rådgivning og sparring.  Beredskabet ønsker derfor at få lavet et hypotesekatalog, der beskriver mulige effektiviseringer, som TrekantBrands ledelse efterfølgende kan arbejde videre med i samarbejde med de eksterne konsulenter. Det ventes at blive konsulentvirksomheden PWC – der også er beredskabets revisor – som skal yde rådgivningen, hvilket vil koste ca. 75.000 kr.

Bedre rengøring af udstyr og styrket tilsyn skal forbedre brandfolks arbejdsmiljø

Nyheter från Beredskapsinfo i Danmark - fre, 14/09/2018 - 18:00

En ny politisk aftale skal sikre, at brandfolk ikke udsættes for skadelig sod og partikler. Baggrunden er, at ny forskning peger på, at brandfolkenes arbejdsmiljø kan forbedres ved at sikre, at snavsede branddragter rengøres ordentligt. En styrket tilsyns- og vejledningsindsats og en opfordring til yderligere forskning er politikernes svar.

Arbejdsmiljøet for brandfolk skal forbedres ved at sætte fokus på hygiejnen under og efter brandslukningen. Det betyder f.eks., at værnemidler skal håndteres på en måde, så der ikke kommer sod på huden. Det er resultatet af en ny aftale i arbejdsmiljøforligskredsen, som beskæftigelsesministeren står i spidsen for.

Målet med aftalen er at sikre, at brandfolks udsættelse for tjærestoffer i røg, partikler og sod i forbindelse med deres arbejde minimeres så meget som muligt. Tjærestoffer er kræftfremkaldende og findes bl.a. i den røg, der udvikles i forbindelse med brand.

Brandfolk skal ikke blive syge af at gå på arbejde

”Det hører ingen steder hjemme, at der er risiko for, at man kan blive syg af at gå på arbejde. Forskning har vist, at arbejdsmiljøet for brandfolk kan forbedres ved at have styr på håndteringen af værnemidler – som f.eks. dragter, så brandfolk ikke udsættes for sod og brænderøgspartikler, når de tager disse af. Derfor har jeg taget initiativ til en politisk aftale om brandfolks arbejdsmiljø”, siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen.

Resultater fra forskningsprojektet Biobrand, som er gennemført af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, har tidligere vist, at danske brandfolks røgdykkerudstyr beskytter effektivt mod indånding af partikler, men at der i forsøget var forskel på forskellige gruppers udsættelse for sod. Det peger på, at der med fordel kan være mere fokus på hygiejne under og efter brandslukningen. Det skal den nye aftale understøtte.

Aftalen indeholder initiativer i tre spor:
  1. En styrket tilsynsindsats, hvor Arbejdstilsynet skal føre målrettet tilsyn med hygiejneprocedurer og den konkrete håndtering af forurenet materiel efter brandslukning, herunder rengøringen af branddragter.
  2. Kommunikation og vejledning, hvor Arbejdstilsynet vil styrke kommunikationen om hygiejnereglerne og opdatere tilsynsunderstøttende materialer, bl.a. om at branddragter skal rengøres professionelt.
  3. Opfordring til ny forskning på området, som bl.a. skal afdække, hvilke interventioner der kan reducere påvirkningen fra sod mv. Mere forskning på området søges finansieret gennem Arbejdsmiljøforskningsfonden, der årligt uddeler knap 60 mio. kr. med det formål at styrke arbejdsmiljøforskning i Danmark.

”Brandfolk udfører en ekstremt vigtig samfundsmæssig funktion, og det kan være meget farligt at gå ind i en brændende bygning for at redde andre menneskers liv. Så er det klart, at vi skal sikre, at det ikke også er farligt, når brandmændene er færdige med brandslukningen og tager brandudstyret af”, siger Troels Lund Poulsen.

Læs hele den politiske aftale her.

Brannsjef: Dette må du gjøre ved brannskader

Nyheter från Ambulanseforum - fre, 14/09/2018 - 16:11

Hvert år blir 15 000 personer brannskadet i Norge. Dette er alt fra små forbrenninger til store, livstruende skader, forteller Bjørn Rønning, brannsjef i Stjørdal brann- og redningstjeneste, ifølge TheWorldNews. Les også: Akuttbehandling av brannskader Tidligere: Slår kaffe-alarm – til enhver tid ligger det barn med brannskader på sykehus DeRead More

Innlegget Brannsjef: Dette må du gjøre ved brannskader dukket først opp på Ambulanseforum.

