Besök: idag 495, vecka 7.043, månad 28.149  förra: dagen 1.379, veckan 9.009, månaden 36.747
Pensi Rescue Oy produkter PPPress RescueSALE

Nyheter från Vårdförbundet

Prenumerera på Nyhetsflöde Nyheter från Vårdförbundet
Uppdaterad: 11 minuter 17 sekunder sedan

Barnmorskor vill ha tydliga riktlinjer för sena aborter

fre, 25/08/2017 - 11:57

Att försöka återuppliva foster i samband med en sen abort lägger ytterligare en sten på kvinnans börda och är ett symtom på att vården inte fungerar som den ska, säger Barnmorskeförbundets ordförande Mia Ahlberg. Nu ska de träffa Socialstyrelsen och diskutera den svåra frågan.

Kräver skärpta straff för hot och våld i vården

fre, 25/08/2017 - 10:16

Minimistraffet för våld mot tjänsteman bör omedelbart höjas till sex månaders fängelse. Det är ett av flera krav som Liberalerna ställer idag för att komma tillrätta med hot och våld inom vården.

Snabbtester för droganalys ska bli mer pålitliga

fre, 25/08/2017 - 09:00

Swedish standards institute, Sis, har nyligen startat ett arbete för att höja kvaliteten på snabbtester för olika typer av droganalyser. Målet är att de i princip ska bli lika pålitliga som de analyser som utförs på medicinska laboratorier.

Sjuksköterskeforskning vässar skolelever i HLR

fre, 25/08/2017 - 06:00

Sjuksköterskan och doktoranden Anette Nord har fått över en halv miljon kronor i stipendium för att sprida sin forskning om hur skolelever bäst lär sig hjärt-lungräddning.

Fick skickas till sjukhus efter läkemedelsmiss av sjuksköterska

fre, 25/08/2017 - 04:00

På sjukhuset hade patienten fått intravenösa morfininjektioner vid behov mot sina smärtor. Ordinationen upphörde vid hemgången. Trots det gav sjuksköterskan på vårdboendet patienten morfin. Patienten blev så dålig att hen fick skickas till sjukhus.

TCO kritiskt mot ojämställd föräldraledighet

tors, 24/08/2017 - 13:58

Kvinnor tar ut fyra av fem föräldradagar under barnets första två år. Men de regionala skillnaderna är stora; män i Överkalix tar ut 30 procent av dagarna och män i Strömstad bara 9 procent.

Rekryteringsföretag för spanska sjuksköterskor i konkurs

tors, 24/08/2017 - 13:53

Det företag som lovade att rekrytera spanska sjuksköterskor till bland andra psykiatrin i Norrbotten, Kalmar och Skövde har gått i konkurs. Därmed kommer Skaraborgs sjukhus sannolikt inte att få den ersättning som begärts för de sjuksköterskor som aldrig dök upp.

Bättre överlevnad när diabetes typ 2 upptäcks via screening

tors, 24/08/2017 - 09:26

Patienter med diabetes typ 2 som upptäcktes via screening fick sin diagnos tidigare, hade bättre överlevnad och hade lägre risk för följdsjukdomar jämfört med dem som upptäcktes i sjukvården. Det visar en svensk-brittisk studie på 140 000 personer i Västerbotten.

Få i vården vågar anmäla gängrelaterade hot

tors, 24/08/2017 - 06:00

På senare år har det blivit allt vanligare att vårdpersonalen utsätts för hot och våld i samband med att de vårdar skott- och skärskadade patienter. Men få vågar gå till polisen. De är rädda för att bli uppsökta i hemmet.

Skolsköterska kritiseras för missad skolios

tors, 24/08/2017 - 04:00

När skolsköterskan gjorde en ryggundersökning på en elev upptäckte hon att det fanns en avvikelse i ryggraden. Men hon följde inte upp besvären. Senare visade det sig att eleven led av en allvarlig skolios som krävde omedelbar behandling. Nu kritiseras skolsköterskan av Ivo.

Fler gravida ska screenas för sköldkörtelsjukdom

ons, 23/08/2017 - 14:48

Alla gravida kvinnor i Sverige bör testas för underfunktion av sköldkörteln när de besöker sin barnmorskemottagning. Det föreslår en arbetsgrupp inom Svensk Förening för obstetrik och gynekologi.

Risk för personalens liv utan hjärtkomprimator

ons, 23/08/2017 - 13:30

Flera landsting har hjärtkomprimatorer i sina ambulanser, vilket gör att personalen kan sitta bältade vid hjärt- och lungräddning under färd. Men Västernorrlands landsting skjuter frågan på framtiden, vilket nu fått Vårdförbundet att koppla in Arbetsmiljöverket.

Blev svårt sjuk av näringsdropp

ons, 23/08/2017 - 12:01

En 30-årig man som väger ovanligt lite för sin ålder drabbades av ett livshotande tillstånd när han under 12 dagar fick ett näringsdropp med allt för högt näringsinnehåll i förhållande till sin vikt.

Tufft att vara ensam kvar på labbet i Kiruna

ons, 23/08/2017 - 06:00

Sedan i början av juli har Maud Andersson varit ensam kvar som legitimerad biomedicinsk analytiker på Kirunasjukhusets enhet för klinisk kemi och transfusionsmedicin. I sommar tvingades hon arbeta tolv dagar i sträck.

Bristyrkena där du kan få din specialistutbildning betald

ons, 23/08/2017 - 04:00

Sammanlagt 75 miljoner satsar Västra Götalandsregionen på att låta sjuksköterskor specialistutbilda sig. Sju olika inriktningar har prioriterats.

Röntgensjuksköterska anmäls som patientfarlig

tis, 22/08/2017 - 13:48

Enligt anmälan har röntgensjuksköterskan haft otillbörlig kontakt med en patient när hen arbetade vid en psykiatrisk klinik.

Skattningsskalor kan ge felaktig bild

tis, 22/08/2017 - 10:48

Ett frågeformulär som ofta används för att uppskatta människors hälsa ger ibland  missvisande resultat på grund av ett matematiskt feltänk. Tre professorer i vårdvetenskap och omvårdnad anser att metoden bör ersättas eller beräknas annorlunda.

Diabetes fortsätter att öka bland barn i Sverige

tis, 22/08/2017 - 10:19

Allt fler barn insjuknar i typ 1-diabetes och många får diagnosen oroväckande sent. Det visar en analys av det nationella kvalitetsregistret.

Vården vid armfraktur kan bli bättre

tis, 22/08/2017 - 05:00

Äldre som drabbas av armfrakturer opereras onödigt ofta och bemötandet i vården brister, visar en ny rapport från SBU. Med personcentrerad vård finns det mycket som kan bli bättre, säger omvårdnadsforskaren Lars- Eric Olsson.

Svenskt stöd stärker sjukvården i Somalia

tis, 22/08/2017 - 04:00

Genom att öka forskningskompetensen bland somaliska sjuksköterskor och läkare hoppas svenska forskare inom global hälsa att hälso- och sjukvården ska stärkas i en av världens sköraste stater.

Sidor