Pensi Rescue Oy produkter Busskrasch RescueSALE

Nyheter från Vårdförbundet

Prenumerera på Nyhetsflöde Nyheter från Vårdförbundet
Uppdaterad: 3 minuter 18 sekunder sedan

Nattarbete kan öka risken för övervikt

mån, 09/10/2017 - 10:16

Om du arbetar skift eller natt ökar risken för övervikt och fetma. Det visar en genomgång av ett stort antal studier. 

"Samordning krävs för att klara pandemier"

mån, 09/10/2017 - 09:33

Risken för ett världsomfattande infektionsutbrott är mycket stor. Utan bättre nationell och internationell samordning kan läget snabbt bli allvarligt och svårt att kontrollera, skriver en grupp forskare på Svenska Dagbladets debattsidor.

Stråldoserna sänks rejält med nygammal teknik

mån, 09/10/2017 - 08:00

Stråldoserna på Skånes universitetssjukhus har minskat med en tredjedel vid olika typer av datortomografier, däribland bukundersökning på barn. Detta tack vare en ny avhandling som undersökt potentialen hos iterativ rekonstruktion av bilder.

Så ska stick- och skärskador minskas

mån, 09/10/2017 - 06:00

Omkring 10 000 stick- och skärskador inträffar i vården varje år. Nu har fack och arbetsgivare tillsammans tagit fram ett verktyg för att minska skadorna.

Minskat blodbehov med nytt arbetssätt

mån, 09/10/2017 - 04:00

Från drygt åtta påsar blod till en per operation blev resultatet när ett team av anestesisjuksköterskor, narkosläkare och kirurger vid Karolinska universitetssjukhuset ändrade sina rutiner i samband med levertransplantationer.

Svårt rekrytera i Västerås - nu ställs operationer in

fre, 06/10/2017 - 13:36

Bristen på narkospersonal gör att Västmanlands sjukhus i Västerås tvingas ställa in planerade operationer. Framför allt saknas det tillräckligt med narkossjuksköterskor. Flera har lämnat verksamheten på grund av missnöje med löneutvecklingen.

Väntetiderna i vården har blivit längre

fre, 06/10/2017 - 10:16

Antalet patienter som får vänta på besökstid och operation har ökat kraftigt mellan 2012 och 2016, visar en ny rapport från Vårdanalys. Myndigheten anser att landstingens åtgärder för att ge vård inom rimlig tid måste bli mer kraftfulla.

Anhöriga behöver stöd från personal för att orka

fre, 06/10/2017 - 09:31

I dag, på den nationella anhörigdagen, uppmärksammas hur anhöriga som tar hand om närstående själva mår. De är många och de spar pengar åt vården, men för att orka behöver de stöd.

Utskrivningsteam ska göra hemgången tryggare

fre, 06/10/2017 - 08:00

På Västmanlands sjukhus i Västerås och Köping ska särskilda team bildas för att besöka äldre, sköra patienter i deras hem efter att de vårdats på sjukhus. Ett första pilotprojekt startar redan i november.

Så ska kvaliteten på vård vid livets slut höjas

fre, 06/10/2017 - 06:00

Vården av patienter i livets slutskede måste bli betydligt bättre och mer jämlik, anser Socialstyrelsen som nu satt upp sex mål för hur den palliativa vården ska förbättras. Ett av målen är att smärtskattning ska göras på samtliga patienter under den sista levnadsveckan.

Infektioner med mördarbakterier ökar

fre, 06/10/2017 - 04:00

Antalet fall av invasiva infektioner med grupp A-streptokocker ökar i Sverige. Dessa så kallade mördarbakterier kan ge upphov till livshotande sjukdomstillstånd som sepsis, toxisk chock eller allvarliga infektoner i mjukdelarna.

Autism hos barn kan ha koppling till mammans näringsstatus

tors, 05/10/2017 - 11:02

Kvinnor som tog tillskott av multivitaminer under graviditeten hade lägre risk att få ett barn som utvecklade autism. Det visar en stor studie bland svenska kvinnor och barn.

Riksdagsman vill se specialistutbildning för biomedicinska analytiker

tors, 05/10/2017 - 09:30

Riksdagsmannen och biomedicinska analytikern Lena Asplund (M) föreslår i en motion till riksdagen att en utredning görs om hur en reglerad specialistutbildning för biomedicinska analytiker kan utformas.

It-systemen dåligt anpassade till sjuksköterskornas vardag

tors, 05/10/2017 - 08:00

Vårdens alla it-lösningar är en stressfaktor. Nu ska en studie undersöka om systemen kan anpassas mer utifrån sjuksköterskors arbetssituation.

Så ska Stockholm bli bättre på eftervård

tors, 05/10/2017 - 07:00

I Tyskland får kvinnor hjälp att hitta knipet redan under graviditeten. Nu tar barnmorskan Jenny Kugelberg sina erfarenheter från München in i ett nystartat projekt för vården efter förlossningen.

Astma ökar risken för havandeskapsförgiftning

tors, 05/10/2017 - 04:00

Gravida kvinnor som har astma drabbas oftare av havandeskapsförgiftning. Dessutom är risken för att de ska föda ett barn med låg födelsevikt större jämfört med kvinnor som inte har astma, visar en ny studie från Karolinska institutet i Solna.

Nytt avtal för statligt anställda medlemmar i Vårdförbundet

ons, 04/10/2017 - 16:23

Vårdförbundets medlemmar som jobbar inom staten får 6,5 procent i löneutrymme under kommande tre år. Samtidigt förbättras villkoren vid arbetsskada och tjänstepensionen för föräldralediga. Det står klart när den sista stora avtalsrörelsen i år avslutades.

"Jag ser hela personen - inte bara hjärtat"

ons, 04/10/2017 - 15:24

Genom att starta en hjärtsviktsmottagning har hälsocentralen i Bjurholm ökat vårdkvaliteten och minskat antalet inläggningar på sjukhus. Hjärtsviktssjuksköterskan Marlene Brännlund gör självständiga bedömningar av patienterna.

Medborgarägd vårdcentral får jämlikhetspris

ons, 04/10/2017 - 13:31

När Offerdals hälsocentral i Änge i västra Jämtland hotades av nedläggning gick byborna samman och bildade ett medborgarstyrt kooperativ. I dag får kooperativet ta emot stiftelsen Jämlikhetsfondens pris.

Anmäls efter patientkontakt på Facebook

ons, 04/10/2017 - 11:16

En sjuksköterska inom psykiatrin har varnats och anmälts till Ivo för att under en längre tid ha haft kontakt med en patient via Facebook och gett råd i strid med läkarens ordination.

Sidor