Resistenta bakterier på jobbet - är det farligt?

Nyheter från Vårdförbundet - fre, 14/09/2018 - 15:17

Vårdpersonal utsätts för lite högre risk för att smittas av resistenta bakterier på jobbet än andra i samhället. Det beror på att antibiotikabehandlingar är vanligare där.

Chef på rättspsyk anklagas för att hota personal

Nyheter från Vårdförbundet - fre, 14/09/2018 - 14:38

Personal på rättspsykiatriska kliniken i Växjö som vägrat bära arbetskläder har polisanmält en nära chef som under en längre tid ska ha hotat och trakasserat dem.

Snabbare behandlingsstart med sepsislarm

Nyheter från Vårdförbundet - fre, 14/09/2018 - 11:44

Patienter med symtom på sepsis fick behandling tre gånger snabbare med ett nytt  sepsislarm på akuten vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Det visar en preliminär uppföljning som gjorts i samband med Världssepsisdagen.

Stor minskning av antalet lex Maria-anmälda självmord

Nyheter från Vårdförbundet - fre, 14/09/2018 - 10:49

Hösten 2017 försvann kravet på vårdgivarna att lex Maria-anmäla alla vårdrelaterade självmord. Sedan dess har antalet anmälningar minskat drastiskt, visar en uppföljning som gjorts av Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Starka skuldkänslor hos sjuksköterskor som röker

Nyheter från Vårdförbundet - fre, 14/09/2018 - 09:42

Att riskera sin egen hälsa genom att röka eller snusa och samtidigt ge råd till patienter om att leva hälsosamt går inte riktigt ihop. På ett internat med tobaksavvänjning får nikotinberoende sjuksköterskor hjälp.

Ber om gjennomgang av legevakta

Nyheter från Ambulanseforum - fre, 14/09/2018 - 08:06

Helsepolitikerne i Bærum beordrer en ekstern gjennomgang av legevakten i Asker og Bærum, ifølge NRK. Bakgrunnen er flere alvorlige hendelser de siste årene, skriver Budstikka. I juni slo AMK-sentralen alarm etter at legevakten gjentatte ganger har stengt publikumstelefonen. Les hele snutten hos NRK

Innlegget Ber om gjennomgang av legevakta dukket først opp på Ambulanseforum.

Nå er stasjonen offisielt åpnet

Nyheter från Ambulanseforum - fre, 14/09/2018 - 07:58

Med kake og kaffe ble den nye ambulansestasjonen i Ersfjord åpnet onsdag. Nå vil de invitere til åpen dag, skriver Folkebladet. Onsdag tok seksjonsleder Knut Sæbbe med seg kake til de ansatte og feiret at stasjonen offisielt er åpnet. – Det ble en liten markering hvor vi spiste kake ogRead More

Innlegget Nå er stasjonen offisielt åpnet dukket først opp på Ambulanseforum.

Ansatte mangler opplæring for å prioritere pasienter som trenger umiddelbar hjelp

Nyheter från Ambulanseforum - fre, 14/09/2018 - 07:55

Fylkeslegen har funnet hele elleve brudd på lover og forskrifter ved Odda legevakt. – Vi beklager overfor innbyggerne, sier rådmannen til NRK Hordaland. Fylkeslegen i Hordaland gjennomførte tidligere i år tilsyn med legevakten i Odda. Resultatet er nedslående. I den ferske tilsynsrapporten (ekstern lenke) slår fylkeslegen fast at legevakten blirRead More

Innlegget Ansatte mangler opplæring for å prioritere pasienter som trenger umiddelbar hjelp dukket først opp på Ambulanseforum.

Preventivmedelsapp förtydligar riskerna

Nyheter från Vårdförbundet - tors, 13/09/2018 - 16:08

Efter att ha granskat preventivmedelsappen Natural Cycles har Läkemedelsverket ställt krav på att företaget förtydligar risken för oönskad graviditet i bruksanvisning och app. Några andra åtgärder är inte aktuella.

Skriver av sig det tunga hon möter som sjuksköterska

Nyheter från Vårdförbundet - tors, 13/09/2018 - 13:00

Ju tyngre jobbet känns desto mer skriver hon. Nu har onkologisjuksköterskan Frida Moisto publicerat sin första deckare – och den andra är redan på gång.

Sidor

Prenumerera på Ambulansforum® innehållssamlare