Besök: idag 767, vecka 5.717, månad 26.701  förra: dagen 1.337, veckan 7.465, månaden 41.297
Pensi Rescue Oy produkter PPPress RescueSALE

Nyheter från Vårdförbundet

Prenumerera på Nyhetsflöde Nyheter från Vårdförbundet
Uppdaterad: 16 minuter 1 sekund sedan

Vårdförbundet vill att regeringen lägger hela pusslet

fre, 13/04/2018 - 12:23

I regeringens vårbudget finns 400 miljoner kronor extra för bättre tillgänglighet i vården. En bra men otillräcklig pusselbit, anser Vårdförbundet.

Nya anmälningar mot p-app

fre, 13/04/2018 - 08:00

Nu anmäler även kvinnokliniken i Malmö preventivmedelsappen Natural cycles till Läkemedelsverket.

Förslag på högre medlemsavgift

fre, 13/04/2018 - 07:00

Medlemsavgiften är Vårdförbundets allra främsta inkomstkälla. För att förbundet ska kunna vara starkt i förhandlingar om vård och villkor behöver avgiften höjas, anser förbundsstyrelsen.

Göteborg tränade vård i terrorkaos

tors, 12/04/2018 - 16:08

Ambulanser körde i skytteltrafik för att ta hand om hundratals skadade i en av de största katastrofövningar som genomförts av Sahlgrenska universitetssjukhuset. Samtidigt kom regeringen med löften om att stärka landstingens katastrofmedicinska beredskap.

Rekordmånga fall av TBE

tors, 12/04/2018 - 15:35

Nästan 400 fall av den fästingöverförda virussjukdomen TBE anmäldes i Sverige förra året – det är mer än någonsin tidigare.

Äldre behöver få vara sig själva

tors, 12/04/2018 - 11:41

Trygghet, gemenskap och självständighet är viktigt för att äldre ska känna sig hemmastadda oavsett om de bor hemma eller på vårdboende. Här finns mycket vårdpersonalen kan göra visar sjuksköterskan Lotta Saarnio som just disputerarat i ämnet.

Praktik i kommun blir obligatoriskt i Halmstad

tors, 12/04/2018 - 11:06

Från och med i höst ska alla studenter som läser till sjuksköterska vid högskolan i Halmstad göra delar av sin verksamhetsförlagda utbildning inom den kommunala hälso- och sjukvården.

Stora risker när sjuksköterskor får inaktuella läkemedelslistor

tors, 12/04/2018 - 04:00

En patient som vårdades inom hemtjänsten i Borås fick föras akut till sjukhuset på grund av en misstänkt stroke. Men där visade det sig att symtomen uppstått som en biverkan av läkemedlet Citodon. Trots att läkemedlet tidigare hade satts ut hade hemsjukvårdens sjuksköterska fortsatt att ge honom det på grund av fel i läkemedelslistan.

Ivo: Morddömd sjuksköterska bör få sin legitimation indragen

ons, 11/04/2018 - 15:37

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, vill att legitimationen för en sjuksköterska som dömts för mord på sin före detta partner ska återkallas. Sjuksköterskan motsätter sig det då inget tjänstefel begåtts.

Kan Gröna korset leda till färre vårdskador?

ons, 11/04/2018 - 11:44

Går det att förebygga vårdskador med hjälp av en visuell modell för personalen? På vilket sätt i så fall? Det är några av de frågor som forskare vid Södra Älvsborgs forskningsenhet ska svara på när de ska utvärdera det Gröna korset som används på sjukhuset.

Ambulanspersonal förbjuds använda skyddsmask

ons, 11/04/2018 - 10:55

Personal inom ambulansen förbjuds av Arbetsmiljöverket att använda de skyddsmasker mot kemiska ämnen som Socialstyrelsen 1990 delade ut till samtliga regioner och landsting. Vid en giftig gasläcka eller något annat giftigt utsläpp riskerar personalen att inte kunna skydda sig.

Sjuksköterska får kritik för fel recept

ons, 11/04/2018 - 09:48

Vid två tillfällen skrev sjuksköterskan ut droppar i stället för salva till en patient som behövde hjälp med allergiska besvär. Bristande noggrannhet menar Inspektionen för vård och omsorg som har utrett ärendet.

Vårdförbundets tidigare ordförande får topposition i ny styrelse för Karolinska

ons, 11/04/2018 - 08:17

Under tisdagskvällen meddelade Allianspartierna i Stockholms läns landsting att de tänker byta ut hela styrelsen för Karolinska universitetssjukhuset. Samtidigt skickade Karolinska ut ett eget pressmeddelande där de skrev att styrelsen avgår själva.

Bara tre veckors semester för barnmorskorna igen

ons, 11/04/2018 - 04:00

Barnmorskorna i Växjö har fått besked om att de kommer få max tre veckors sammanhängande semester i sommar. Nu varnar barnmorskorna i ett brev till regionstyrelsen för att situationen är ohållbar och äventyrar patientsäkerheten.

Blodsmittemärkning i journalen slopas

tis, 10/04/2018 - 11:31

Att särskilt märka ut journalen med blodsmitta riskerar att inge en falsk trygghet eller vara vilseledande. Det menar smittskyddsläkarna i Stockholm där märkningen tas bort.

Utlovad arbetstidsförkortning äts upp av jourtid

tis, 10/04/2018 - 11:17

Ambulanssjuksköterskorna i Jönköping är besvikna. Från den 1 april i år hade de räknat med att få sin arbetstid sänkt med flera timmar i veckan. Men på de timmar som tagits bort från schemat måste de nu arbeta jour på några av ambulanserna i stället.

Här står sjuksköterskor i kö för att börja jobba

tis, 10/04/2018 - 09:36

För två år sedan flydde sjuksköterskorna och vårdplatser stängdes. Idag är bemanningen full och chefen oroar sig för att behöva säga nej till de som sökt jobb. Hur gjorde han för att nå dit?

Forskningssatsning för att förbättra demensvård

tis, 10/04/2018 - 08:20

Tre studier i samarbete mellan Sundsvalls kommuns hemsjukvård och Mittuniversitetet ska leda till att situationen både för den sjuke och personalen förbättras. Bland annat ska man ta reda på hur sjuksköterskor inom hemsjukvården upplever att det är att vårda personer med demenssjukdom.

Patient fick luft i stället för syrgas under återupplivning

mån, 09/04/2018 - 12:13

När en patient som vårdades på Gävle sjukhus lungavdelning hastigt försämrades råkade personalen av misstag förväxla syrgasslangen med luftslangen under återupplivningsförsöket. Patientens liv gick inte att rädda.

De växlar jobbet i psykiatrin med forskning

mån, 09/04/2018 - 07:00

Psykiatrisjuksköterskorna Tomas Handersten och Elisabeth Rodal ska båda forska om personer med beroende och psykisk samsjuklighet. Fokus är personcentrerat arbetssätt inriktat på återhämtning.

Sidor