Besök: idag 157, vecka 13.053, månad 35.877  förra: dagen 2.345, veckan 15.175, månaden 59.599
Pensi Rescue Oy produkter PPPress Samriten Ambulans AB

Nyheter från Vårdförbundet

Prenumerera på Nyhetsflöde Nyheter från Vårdförbundet
Uppdaterad: 13 minuter 30 sekunder sedan

Ulla får 800 mindre i pension: "Känner mig arg och kränkt"

mån, 22/01/2018 - 14:50

De äldsta pensionärerna som jobbat i landsting och kommuner drabbas i år av en pensionssmäll när tjänstepensionen sänks för många. En av dem är den snart 80-åriga sjuksköterskan Ulla Nilsson i Simrishamn.

För tidigt födda isolerades i samma rum som smittad

mån, 22/01/2018 - 11:46

Region Skåne saknade tillräckligt med enkelrum. Därför isolerades ett tvillingpar på neonatalavdelningen på sjukhuset i Kristianstad tillsammans med ett annat nyfött barn som bar på multiresistenta bakterier. Den ena tvillingen fick dessutom bröstmjölk från modern till det smittade barnet.

Gratis primärvård – så klarade vårdcentralen det ökade trycket

mån, 22/01/2018 - 10:46

När patientavgifterna slopades på vårdcentralerna i Sörmland ökade trycket märkbart. På Lindens vårdcentral i Katrineholm löstes det genom att inrätta en lättakut. Då försvann också ett av de större arbetsmiljöproblemen för sjuksköterskorna.

Klinik för vårdpersonal hotas av nedläggning

mån, 22/01/2018 - 09:36

Erstakliniken i Stockholm har särskilda behandlingsprogram för vårdpersonal som drabbas av utmattningssyndrom. Patienterna blir allt fler, trots det hotas kliniken av nedläggning.

Män erbjuds hjälp att bli mindre våldsamma

mån, 22/01/2018 - 04:00

Länsstyrelsen i Stockholm försöker i en ny kampanj tillsammans med kommunerna att få män som utövar våld mot sina kvinnor att själva söka hjälp för sitt våldsamma beteende.

Långtidsverkande Alvedon dras in under våren

fre, 19/01/2018 - 13:17

I februari väntas den europeiska läkemedelsmyndigheten fatta ett bindande beslut om att Alvedon 665 mg ska tas bort från marknaden. I Sverige kommer läkemedlet, som tas av hundratusentals patienter, troligen att dras in under april månad.

Här får du svar dina frågor om digital journalföring

fre, 19/01/2018 - 08:28

Får jag mejla till en patient? Får olika vårdgivare dokumentera i samma patientjournal? Det är några av de många frågor som du kan få svar på genom Socialstyrelsens nya utbildningsplats för digital verksamhetsutveckling i vården.

Riktar kritik mot stora skillnader i ambulanssjukvården

fre, 19/01/2018 - 04:00

Bristen på nationella kompetensbeskrivningar leder till en ojämlik ambulanssjukvård, anser forskaren Jonas Wihlborg. Med sin avhandling hoppas han inspirera lärosäten och sjukvård att ta gemensamt ansvar för specialistutbildningen till ambulanssjuksköterska.

Operationspersonal tvingas arbeta 19 timmar i sträck

tors, 18/01/2018 - 15:24

Bristen på specialistsjuksköterskor är så stor på den förlossningsrelaterade operationsenheten vid Östra sjukhuset i Göteborg att personalen begärt hjälp från Arbetsmiljöverket. Det är inte ovanligt att de tvingas arbeta 19 timmar i sträck.

Kommer att sakna samtalen och möjligheten att påverka

tors, 18/01/2018 - 13:40

Johan Larson lämnar sitt förtroendeuppdrag och återvänder till Västerbotten. Vid Vårdförbundets kongress i maj kandiderar han inte längre till posten som vice ordförande.

Ändrar sig inte om åldersbedömningar

tors, 18/01/2018 - 11:34

Rättsmedicinalverket bemöter nu kritiken mot de medicinska åldersbedömningarna i asylärenden. Det finns en hög samstämmighet i bedömningarna, enligt RMV som inte anser att det finns skäl att ändra metoderna i dagsläget.

Modellen som gör den kirurgiska vården bättre

tors, 18/01/2018 - 10:30

Med standardiserade vårdprogram, Eras, ska de kirurgiska komplikationerna bli färre och vårdtiderna kortare. Det gynnar både patienter och personal. En av de ansvariga är sjuksköterskan Margaretha Lindberg vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Gonorré ökar kraftigt

tors, 18/01/2018 - 09:02

Förra året ökade antalet rapporterade fall av gonorré kraftigt i Sverige, framför allt bland män som har sex med män. Fler måste testas om trenden ska kunna vändas, anser Folkhälsomyndigheten.

"Bra med skärpta straff men mer behövs"

ons, 17/01/2018 - 17:03

Vårdförbundets vice ordförande, Johan Larson, tycker att dagens förslag från blåljusutredningen är värda att fira. Nu hoppas han på mer diskussioner om hur hot och våld i vården ska förebyggas.

Blåljussabotage ska kunna ge fängelse

ons, 17/01/2018 - 15:07

I dag presenterades delbetänkandet om stärkt straffrättsligt skydd för ambulanspersonal, polis och räddningstjänst. Utredningen föreslår skärpta fängelsestraff och vill införa ett nytt brott: blåljussabotage.

Stora skillnader i förlossningsvården oroar

ons, 17/01/2018 - 12:05

Andelen allvarliga bristningar har minskat något, men de regionala skillnaderna är fortfarande stora. Det visar Socialstyrelsens senaste siffror om graviditet, förlossningar och nyfödda barn.

Bästa universitetssjukhuset finns i Umeå

ons, 17/01/2018 - 10:15

Norrlands universitetssjukhus tar hem förstaplatsen i Dagens Medicins årliga ranking. Bland de mindre sjukhusen bedöms privata S:t Görans i Stockholm vara bäst.

Många kvinnor föder långsammare än "normalt"

ons, 17/01/2018 - 08:35

Vården är för snabb med att bedöma vaginala förlossningar som för långsamma, anser WHO. Både i Sverige och internationellt ifrågasätts nu det utbredda användandet av interventioner för att skynda på förlossningar. I Göteborg har barnmorskor och läkare aktivt minskat användandet av oxytocin.

Västra Götaland massvaccinerar mot mässling

tis, 16/01/2018 - 15:45

Mässlingutbrottet i Göteborgsområdet har nu fått regionstyrelsen att besluta om kostnadsfri MPR-vaccination för de som har osäker immunitet.

Blåljusutredningen lämnas över

tis, 16/01/2018 - 15:22

I morgon lämnar riksåklagare Anders Perklev över den så kallade blåljusutredningen till regeringen. Bland annat väntas förslag om skärpta straff för hot och våld mot vårdpersonal.

Sidor