Besök: idag 751, vecka 5.701, månad 26.685  förra: dagen 1.337, veckan 7.465, månaden 41.297
Pensi Rescue Oy produkter PPPress RescueSALE

Nyheter från Vårdförbundet

Prenumerera på Nyhetsflöde Nyheter från Vårdförbundet
Uppdaterad: 22 minuter 15 sekunder sedan

Dags igen för vinterkräksjukan

fre, 20/10/2017 - 07:00

Säsongen för vinterkräksjuka har startat ovanligt tidigt i år, uppger Folkhälsomyndigheten som nu uppmanar vården att bli ännu bättre på hygienrutinerna.

Minst 36 röntgensvar ihopblandade

fre, 20/10/2017 - 04:00

När patienten fick veta vad en röntgenundersökning av hennes hjärna hade visat blev hon betänksam. Hon hade nämligen fått sin rygg undersökt. Minst 36 personer har riskerat att drabbas av liknande förväxlingar på Skaraborgs sjukhus.

Så kan arbetsplatser bli mer föräldravänliga

tors, 19/10/2017 - 14:54

Måste just kvinnor jobba deltid när barnen kommer? Vad kan arbetsgivare göra för att underlätta familjelivet? Nu vill TCO få fart på diskussionen om föräldravänliga arbetsplatser.

Nationella kompetenskrav för undersköterskor

tors, 19/10/2017 - 14:00

Regeringen vill fortsätta utreda hur yrket undersköterska kan kvalitetsstämplas. Kommunal hoppas att det ska leda till en egen legitimation.

Vill att åldersgränsen tas bort för mammografi

tors, 19/10/2017 - 11:36

Åtta av tio kvinnor över 70 år skulle gå på mammografi om de blev kallade. Nu kräver riksdagsledamoten Barbro Westerholm (L) och ordförandena för Cancerfonden och Bro att Socialstyrelsen ser över 74-årsgränsen för mammografi.

Rapporterade inte att patient getts fel vaccin

tors, 19/10/2017 - 10:28

Sjuksköterskan var inte uppmärksam på vilket vaccin patienten skulle ha och gav fel. Dessutom dokumenterade hon inte misstaget och gjorde ingen avvikelserapport. Nu får hon kritik av Ivo.

Med bättre beslutsstöd skulle fler patienter hamna rätt

tors, 19/10/2017 - 07:00

När ambulanssjuksköterskor själva bedömer patienternas behov av vårdnivå görs ibland felbedömningar av allvarliga tillstånd. Med ett evidensbaserat beslutsstöd hade patientsäkerheten sannolikt ökat.

Intagna mår bra av yoga

tors, 19/10/2017 - 04:00

Vad kan göra intagna på fängelser mindre stressade, impulsiva och aggressiva? Att träna yoga är ett svar, visar en ny svensk studie.

”Patienter ringer och frågar om de kommer att dö”

ons, 18/10/2017 - 13:28

Efter att ha tvingats ställa in viktiga canceroperationer: Nu erbjuder landstinget Dalarna 150 procent i lön till ambulanssjuksköterskor som tillfälligt hoppar över till kirurgen.

”SOS Alarms operatörer kompetenta nog"

ons, 18/10/2017 - 13:00

Nyligen kritiserade sjuksköterskan Per-Anders Nordström SOS Alarm för att inte ha den kompetens som krävs för att sköta ambulansprioriteringarna. ”Det är inte sant”, svarar nu företagets vd Maria Khorsand.

Allt färre röker när barnen är små

ons, 18/10/2017 - 11:07

Det är färre än fem procent av mammorna som röker under spädbarnstiden. Andelen har minskat ordentligt de senaste 15 åren. Men papporna har inte slutat röka i samma utsträckning.

Så ska typ 2-diabetes läkemedelsbehandlas

ons, 18/10/2017 - 10:26

Läkemedelsverket ger i dag ut nya rekommendationer för behandling av typ 2-diabetes. Även om nya läkemedel tillkommit är metformin fortfarande grunden för den farmakologiska behandlingen.

Nu ska riktlinjerna vid sena aborter bli tydligare

ons, 18/10/2017 - 08:31

Abortvård och intensivvård av extremt tidigt födda barn är två helt olika spår inom vården menar Barnmorskeförbundet och Svensk förening för obstetrik och gynekologi som nu fått uppdraget att ta fram ett nytt konsensusdokument om vård vid sena aborter.

50 patienter smittade av multiresistenta bakterier

ons, 18/10/2017 - 04:00

Karolinska universitetssjukhuset lex Maria-anmäler smittspridning av VRE, vancomycinresistenta enterokocker, som omfattar totalt 50 patienter på fyra vårdenheter.

Barn med cancer drabbas av sjuksköterskebristen

tis, 17/10/2017 - 15:14

För att barn med cancer ska få bästa möjliga vård behöver fyra av sex barncancercentrum öppna fler vårdplatsen. Men bristen på sjuksköterskor gör det omöjligt.

Stor andel av kvinnors cancer kan ha samband med fetma

tis, 17/10/2017 - 09:00

De former av cancer som kan relateras till övervikt och fetma ökar i USA. Det är framförallt kvinnor som drabbas. En ny rapport visar att 55 procent av kvinnors cancer kan vara relaterad till övervikt och fetma.

Empatisk trötthet kan förebyggas med rätt stöd

tis, 17/10/2017 - 07:00

När arbetstempot är för högt, när du ofta möter traumatiserade eller hotfulla patienter och när du saknar brist på stöd från chefer och kolleger, då ökar risken för empatitrötthet, compassion fatigue.

Lean gillas i primärvården

tis, 17/10/2017 - 04:00

Trots sitt dåliga rykte: Arbetsmodellen lean upplevs mer positivt i vården än i bilindustrin. Och ju mer lean, desto bättre vårdkvalitet, visar ny forskning.

Färre vårdas för våld och övergrepp

mån, 16/10/2017 - 10:36

Sett över tid så minskar antalet personer på svenska sjukhus som får vård för skador som uppstått på grund av våld.

Inskränkningar i abortvården oroar

mån, 16/10/2017 - 10:21

Krav på flera ultraljud och dubbla läkarbesök är några exempel på hur abortvården begränsas i Europa. Det pågår ett krig mot kvinnor som jag inte kan acceptera, sa läkaren Christian Fiala när han talade på en temadag om abort och stigma.

Sidor